Aktuellt

 • 22.5.2015Meddelande

  Skolarbetet avslutas den 30 maj

  Läsåret 2014–2015 avslutas lördagen den 30 maj i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 500 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 26 987 studenter utexamineras. Också i yrkesläroanstalterna avslutas läsåret vecka 22. Sammanlagt 68 850 studerande får en yrkesexamen.

 • 12.5.2015Meddelande

  Fyren-skolorna träffas på forum för nätverket för skolutveckling inom den grundläggande utbildningen

  Utbildningsstyrelsens forum för nätverket för skolutveckling i Helsingsfors mässcentrum 11–12.5 samlar närapå 300 lärare, rektorer och bildningsdirektörer.

 • 7.5.2015Meddelande

  Nytt läroplansverktyg i eGrunder

  Utbildningsstyrelsen har utvecklat ett nytt verktyg för utarbetandet av den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med verktyget kan utbildningsanordnaren digitalt göra upp, publicera och uppdatera läroplanen för den grundläggande utbildningen.

 • 6.5.2015Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen blir sakkunnigt ämbetsverk inom småbarnspedagogik

  Regeringens proposition till lag om småbarnspedagogik (första skedet) godkändes i riksdagen 13.3.2015. I och med den nya lagen om småbarnspedagogik övergår uppdraget som sakkunnigt centralämbetsverk inom småbarnspedagogik till Utbildningsstyrelsen fr.o.m. 1.8.2015. I uppdraget ingår även att göra upp grunderna för en plan för småbarnspedagogik.

 • 6.5.2015Webbnyhet

  Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 4.5.2015. Undervisning i enlighet med dessa grunder inleds i alla årskurser 1.8.2016.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Studieinfo.fi-portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

LP 2016

LP 2016

Utbildningsstyrelsen publicerar information om hur läroplansarbetet framskrider samt stödmaterial för det lokala läroplansarbetet på denna webbplats.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.