Reformen av yrkesutbildningen

Genom reformen förnyas hela yrkesutbildningen. De nuvarande lagarna sammanslås till en lagstiftning som omfattar såväl unga som vuxna. Därtill revideras finansieringen, styrsystemen, examensstrukturen, verksamhetsprocesserna och anordnarstrukturen för yrkesutbildningen. Reformen bereds i tätt samarbete med anordnarna av yrkesutbildning och intressentgrupperna. Revideringarna kommer att träda i kraft från början av år 2018.

Utredning om utbildningsavtalsmodellen

Som en del av reformen av yrkesutbildningen har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt utredningspersoner för att bereda ett förslag om utbildningsavtalsmodellen och dess införande i yrkesutbildningen. Utredningen publicerades 13.4.2016.

Workshopar om reformen

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ordnar workshopar om reformen i juni 2016. Enligt den preliminära planen ska workshoparna behandla RP-utkastet samt föra diskussioner kring anordnarnätverkets strukturella utveckling.

Workshoparna ordnas enligt följande:

ons 8.6.2016 Kuopio
tors 9.6.2016 Uleåborg
mån 13.6.2016 Åbo
tors 16.6.2016 Helsingfors
fre 17.6.2016 Helsingfors

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade två workshopar 10–11.3.2016 där förslag om reformens riktlinjer behandlades. Videoinspelningar och material från workshoparna finns på sidan:

Mötestidtabell för uppföljningsgruppen

18.1.2016
16.2.2016
4.3.2016
21.3.2016
19.4.2016
3.5.2016
30.5.2016
21.6.2016

Mötestidtabell för projektgruppen

12.1.2016
28.1.2016
3.2.2016
8.2.2016
18.2.2016
8.3.2016
30.3.2016
26.4.2016
10.5.2016
7.6.2016

Mer information om beredningen