FÖLJ OSS: FacebookTwitterYouTubeLinkedIn

Aktuellt

 • 26.5.2017Webbnyhet

  Skolarbetet avslutas den 3 juni

  Läsåret 2016–2017 avslutas lördagen den 3 juni i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 000 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 27 070 studenter utexamineras.

 • 23.5.2017Webbnyhet

  Utlysning av statsunderstöd för språkbadsverksamhet

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet i skolorna och kommunerna. Understödet kan användas för att inleda språkbadsverksamhet eller för att utvidga och utveckla nuvarande verksamhet.

 • 17.5.2017Webbnyhet

  Landskodningskurs söker lösningar för att hindra ungas utslagning

  Dataexperter från Finlands ledande IT-företag fokuserar i tre veckor på ett samhällsproblem. Utbildningsstyrelsen och Teknologiindustrin genomför tillsammans en landskodningskurs som söker lösningar till hur yrkesutbildningens kunskapsresurser kan användas för att identifiera unga som riskerar utslagning.

 • 16.5.2017Webbnyhet

  Utgångspunkten är barnets rätt till en god småbarnspedagogik

  Lokala planer för småbarnspedagogik tas i bruk vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet nästa höst. De ålägger personalen att planera, genomföra och utvärdera småbarnspedagogiken på lika grunder i hela landet.

 • 15.5.2017Blogg

  Skolgymnastik och Move! till stöd för hälsovården

  Om läraren planerar att i gymnastikundervisningen eventuellt använda olika test eller mätningar, ska metoderna planeras och genomföras så att fokus inte ligger på tävling och inbördes jämförelse av eleverna. Läs mer

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.