Aktuellt

 • 22.12.2014Meddelande

  De nya grunderna för läroplanen fastställda

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen. Föreskrifterna om nya grunder undertecknades av Aulis Pitkälä den 22 december 2014. De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll samt betydelsen av samarbete och fostran till en hållbar livsstil. För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens.

 • 18.12.2014Blogg

  Just nu behövs utvecklande ledarskap

  Anneli RautiainenJag hör ofta rektorer säga: "Det finns ingen tid för pedagogiskt ledarskap" och "Allt ledarskap är pedagogiskt ledarskap". Båda påståendena är säkert sanna. Men kunde man vända på slanten och granska frågan ur ett annat perspektiv? Läs mera

 • 12.12.2014Webbnyhet

  Elevvård och trestegsstöd

  Den nya lagstiftning om elevvård som trädde i kraft i augusti medförde förändringar också i de föreskrifter som gäller stöd för lärande och skolgång. Den nya lagstiftningen skiljer på den individuella elevvården enligt elev- och studerandevårdslagen och stöd för lärande och skolgång enligt lagen om grundläggande utbildning.

 • 8.12.2014Meddelande

  Resultaten av höstens gemensamma ansökan till högskolor färdiga

  I den gemensamma ansökan till högskolorna sökte man denna höst för första gången i samma gemensamma ansökan både till yrkeshögskole- och universitetsutbildningar. Ansökan ordnades på Studieinfo.fi.

 • 4.12.2014Webbnyhet

  Uppdateringen av grunderna för gymnasiets läroplan har inletts

  Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med att uppdatera grunderna för gymnasiets läroplan. Den 13 november 2014 fattade statsrådet beslut om de allmänna riksomfattande målen och timfördelningen för gymnasieutbildningen.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Studieinfo.fi-portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

LP 2016

LP 2016

Utbildningsstyrelsen publicerar information om hur läroplansarbetet framskrider samt stödmaterial för det lokala läroplansarbetet på denna webbplats.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.