Ajankohtaista

 • 12.12.2018Tiedote

  Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvon vahvistamiseen 12 miljoonaa

  Opetushallitus myönsi tukea hankkeisiin, joissa haetaan ratkaisuja koulupoissaolojen vähentämiseen sekä tuetaan oppilaiden siirtymistä perusopetuksesta jatko-opintoihin. Tasa-arvoavustusten tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan riippumatta kotitaustasta ja erilaisista lähtökohdista.

 • 10.12.2018Verkkouutinen

  40 ehdotusta #Uusiamis-palkinnon saajiksi

  #Uusiamis-palkinnolla haluamme nostaa esiin opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. saajiksi. Palkinnon saajat valitsee raati, joka koostuu opiskelijoiden, työelämän ja opetusalan edustajista.

 • 10.12.2018Verkkouutinen

  Aware and Active tukee kulttuurien välistä yhteistyötä

  Erasmus+ -ohjelman rahoittama Aware and Active -hanke kokoaa nuoria yhteen kulttuurienväliseen dialogiin. 10.12. vietettävänä kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä eri maiden nuoret jakavat kokemuksiaan tasa-arvosta, moninaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

 • 29.11.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus on avannut verkkokyselyn perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan kielten opetuksesta

  Valtioneuvosto päätti syyskuussa 2018, että jatkossa kielten opiskelu alkaa pysyvästi viimeistään perusopetuksen ensimmäisen luokan keväällä. Haluamme kuulla lasten ja nuorten, opettajien ja huoltajien sekä kielten opetuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaista varhaisen kielenoppimisen tulisi olla ensimmäisellä ja toisella luokalla.

 • 29.11.2018Tiedote

  Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaussa oli mukana 227 koulutusta ja 30 400 hakijaa. Noin 22 % hakijoista sai opiskelupaikan.

 • 28.11.2018Tiedote

  Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy 80 toimijan voimin

  Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat yhteisesti käynnistäneet ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa aikuisten perustaitoja ja digitaitoja. Matalan kynnyksen koulutuksilla ehkäistään eriarvoisuutta, annetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan nykypäivän kansalaistaitoja. Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 I lisätalousarviossa. Opetushallitus on nyt myöntänyt 7 miljoonan euron avustukset kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.

 • 21.11.2018Verkkouutinen

  Opetushallituksen johtokunta: Globaalin osaamisen mallimaaksi tuleminen edellyttää Suomelta selvästi nykyistä kunnianhimoisempaa tahtotilaa

  Opetushallituksen johtokunta perää kannanotossaan Suomelta nykyistä aktiivisempaa roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi nykyistä suurempaa panostusta opetussektorilla tehtävään kehitysyhteistyöhön.

 • 20.11.2018Verkkouutinen

  Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan itseohjautuvuudesta, digitalisaatiosta ja ilmiöoppimisesta?

  Keskustelu uusista opetusmenetelmistä ja opetussuunnitelmista käy taas kiivaana. Mutta mitä opetussuunnitelman perusteissa oikeastaan sanotaankaan ilmiöoppimisesta, digilaitteista ja itseohjautuvuudesta? Mistä asioista linjataan valtakunnallisissa perusteissa, mistä taas päätetään kunnissa ja kouluissa?

 • 19.11.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Toisen asteen opiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä on vähenemään päin

  Ammattiin opiskelevien tekemien ulkomaanjaksojen määrä on laskenut muutaman viimeisen vuoden aikana: vuonna 2017 pudotusta edelliseen vuoteen oli 11 %. Myös lukiolaisten kansainvälinen liikkuvuus näyttää vähentyneen. Toisella asteella opiskelevat suuntaavat jaksoilleen muihin Euroopan maihin ja EU:n Erasmus+ -ohjelman merkitys liikkuvuuden rahoittajana kasvaa vuosi vuodelta.

