Aktuellt

 • 11.2.2016Blogg

  Asylsökandena utmanar utbildningssystemet

  Leena NissiläDet ökade antalet invandrare inverkar omedelbart bland annat på behovet av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt småbarnspedagogik. Också behovet av förberedande utbildning för invandrare ökar i gymnasiet, inom yrkesutbildningen och vid yrkeshögskolorna. Läs mer

 • 10.2.2016Webbnyhet

  Grunderna för planen för småbarnspedagogik ger ramar åt utvecklandet

  Ett evenemang om småbarnspedagogiken som ordnades på Paasitorni den 8 februari samlade ett stort antal sakkunniga som kom för att höra anföranden och delta i workshoppar.

 • 5.2.2016Webbnyhet

  Nya bestämmelser om sökande av ändring

  Bestämmelserna om sökande av ändring har ändrats fr.o.m. den 1 januari 2016 i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

 • 5.2.2016Webbnyhet

  Individuella metoder för integrationsutbildning för invandrare

  En styrgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet har kartlagt åtgärder som ska vidtas omedelbart inom utbildning, kultur, idrott och ungdomsarbete på grund av asylsökandena och invandringen.

 • 27.1.2016Blogg

  Gymnasieutveckling genom läroplansarbetet

  Tiina TähkäLäroplansprocessen är ett viktigt utvecklingsverktyg i gymnasierna. Målet för arbetet är den färdiga läroplanen, men de gemensamma samtal som förs under processen är viktiga. Som ett resultat av processen har aktörerna i gymnasiet en gemensam kurs för genomförandet av läroplanen och för det fortsatta utvecklingsarbetet. Läs mer

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.