Ennakointi

Mitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Ajankohtaista

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2 100, lähes 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maahanmuutosta kilpailukykyä. Ennakointikamari 23.4.2015.

Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa todetaan tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysissä.

Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista

Julkaisu sisältää ehdotuksen aikuiskoulutuksen ennakoinnin viitekehyksestä, jolla eri aikuiskoulutusmuotoja voidaan ennakoida.

 

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa Ennakointi ja strateginen kehittäminen -yksikkö