 • 15.11.2018Verkkouutinen

  Nuoret filosofit esillä

  Unescon kansainvälisen filosofian päivän tilaisuudessa Opetushallituksessa 15.11. pohdittiin arjen filosofisia ongelmia ja palkittiin peruskoulun ja lukion esseekilpailun parhaat.

 • 14.11.2018Verkkouutinen

  Alueelliset kehitysnäkymät: Työllisyyden, osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää koulutuksen ja työelämän yhteisiä ratkaisuja

  Talous ja työllisyys jatkavat kasvuaan vaikka sen vauhti hidastuukin. Viime vuosien nousukausi on yllättänyt toimialat, joilla ei pitkän taantuman jälkeen ole ollut työvoimareserviä tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

 • 14.11.2018Verkkouutinen

  Sivistysakatemian uusi vuosikurssi aloittaa tänään – Suomen Akatemia mukaan järjestäjäksi

  Tänään alkaa ”sivistyksen maanpuolustuskurssin” eli Sivistysakatemian toinen vuosikurssi. Suomen Akatemia lähti mukaan järjestämään Sivistysakatemiaa yhdessä perustajakolmikon eli Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.

 • 12.11.2018Verkkouutinen

  Peruskoulufoorumilta priorisoidut tavoitteet tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamiselle

  Olli-Pekka Heinosen johtama Peruskoulufoorumin seurantaryhmä on valinnut neljä keskeisintä tavoitetta ja konkreettista tekoa tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamisen tueksi. Niiden toteutumisen lähtökohtana on pitkäjänteinen ja samansuuntainen kehittämistyö kansallisesti ja paikallisesti. Tavoitteet julkistettiin #paraskoulu-tilaisuudessa Joensuussa 12.11.

 • 12.11.2018Blogi

  Vuorovaikutus on taitolaji

  Marjo SomariKeväällä kysyimme asiakkaiden ja kumppanien näkemystä Opetushallituksesta ja yhteistyöstä kanssamme. Tulokset hivelivät osin itsetuntoa: meitä pidettiin erittäin asiantuntevina, maineemme oli hyvä ja yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä. Tutkimus toi kuitenkin esiin myös pari seikkaa, jotka saivat viestintäihmisen mietteliääksi, kirjoittaa Marjo Somari blogissa. Lue lisää

 • 9.11.2018Tiedote

  Opetustoimen kustannukset laskivat vuonna 2017

  Ammatillisen koulutuksen kustannukset laskivat vuonna 2017. Esimerkiksi ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset olivat nyt miltei 6 % pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Myös lukiokoulutuksen kustannukset ovat hieman laskeneet.

 • 8.11.2018Tiedote

  7 miljoonaa valtionavustusta peruskoulun yhteisölliseen kehittämiseen

  Opetushallituksessa on haettavana valtionavustus, jolla tuetaan uusia tapoja edistää tasa-arvoista peruskoulua koulutuksen kehittämisen, oppimisen uudistumisen sekä yhteisöllisen kehittämisen kautta. Haettavana on 7 miljoonaa euroa. Avustus on osa Peruskoulufoorumin työtä.

 • 8.11.2018Tiedote

  Maailman suurin vanhempainilta järjestetään 12.11. klo 18 - seuraa suoraa lähetystä ja osallistu keskusteluun!

  Kutsumme kaikkien Suomen koululaisten vanhemmat ja huoltajat osallistumaan Maailman suurimpaan vanhempainiltaan maanantaina 12.11.2018 klo 18–19.30. Vanhempainiltaan voi osallistua seuraamalla suoraa lähetystä Pyhäselän koululta Joensuusta ja keskustelemalla verkossa.

 • 5.11.2018Tiedote

  Tutoropettajamalli laajenee lukioihin – haettavana 7,5 miljoonaa avustusta peruskoulujen ja lukioiden tutoropettajatoimintaan

  Tutoropettajatoiminta halutaan vakiinnuttaa osaksi kaikkien suomalaisten peruskoulujen toimintaa. Samalla malli laajenee lukioihin.Tutoropettajatoiminnalla vahvistetaan pedagogiikan uudistumista, opetuksen digitalisaatiota ja henkilöstön osaamista.

