Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä. Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa.

Ajankohtaista

Ilmoittaudu suoraan tutkintoja järjestävään oppilaitokseen! (Hakupaikat saattavat täyttyä erittäin nopeasti).

Tutkintopaikat löytyvät klikkaamalla auki hakupalvelu:

Tutkintopaikkojen hakupalvelu

Jos lähin tutkintopaikkasi ryhmä on täynnä, ota yhteys seuraavaksi lähimpään järjestäjään.

Valtioneuvosto on 3.11.2011 hyväksynyt asetuksen yleisten kielitutkintojen asetuksen 1163/2004 muuttamisesta. Asetuksen 1109/2011 myötä sanasto- ja rakenne-osakoe poistuu yleisistä kieltutkinnoista. Muutos astuu voimaan 1.12.2011. Tutkintotehtäviin tämä ei vaikuta muutoin kuin yhden osakokeen poisjäämisenä.

Uudistuksen myötä tutkintotodistuksesta poistuu yleistaitotaso. Todistuksessa ilmaistaan suorittajan kielitaitoprofiili puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeiden osalta.

Lisätietoja nettisivujen alasivuilta tai sähköpostilla osoitteesta yki(at)oph.fi