Ennakointitietokanta

Tietokanta sisältää koulutuksen ja työvoiman kysynnän valtakunnalliset ja alueelliset ennakointitulokset. Ennakointitulokset kattavat ennakointitiedon vuoteen 2025 ulottuvasta työvoiman kysynnästä ja siihen perustuvista 2010-luvun loppupuolen aloittajatarpeista.

Osio sisältää koulutukseen ja työvoimaan liittyviä Opetushallituksen tuottamia valtakunnallisia ennakointituloksia ja yhdessä maakuntien liittojen kanssa tuotettuja alueellisia ennakointituloksia. Numerotietojen lisäksi aineisto sisältää niitä täydentävää sanallista tietoa. Verkkopohjaiseen tilastojärjestelmään pohjautuva tietokanta mahdollistaa ennusteiden hyödyntämisen monipuolisesti. Käyttäjä voi muokata aineistoja valitsemiensa muuttujien avulla taulukoiksi ja kuvioiksi.

 

Lisää aiheesta