 • 5.11.2018Verkkouutinen

  Ehdota opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus haluavat nostaa esiin ja palkita ammatillisen koulutuksen opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Voit ehdottaa opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi 30.11.2018 mennessä. Palkinnot jaetaan Educa-messuilla tammikuussa.

 • 5.11.2018Verkkouutinen

  Haettavana miljoona euroa ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen

  Valtionavustuksen painopisteitä ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta, palautetiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.

 • 1.11.2018Verkkouutinen

  Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistus alkoi

  Perusteet laaditaan yhteistyössä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Lukiouudistuksen tavoitteena on muun muassa eheyttää lukiokoulutusta, edistää lukiolaisten hyvinvointia ja lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

 • 31.10.2018Verkkouutinen

  Perusopetuksen digitalisaatiolle suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja

  Opetushallitus on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ryhtynyt laatimaan perusopetuksen digitalisaatiolle yhteisiä suuntaviivoja. Suuntaviivat luodaan yhdessä, sillä digitalisaatio kuuluu kaikille: opetuksen järjestäjille, opettajille, oppilaille, kasvuyhteisölle, kansallisen tason toimijoille ja muille kehittäjille, kuten yrityksille ja järjestöille.

 • 31.10.2018Tiedote

  Perusopetuksen arvioinnista tasa-arvoisempaa - useammalle arvosanalle yhteiset kriteerit

  Opetushallitus pyrkii yhdenmukaistamaan perusopetuksen päättöarviointia laatimalla kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9. Kriteereissä määritellään, mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulee osata saadakseen kyseisen arvosanan. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty ainoastaan arvosanalle 8. Arvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä.

 • 29.10.2018Verkkouutinen

  Euroopan parhaat eTwinning-projektit palkittu – Suomi jälleen voittajien joukossa

  Viime vuoden parhaat eTwinning-projektit on palkittu vuosittaisessa eTwinning-konferenssissa. Parhaimpana projektina ikäsarjassa 12–15 palkittiin projekti ICT World 2017, jonka Havukosken koulu Vantaalta on toteuttanut yhdessä viiden kumppanikoulun kanssa.

 • 25.10.2018Verkkouutinen

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden luonnos on valmistumassa – kerro mielipiteesi verkossa 1.11. alkaen

  Opetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet syyskuun alusta voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 1.–14.11.2018. Samanaikaisesti luonnos lähtee lausuntokierrokselle.

 • 24.10.2018Verkkouutinen

  Peruskouluissa ja lukioissa käytetään yhä useammin digitaalista aineistoa

  Kopioston ja Opetushallituksen tuore selvitys osoittaa, että internetistä löytyvää aineistoa kopioidaan ja käytetään opetuksessa runsaasti. Peruskouluissa ja lukioissa jaetaan paperikopioita ja tulosteita kuitenkin edelleen enemmän kuin digitaalisia aineistoja.

 • 23.10.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Naiset ja miehet menestyvät ylioppilaskirjoituksissa melko tasaväkisesti

  Toisin kuin monesti ajatellaan, ylioppilaskirjoituksissa menestymisessä ei sukupuolten välillä ole suuria eroja. Esimerkiksi kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa laudatureita kirjoittaneiden osuudessa oli naisten ja miesten välillä eroa vain parin prosenttiyksikön verran. Naiset kirjoittavat ylioppilaskokeessa enemmän aineita kuin miehet ja menestyvät lähes kaikissa reaaliaineissa miehiä paremmin, mutta miehillä näyttää olevan omat vahvuutensa, kuten pitkä matematiikka ja pitkät vieraat kielet.

