VASU2017 – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen

VarhaiskasvatusOpetushallitus päättää uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Opetushallitus valmistelee ja laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet siten, että niiden mukaan laaditut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Tavoitteena on, että valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat valmiina lokakuun 2016 lopussa.

Opetushallitus tiedottaa VASU2017-työskentelyyn liittyvistä ajankohtaisista asioista näillä verkkosivuilla. Tämän sivun lyhytosoite on www.oph.fi/vasu2017