Ennakointi

Mitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Ajankohtaista

Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista

Julkaisu sisältää ehdotuksen aikuiskoulutuksen ennakoinnin viitekehyksestä, jolla eri aikuiskoulutusmuotoja voidaan ennakoida.

Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut

Tutkimuksessa analysoidaan, miten tutkinnon suorittaneet nuoret ovat kiinnittyneet työurille opintojensa aikana ja valmistumisensa jälkeen.

 

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa Ennakointi ja strateginen kehittäminen -yksikkö

Ruotsinkielisen koulutuksen ennakoinnista vastaa Ruotsinkielisen koulutuksen toimintayksikkö.