Aktuellt

 • 24.8.2015Blogg

  Småbarnspedagogiken lägger grunden för livslångt lärande

  Det första skedet på vägen mot en ny lag om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 augusti 2015. Småbarnspedagogiken är nu ännu tydligare än förr en del av det finländska utbildningssystemet.

  Läs mer

 • 21.8.2015Blogg

  Ändringarna i stödet för lärande och skolgång syns redan i statistiken

  Hur länge räcker det innan lag- och läroplansändringarna angående stöd för lärande och skolgång börjar synas i skolornas arbetssätt? Hur snabbt kommer ändringarna att synas i statistik som gäller stödet?

 • 17.8.2015Meddelande

  Allas ansvar att förebygga mobbning

  Skolfreden utlyses i Kouvola den 19 augusti, och skolfredsprogrammet firar därmed sitt 25-årsjubileum. Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag. Jubileet till ära kommer utlysningsceremonin att strömmas på webben så att alla skolor har möjlighet att följa med festligheterna.

 • 13.8.2015Webbnyhet

  VM i yrkesskicklighet startade i São Paulo

  Startskottet för världens största tävling inom yrkesutbildning, WordSkills, gick den 12 augusti i 8 São Paulo, Brasilien. I denna internationella tävling, som ordnas vartannat år, deltar nästan 1 200 unga yrkeskunniga ungdomar.

 • 13.8.2015Meddelande

  Skolarbetet har börjat

  Läsåret 2015–2016 inleds inom den grundläggande utbildningen, i gymnasierna och i yrkesläroanstalterna vecka 33, som börjar den 10 augusti. Totalt 539 000 grundskolelever, 103 000 gymnasieelever och 258 200 yrkesstuderande inleder då sitt skolår.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.