Aktuellt

 • 19.4.2018Webbnyhet

  Över två tusen tutorlärare i grundskolorna

  I de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

 • 17.4.2018Meddelande

  Språkundervisningen inleds framöver redan i första klass – 4,3 miljoner i statsunderstöd har delats ut

  Förändringen gäller barn som börjar skolan 2019. Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med statsunderstöden utvecklas verksamhetsmodeller för språkundervisning inom den inledande undervisningen.

 • 17.4.2018Webbnyhet

  Skolor och läroanstalter främjar hållbar utveckling

  Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

 • 16.4.2018Webbnyhet

  De bästa finländska eTwinningprojekten belönades - båda vinnarna från Lappland

  Gymnasiet Ylitornion yhteiskoulun lukio och Putaan koulu i Torneå har belönats för de bästa finländska eTwinningprojekten. Teman för projekten var Epics i Europe och Our Forests – Our future. Vinnarna belönades på ITK-dagarna i Tavastehus den 12 april 2018.

 • 13.4.2018Meddelande

  Är kulturell mångfald inspirerande eller oroväckande? Stor variation i ungas attityder – lärarnas kompetens behöver stärkas

  Kön, modersmål och utbildningsbakgrund påverkar hur toleranta unga är och hur de upplever kulturell mångfald. I två färska utredningar presenteras rådande attityder bland unga samt lärarnas kompetensbehov i fråga om kulturell mångfald.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.