 • 22.10.2018Verkkouutinen

  Haettavana 4 miljoonaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen

  Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea valtionavustusta hankkeisiin, joissa kehitetään osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista organisaatioiden eri tasoilla. Hankkeiden avulla uudistetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuuria ja etsitään toimintamalleja, jotka hyödyttävät koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Avustusta voi hakea 21.11.2018 mennessä.

 • 22.10.2018Verkkouutinen

  Education Finland ja Helsingin kaupunki esillä kansainvälisessä opetusteknologiakonferenssissa Kiinassa – Suomi konferenssin päävieras

  Education Finlandin ohjelmajohtaja Lauri Tuomi ja Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen pitivät pääpuheenvuorot Kiinan Hangzhoussa ensimmäistä kertaa järjestetyssä opetusalan konferenssissa. Zhejiangin provinssin järjestämä konferenssi ja siihen liittyvät messut käsittelivät erityisesti koulutuksen digitalisaatiota ja eri teknologiaratkaisuja.

 • 19.10.2018Verkkouutinen

  Pääjohtaja Heinonen koulutusviennin edistämismatkalla Malesiaan: ”Suomea pidetään koulutuksen mallimaana”

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili Malesiassa koulutusviennin edistämismatkalla lokakuussa. Mukana matkalla olivat koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandin ohjelmajohtaja Lauri Tuomi ja joukko suomalaisia koulutusvientiyrityksiä. Malesia on nostanut Suomen malliksi oman koulutusjärjestelmänsä kehittämisessä.

 • 18.10.2018Verkkouutinen

  Jyrängön koululle #BeActive Education -kilpailun pääpalkinto

  Jyrängön koulu Heinolasta on palkittu Euroopan komission myöntämällä #BeActive Education -palkinnolla.

 • 17.10.2018Blogi

  Ammatillinen koulutus toimii, jos niin haluamme

  Ammatillista koulutusta on arvosteltu syksyn aikana eri syistä. Blogissa Anni Miettunen pohtii, miten negatiivisista heitoista päästäisiin kohti toimivaa ja entistä parempaa yhteistyötä. Lue lisää

 • 17.10.2018Verkkouutinen

  Suomi saa Euroopan komissiolta kehuja kansalaiskasvatuksesta

  Euroopan komissio kiinnittää tuoreessa koulutuksen seurantaraportissaan huomiota siihen, miten kokonaisvaltainen lähestymistapa Suomella on kansalaiskasvatukseen. Se on oma oppiaineensa perusopetuksessa ja lukioissa sekä tämän lisäksi vielä laaja-alainen osaamisalue, joka on integroitu muiden aineiden opetukseen.

 • 15.10.2018Tiedote

  Miten alentaa toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustannuksia opiskelijoille? ‒ Pilottihankkeisiin haettavana 4 miljoonaa euroa

  Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö etsivät keinoja alentaa ammatillisen koulutuksen ja lukion kustannuksia opiskelijoille.

 • 11.10.2018Tiedote

  Tasa-arvon edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa haettavissa 12 miljoonaa

  Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin. Uudenlaisia ratkaisuja on löydettävä, jotta syrjäytymisvaara tunnistetaan varhain ja oppilaalle voidaan taata eheä koulutuspolku.

 • 9.10.2018Verkkouutinen

  Jyrängön koulu #BeActive education -kilpailun finaaliin

  Jyrängön koulu Heinolasta on ehdolla Euroopan komission #BeActive education -palkinnon saajaksi. Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 69, joista 3 valikoitui finaaliin. Muut finalistit ovat irlantilainen sekä tsekkiläinen koulu.

 • 1.10.2018Verkkouutinen

  Suomi toisena kielenä -opettajiksi vuonna 2018 Réka Aarnos ja Marianne Seppä

  Tänä vuonna maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin kaksi ansioitunutta opettajaa: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian suomi toisena kielenä -opettaja Réka Aarnos ja Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä projektitoiminnan parissa työskentelevä opettaja Marianne Seppä.

