Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
Varapuheenjohtaja
: koulutusjohtaja Susanna Aro
Sihteeri
: opetusneuvos Markku Kokkonen

JäsenVarajäsen

Toiminnanjohtaja
Wallin Jyrki
AKAVA / Agronomiliitto ry

Neuvottelupäällikkö
Arvonen Maija
AKAVA / Luonnon-, ympäristö- ja metsä-tieteilijöiden liitto Loimu ry

Yliopettaja
Pakkala Pasi
Arene ry / Mikkelin ammattikorkeakoulu

Johtaja
Asikainen Ulla
Arene ry / Karelia ammattikorkeakoulu

Toimialapäällikkö
Niemelä Paula
AMKE ry

Enhetschef
Björkroth Tomas
AMKE ry

HR-päällikkö
Meller Leena-Maija
EK / Elintarviketeollisuusliitto ETL

Työmarkkinalakimies
Pentikäinen Annaleena
EK / Elintarviketeollisuusliitto ETL

Tutkimuspäällikkö
Pennanen Taina
Luonnonvarakeskus LUKE

Research Team Leader
Kohl Johanna
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Neuvotteleva virkamies
Himanen Markku
Maa- ja metsätalousministeriö

Ennakointiasiantuntija
Toijonen Merja
TEM / Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY

Koulutusjohtaja
Aro Susanna
MTK ry

Kehitysjohtaja
Lassheikki Markus
MTK ry

Opettaja
Hirvonen Marja-Leena
OAJ / Riveria

Lehtori
Vettenranta Arto
OAJ / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Koulutus- ja TKI-johtaja
Pesola Tuomo
OAJ / Oulun ammattikorkeakoulu

Lehtori
Pasto Matti-Pekka
OAJ / Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koulutussihteeri
Saaranen Jaana
SAK / Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Sosiaalisihteeri
Hiltunen Jouni
SAK / Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Työehtosihteeri
Sirviö Jari
SAK / Puuliitto

Työehtosihteeri
Vasama Riikka
SAK / Puuliitto

Yhteyspäällikkö
Eklund Tiina
STTK / METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Toiminnanjohtaja
Kivineva Raimo
STTK / Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Varadekaani
Vuorinen Tapani
UNIFI ry / Aalto-yliopisto
Henkilöstöpäällikkö
Brady-Bister Joanna
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Varatoimitusjohtaja
Jaakkola Simo
Suomen Yrittäjät / Koneyrittäjien liitto
Toimitusjohtaja
Hannonen Jouko
Suomen Yrittäjät / Kirkkonummen Yrittäjät
Opetusneuvos
Kokkonen Markku
Opetushallitus
Opetusneuvos
Hanhijoki Ilpo
Opetushallitus