Ennakointi

Kuva: Aleksi KuitunenMitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Ajankohtaista

Työn ja oppimisen Ennakointikamari 27.9.2016

Koulutus elää muutoksessa. Uusia rooleja on tarjolla niin työyhteisöille kuin oppilaitoksille, opettajille ja opiskelijoillekin.

Tutkimushanke selvittää tulevaisuuden osaamistarpeet

Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin keskittyvä hanke on valittu Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmaan.

Yhteishaussa epäonnistuminen on iso riski toisen asteen opinnoille

Koulutuksen ulkopuolelle jääminen heikentää lähes 10 prosenttiyksikköä todennäköisyyttä, että nuori suorittaa mitään toisen asteen tutkintoa, ilmenee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa väittelevän Etlan tutkijan Hanna Virtasen väitöstutkimuksesta.

Tutustu kevään Ennakointikamarin (sote-ala) aineistoihin

Keskustelussa muun muassa sote-uudistus ja alan tulevaisuuden haasteet

Lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään

Yliopistot lisäävät lastentarhanopettajien sekä erityislastentarhanopettajien koulutusmääriä kolmanneksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopistot sopivat tavoitteista sopimusneuvotteluissa vuosille 2017–2020.

 

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa Ennakointi ja strateginen kehittäminen -yksikkö

Opetusneuvos Kari Nyyssölä

Ylitarkastaja Eeva Löfström