Aktuellt

 • 6.10.2015Webbnyhet

  Ett nytt ämbetsverk bildas av Utbildningsstyrelsen och CIMO

  Reformen av centralförvaltningens ämbetsverksstruktur forsätter i enlighet med regeringsprogrammet. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde grundas ett nytt ämbetsverk som handhar de uppgifter som skötts av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen.

 • 6.10.2015Meddelande

  Ilona Kuukka årets lärare i finska som andraspråk för invandrare

  Till årets lärare i finska som andraspråk har valts Ilona Kuukka från Kilonpuiston koulu i Esbo. Vinnarens utsågs av föreningen för lärare i finska som andraspråk tillsammans med Utbildningsstyrelsen.

 • 5.10.2015Webbnyhet

  Studerande med i Utbildningsstyrelsens direktion

  Statsrådet tillsatte 1.10. en ny direktion för Utbildningsstyrelsen för perioden 1.10.2015 – 31.12.2016. För första gången är andra stadiets studerandeorganisationer med i direktionen.

 • 2.10.2015Webbnyhet

  Information åt kommuner om mottagandet av asylsökande

  Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Finlands Kommunförbund har 21.9. skickat kommunerna ett brev, i vilket ges information om mottagandet av personer som söker internationellt skydd och som beviljats uppehållstillstånd i Finland.

 • 2.10.2015Webbnyhet

  Månadens statistik, oktober 2015: Specialundervisning inom yrkesutbildningen

  Antalet studerande som får specialundervisning har ökat inom den grundläggande yrkesutbildningen som ordnas vid en läroanstalt åren 2010–2013. År 2013 fanns det ca 20 000 studerande inom specialundervisaningen, vilket motsvarar 15 procent av alla studerande i grundläggande yrkesutbildning.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.