 • 26.9.2018Verkkouutinen

  Euroopan kielten päivää vietetään 26.9.

  Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja innostaa opiskelemaan kieliä. Päivä tuo esille monia teemoja, joita käsitellään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen koulu ja oppilas on monikielinen.

 • 25.9.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus mukana EuroSkills-tapahtumassa Budapestissa

  Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Unkarin Budapestissa 26.‒28.9.2018. kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta 28:sta Euroopan maasta. Lajeja on yhteensä 40, joista Suomen joukkue osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueeseen kuuluu 25 kilpailijaa ja 22 kilpailuissa lajiohjaajina toimivaa eksperttiä.

 • 25.9.2018Verkkouutinen

  Koulun osallistava toimintakulttuuri luo perustan toimivalle kodin ja koulun yhteistyölle

  Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään peruskouluissa, esikouluissa sekä päiväkodeissa 28.9. Päivän aikana järjestetään tapahtumia, joissa vanhemmat voivat osallistua yhdessä tekemisen kautta lapsen koulu- ja päiväkotiarkeen sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista.

 • 24.9.2018Verkkouutinen

  Euroopan urheiluviikolla rohkaistaan lisäämään liikettä ilon kautta

  Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.–30.9.2018. Vuonna 2017 viikon aikana liikkui erilaisissa tapahtumissa noin 17 miljoonaa ihmistä yli 30 maassa. Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

 • 21.9.2018Tiedote

  Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

  Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

 • 21.9.2018Verkkouutinen

  Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta – Opetushallituksessa aloitetaan A1-kielen opetussuunnitelmatyö

  Ensi vuonna koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset opiskelevat ensimmäistä vierasta tai toista kotimaista kieltä keväästä 2020 alkaen. A1-kielen opiskelun tehtävien ja tavoitteiden valmistelu opetussuunnitelman perusteisiin alkaa Opetushallituksessa.

 • 20.9.2018Verkkouutinen

  Miten digitalisaatio vaikuttaa osaamis- ja koulutustarpeisiin?

  Osaamisen ennakointifoorumin työpajoissa eri alojen asiantuntijat pohtivat, miten digitalisaatio, tuotantoverkostot ja muut työelämän ilmiöt vaikuttavat siihen, millaista osaamista ja koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Tulokset toimivat pohjana osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille.

 • 18.9.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Varhaiskasvatus tavoittaa yhä useamman suomalaislapsen

  Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus on Suomessa kasvanut tasaisesti 2000-luvun edetessä. Silti osallistumisaste on meillä edelleen OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja myös selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa.

 • 18.9.2018Verkkouutinen

  Maailman suurin vanhempainilta tulee jälleen – Ilmoita koulusi vanhempien valtakunnalliseen keskusteluun

  Vanhemmilla on tärkeä rooli lasten koulunkäynnissä. Miten koulu voisi tarjota vanhemmille ja huoltajille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman lapsensa koulun arkeen? Miten vanhempi voisi parhaiten tukea lapsensa koulunkäyntiä? Tule mukaan valtakunnalliseen tapahtumaan, jossa mahdollistetaan vanhempien välinen dialogi ympäri Suomen maanantaina 12.11.2018 kello 18–19.30.

 • 17.9.2018Tiedote

  Oppilaiden turvallisuus on etusijalla Move!-mittauksissa

  Opetushallitus esittää syvän osanottonsa Espoossa liikuntatunnilla saatuun sairaskohtaukseen menehtyneen koululaisen perheelle, läheisille ja kouluyhteisölle.

 • 14.9.2018Tiedote

  Kansallinen lukutaitofoorumi: Lukuliike innostaa lukemiseen ja vastaa taitojen heikentymiseen

  Lukutaitofoorumi julkaisi perjantaina lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivat. Niiden pohjalta käynnistyvä Lukuliike haastaa kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa.

