Webbtjänst för lärande

Inom projektet Webbtjänst för lärande utvecklades den elektroniska ärendehanteringen för både de inlärande och för utbildningsanordnare.

Webbtjänstens namn är Studieinfo.fi. Den elektroniska tjänstehelheten utvecklades under åren 2011-2015. Tjänsterna utnyttjas bland annat av de som söker till utbildning, studerandena, läroinrättningarna, företagen samt den offentliga förvaltningen.

På Tjänstehelhet-fliken berättas närmare om den helhet av elektroniska tjänster som har skapats inom projektet. På Projektinfo-fliken finns ytterligare information om de delprojekt inom vilka tjänsterna utvecklades. Under Material-fliken finns presentations- och marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och annat dylikt.

Till Studieinfo-tjänsten:

Studieinfos logo

Studieinfo-nyhetsbrev

2016 utkommer nyhetsbrevet 3-4 gånger. Det innehåller senaste nytt om projektet. Läs nyhetsbrevet här.

Undervisnings- och kulturministeriet

Arbets- och näringsministeriet

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
20.01.2016