Ennakointi

Kuva: Aleksi KuitunenMitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Ajankohtaista

Matkailun ennakointikamari 18.5.2016

Matkailualan kouluttajat Uudenmaan alueelta järjestävät Aasia-aiheisen seminaarin.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu helmi-maaliskuun 2016 aikana.

Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raportissa on kuvattu osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän kehittämisehdotuksia.

Soten ennakointikamari 17.5.2016

Mitä haasteita sote-alan uudistukset ja uudet teknologiat asettavat osaamisen suhteen, entä miten vaikuttaa lisääntyvä vapaus valita?

Näytä kaikki

 

Yhteystiedot

  • opetusneuvos Kari Nyyssölä
  • ylitarkastaja Eeva Löfström

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa Ennakointi ja strateginen kehittäminen -yksikkö