Aktuellt

 • 16.7.2015Meddelande

  Utbildningsstyrelsen blir sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken

  I enlighet med lagen om småbarnspedagogik blir Utbildningsstyrelsen sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken från och med 1.8.2015. Utbildningsstyrelsen har som uppgift att svara för utvecklandet av småbarnspedagogiken och att följa upp hur småbarnspedagogiken ordnas samt att utarbeta de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.

 • 3.7.2015Webbnyhet

  Månadens statistik: Särskilt och intensifierat stöd

  Antalet elever som fått särskilt stöd har minskat, medan antalet elever som fått intensifierat stöd har ökat under åren 2011–2013.

 • 3.7.2015Meddelande

  Resultaten för gemensam ansökan till högskolor färdiga i Studieinfo-tjänsten

  I högskolornas gemensamma ansökan våren 2015 fanns cirka 154 000 sökande, varav 30 procent fick en studieplats (46 300 sökande). Av de godkända fick 61 procent en plats vid en yrkeshögskola och 39 procent vid ett universitet.

 • 23.6.2015Webbnyhet

  Matfostran i de lokala läroplanerna

  Utbildningsstyrelsen har tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet producerat ett stödmaterial för matfostran i den grundläggande utbildningen.

 • 18.6.2015Blogg

  Plock från läroplansstigen

  Kuva: Olli HäkämiesArbetet med de lokala läroplanerna pågår för fullt. I det arbetet studerar man flitigt de nya läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen som färdigställdes i slutet av år 2014 och reflekterar över olika timfördelningslösningar utgående från statsrådets förordning. Läs mer

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Ampe

Yrkesgrund

Utbildningsstyrelsen publicerar information och stödmaterial om revideringen av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och de förberedande utbildningarna för grundläggande yrkesutbildning på denna webbplats.