 • 11.9.2018Verkkouutinen

  OECD-vertailu: Vanhempien koulutustaso vaikuttaa yksilön koulutuspolkuun voimakkaasti myös Suomessa

  Vanhempien koulutus sekä sukupuoli, maahanmuuttajatausta ja syntymämaa vaikuttavat voimakkaasti yksilön koulutuspolkuun ja työllistymiseen, kertoo OECD:n tuore Education at a Glance -julkaisu.

 • 10.9.2018Tiedote

  Koulutusviennin arvo jo 310 miljoonaa

  Suomalaisia koulutuspalveluja ja -tuotteita vietiin viime vuonna maailmalle 310 miljoonan euron arvosta. Kokonaiskasvu edellisvuodesta oli 16 % ja tänä aikana syntyi 150 uutta työpaikkaa. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu 350 miljoonan euron liikevaihto saavutetaan todennäköisesti tämän vuoden aikana.

 • 10.9.2018Tiedote

  Koulujen liikenneturvallisuusviikko satsaa lasten turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn

  Valtakunnallinen koulujen liikenneturvallisuusviikko alkoi tänään. Liikenneturvan kyselyn mukaan suuri osa koulumatkoista tehdään jalan tai pyörällä, ja tänä vuonna viikon teemana onkin turvallinen kävely ja pyöräily. – Koulujen liikennekasvatuksessa ajankohtaisia liikenneaiheita on hyvä nostaa esille tasaisin väliajoin ja monipuolisin pedagisin menetelmin, Elisa Helin sanoo.

 • 6.9.2018Tiedote

  Maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä – #paraskoulu-kampanja kerää parhaat ideat ja teot

  Miten voimme yhdessä tehdä peruskoulustamme parhaan? #Paraskoulu-kampanja kannustaa jakamaan pieniä ja suuria tekoja ja ideoita, joilla rakennetaan tasa-arvoista maailman parasta peruskoulua. Osoitteessa www.paraskoulu.fi jokainen voi jakaa idean tai teon sekä hakea inspiraatiota muilta. Somessa hyvä laitetaan kiertämään tunnuksella #paraskoulu.

 • 4.9.2018Tiedote

  Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa – tarjolla 6 600 opiskelupaikkaa

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 5.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 19.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.

 • 3.9.2018Verkkouutinen

  Yrittäjän päivää vietetään 5.9. – yrittäjyys esiin kouluissa ja oppilaitoksissa

  Yrittäjyys on osa perusopetuksen laaja-alaista osaamista ja kaikkia ammatillisia tutkintoja. Yrittäjän päivä on hyvä tilaisuus nostaa aihetta esiin kouluissa ja oppilaitoksissa. Teemapäivän verkkosivuilta löytyy vinkkejä päivän viettämiseen.

 • 31.8.2018Verkkouutinen

  Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy – koulutuksiin haettavissa 7 miljoonaa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Kansanopistot, kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hakea rahoitusta koulutukseen, jossa opitaan esimerkiksi monilukutaitoa ja digitaalisen teknologian käyttöä. Seitsemän miljoonan euron rahoitushaku avataan Opetushallituksessa maanantaina.

 • 31.8.2018Verkkouutinen

  Oppimisen tuen neuvontapalvelu aloittaa toimintansa

  Askarruttavatko oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymykset? Mietityttääkö kolmiportainen tuki? Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat yhteistyössä luoneet palvelun, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja huoltajille sekä sivistystoimelle.

 • 30.8.2018Tiedote

  Perusopetuksen arviointia uudistetaan ‒ Opetushallitus kerää näkemyksiä opettajilta, oppilailta ja vanhemmilta

  Opetushallitus kerää verkossa palautetta ja kehittämisajatuksia perusopetuksen arvioinnista. Palautetta toivotaan opetusalan ammattilaisten lisäksi myös oppilailta ja huoltajilta. Palautetta voi antaa 14.9.2018 asti.

