Yrkeshögskolorna

Studierna i en yrkeshögskola erbjuder ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. Lämplig grundutbildning för yrkeshögskola är gymnasium eller yrkesutbildning.

Utbildningen som leder till examen är avgiftsfri för de studerande. Studietiden för heltidsstudier är 3,5–4,5 år inklusive ett halvt läsårs praktik.

Yrkeshögskolorna ger utbildning inom följande branscher:

  • det humanistiska och pedagogiska området
  • kultur
  • det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
  • det naturvetenskapliga området
  • teknik och kommunikation
  • naturbruk och miljöområdet
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

Majoriteten av yrkeshögskolorna ger utbildning inom flera branscher. Undervisningen är ofta spridd över flera orter. Det finns sammanlagt 24 yrkeshögskolor. Dessutom finns Högskolan på Åland och Polisyrkeshögskolan.

Yrkesinriktade specialiseringsstudier, övrig vuxenutbildning som yrkeshögskolorna erbjuder och högre yrkeshögskoleexamina ger möjlighet att fördjupa yrkeskunskapen efter den egentliga yrkeshögskoleexamen. Delar av examina kan tas vid den öppna yrkeshögskolan.

Högre yrkeshögskoleexamen är en arbetslivsorienterad yrkesexamen som man kan söka till efter minst tre års arbetserfarenhet inom branschen som genomförts efter den grundläggande examen. Utbildningen tar 1–1,5 år som heltidsstudier och den planeras ofta av yrkeshögskolorna i samarbete med arbetslivet.