Fristående examina

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på systemet med fristående examina. Fördelen med systemet är först och främst att en persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende av om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Systemet med fristående examina utgår först och främst från arbetslivet. Näringslivet och det övriga arbetslivet medverkar i planerandet, anordnandet och bedömningen av fristående examina. Särskilt för vuxna är systemet med fristående examina ett flexibelt sätt att påvisa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens.

För ordnandet och övervakningen av fristående examina ansvarar examenskommissioner som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Examenskommissionen ansvarar för antingen en eller flera fristående examina. Examenskommissionen avtalar om ordnandet av examenstillfället med utbildningsanordnarna och vid behov med andra parter som har tillräcklig sakkunskap för att genomföra examenstillfället.

Yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt bransch

Personlig tillämpning ur olika synvinklar (pdf)

Behörighet för fortsatta studier

En yrkesinriktad grundexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen som avlagts som fristående examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

 

Jagkan.fi

Relaterat

Du kan söka efter fristående examina enligt namn eller studieområde. I sökresultaten hittar du de examensarrangörer som du kan kontakta för att avlägga examen.

sokexamen.fi


AIPAL. Genom det elektroniska responssystemet samlas in examinandernas åsikter om ansökan till examen, avläggandet av examen och förvärvandet av behövlig yrkesskicklighet.
AIPAL

Beställning av diplom för avlagd examen
Beställningblankett (doc)

Krav på hälsotillstånd för yrkes- och specialyrkesexamina (pdf)