Grundläggande yrkesutbildning

Utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen anordnas av yrkesläroanstalter, specialläroanstalter och folkhögskolor. Cirka 45 procent av en årsklass påbörjar grundläggande yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen eller studentexamen.

Målet med utbildningen som leder till yrkesinriktad grundexamen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter de behöver för att uppnå yrkesskicklighet och självständigt kunna utöva ett yrke. Målet är också att hjälpa de studerandes att utvecklas till goda människor och samhällsmedlemmar, stödja livslångt lärande och ge de studerande kunskaper och färdigheter som de behöver i fortsatta studier och hobbyer samt för sin personlighetsutveckling.

Yrkesinriktade grundexamina kan avläggas inom åtta utbildningsområden:

  • det humanistiska och pedagogiska området
  • kultur
  • det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
  • det naturvetenskapliga området
  • teknik och kommunikation
  • naturbruk och miljöområdet
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Det finns totalt 52 yrkesinriktade grundexamina inom dessa områden. Inom varje grundexamen finns ett eller flera utbildningsprogram som leder till en eller flera examensbenämningar. I slutet av år 2008 fanns det 120 utbildningsprogram.

Beskrivningar av områdena, utbildningsprogrammen och examina hittar du på på Studieinfo.fi

 

Ansökan till yrkesutbildning