Aktuellt

 • 3.5.2016Meddelande

  Säkerhet är grunden för den finländska matkedjan

  Av dem som jobbar inom matkedjan krävs i framtiden ett allt mångsidigare kunnande. För att klara sig i konkurrensen förutsätts att kunnandet i ansvars- och säkerhetsfrågor är på en så hög nivå att produktionen är etisk och produkterna spårbara och hälsomässigt kvalitativa.

 • 3.5.2016Webbnyhet

  Tack för kommentarerna!

  Utbildningsstyrelsen tackar alla som har gett respons på utkastet till grunderna för planen för småbarnspedagogik.

 • 2.5.2016Webbnyhet

  Finlands hundraårsjubileum i skolor och läroanstalter

  Utbildningsstyrelsen har publicerat en Finland 100-guide för lärarna och hoppas att skolorna och läroanstalterna inspireras av hundraårsjubileet och uppmärksammar det så mångsidigt som möjligt.

 • 21.4.2016Webbnyhet

  Nya modellblanketter för stöd för lärande och skolgång – LP 2016

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning, plan för lärande och individuell plan (IP) inom den grundläggande utbildningen utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

 • 15.4.2016Meddelande

  De nya modellbokstäverna tas i bruk i höst

  De nya modellbokstäverna kan enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation tas i bruk fr.o.m. den 1 augusti 2016 samtidigt med de lokala läroplanerna.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.