Aktuellt

 • 25.11.2015Webbnyhet

  Månadens statistik: Utländska sökande i högskolornas gemensamma ansökan

  Relativt få utländska studerande söker till de finländska högskolorna. Av dem som började vid universiteten denna höst var ca 2 procent utlänningar, vid yrkeshögskolorna utgjorde de utländska studerandena drygt 7 procent.

 • 25.11.2015Webbnyhet

  Är kunskap som fåtts i arbete mer äkta än kunskap som fåtts i skolan?

  Den utbildningspolitiska diskussionen betonar partnerskapet mellan utbildning och arbetsliv. Pedagogisk förståelse kan på så sätt flöda från läroanstalterna till arbetsplatserna och uppdaterad kunskap om arbetslivet från arbetsplatserna till läroanstalterna. Samtidigt kan den undervisning som ges vid läroanstalter ses som artificiellt lärande jämfört med det lärande som sker i arbetslivet.

 • 17.11.2015Webbnyhet

  Grunderna för läroplanerna för förberedande utbildningar

  Utbildningsstyrelsen har godkänt grunderna för läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. Nya läroplaner som följer grunderna tas i bruk 1.8.2016.

 • 12.11.2015Webbnyhet

  Skolor lär sig utvecklingspartnerskap

  Utbildningsstyrelsen har gett ut en guide för grundskolor och gymnasier som vill bygga utvecklingspartnerskap. Guiden baserar sig på de erfarenheter som projektet Skolorna som utvecklingspartner (KOMPPI) gav och de material som skapades i projektet – ett projekt som Utbildningsstyrelsen och utrikesministeriet genomförde tillsammans.

 • 11.11.2015Webbnyhet

  Innehållet i studieverksamheten vid mottagningscentralerna

  För asylsökande kan ordnas studieverksamhet före beslut om uppehållstillstånd. I en plan för studieverksamheten vid mottagningscentralerna som Finlands Röda Kors har utarbetat definieras mål och innehåll för undervisningen i finska.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.