Aktuellt

 • 3.7.2015Webbnyhet

  Månadens statistik: Särskilt och intensifierat stöd

  Antalet elever som fått särskilt stöd har minskat, medan antalet elever som fått intensifierat stöd har ökat under åren 2011–2013.

 • 3.7.2015Meddelande

  Resultaten för gemensam ansökan till högskolor färdiga i Studieinfo-tjänsten

  I högskolornas gemensamma ansökan våren 2015 fanns cirka 154 000 sökande, varav 30 procent fick en studieplats (46 300 sökande). Av de godkända fick 61 procent en plats vid en yrkeshögskola och 39 procent vid ett universitet.

 • 23.6.2015Webbnyhet

  Matfostran i de lokala läroplanerna

  Utbildningsstyrelsen har tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet producerat ett stödmaterial för matfostran i den grundläggande utbildningen.

 • 18.6.2015Blogg

  Plock från läroplansstigen

  Kuva: Olli HäkämiesArbetet med de lokala läroplanerna pågår för fullt. I det arbetet studerar man flitigt de nya läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen som färdigställdes i slutet av år 2014 och reflekterar över olika timfördelningslösningar utgående från statsrådets förordning. Läs mer

 • 17.6.2015Webbnyhet

  Självvärdering av kvalitetssystemen inom yrkesutbildningen färdig

  Utbildningsstyrelsen genomförde i januari-mars 2015 en självvärdering, där alla yrkesutbildningsanordnare utvärderade sitt kvalitetsledningssystem och dess funktion utgående från kriterier.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Studieinfo.fi-portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

LP 2016

LP 2016

Utbildningsstyrelsen publicerar information om hur läroplansarbetet framskrider samt stödmaterial för det lokala läroplansarbetet på denna webbplats.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.