 • 29.8.2018Verkkouutinen

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuvat syksyn aikana

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään Opetushallituksessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Muutoksia perusteisiin tuo uusi 1.9. voimaan tuleva varhaiskasvatuslaki. Tuotamme myös materiaalia kiusaamisen ehkäisyyn sekä perhepäivähoidon ja vuorohoidon tueksi.

 • 28.8.2018Verkkouutinen

  Suomalaiskoulut ehdolla eurooppalaisen liikuntapalkinnon saajiksi

  Kolme suomalaista koulua on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Jyrängön koulu Heinolasta, Minna Canthin koulu Kuopiosta sekä Onkilahden yhtenäiskoulu Vaasasta.

 • 27.8.2018Verkkouutinen

  Koulutusvienti vauhdittuu Taiwaniin

  "Suomalaisen koulutusjärjestelmän toimivuus, opettajien osaaminen ja teknologiaa hyödyntävät koulutusinnovaatiot kiinnostavat Taiwanissa", kertoo ohjelmajohtaja Lauri Tuomi koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandista.

 • 27.8.2018Verkkouutinen

  Ongelmia tasa-arvoavustusten maksuissa

  Opetushallituksen maksamia valtion erityisavustuksia esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on ohjautunut väärille tileille. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskus Palkeet selvittää virhettä. Jos huomaatte avustuksen ohjautuneen väärälle tilille eikä pankki ole ottanut alkuviikon aikana teihin yhteyttä, pyydämme olemaan yhteydessä pankkiinne.

 • 22.8.2018Verkkouutinen

  Yhteisvastuuta ja käytännön oppimiskokemuksia – Euroopan solidaarisuusjoukot käyntiin toden teolla

  Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa 2018 sopuun Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta ja niiden oikeudellisen rakenteen vahvistamisesta. Yhteisymmärryksen myötä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta tulee saamaan oman budjetin ja oikeudellisen aseman uutena EU-ohjelmana vuosille 2018–2020.

 • 20.8.2018Tiedote

  Peruskoulun päättäneistä hakijoista yli 98 prosenttia saanut jo opiskelupaikan

  Peruskoulun päätti tänä keväänä 58 200 nuorta. Heistä 99,5 % haki kevään ja kesän aikana opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, lukioon, erityisoppilaitokseen tai valmistavaan koulutukseen. Tästä joukosta 98,4 % on saanut opiskelupaikan joko varsinaisten hakujen tai kesän aikana järjestettyjen lisähakujen kautta.

 • 8.8.2018Tiedote

  Lapset ja heidän vanhempansa ovat tyytyväisiä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

  Opetushallituksen kyselyn tulokset osoittavat, että lapset ja heidän vanhempansa pitävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa laadukkaana. Valtaosa kyselyyn vastanneista vanhemmista antoi sille erinomaisen tai hyvän yleisarvosanan. Myös lapset, joiden kokemuksia kartoitettiin nyt ensimmäistä kertaa, suhtautuvat toimintaan enimmäkseen positiivisesti. Pieni osa lapsista kokee kuitenkin jäävänsä aamu- ja iltapäivätoiminnassa ulkopuolisen asemaan.

 • 7.8.2018Verkkouutinen

  Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajat kokoontuvat Ouluun

  Opetushallituksen järjestämille opintopäiville osallistuu noin 80 opettajaa eri puolilta maailmaa. Opetushallitus edistää monin eri tavoin Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa.

 • 2.8.2018Tiedote

  Noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulun

  Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunkäynnin tänä syksynä. Määrä on hieman pienempi kuin viime vuonna. Esiopetuksessa aloittaa arviolta niin ikään 61 000 lasta.

 • 10.7.2018Blogi

  Tuliaisena kehuja Suomelle

  Anni MiettunenAnni Miettunen sai OECD:n SkillSummit2018-huippukokouksesta kotiin vietäväksi ihailevia terveisiä ja kehuja suomalaisten keskinäisestä yhteistyöstä ja koulutusjärjestelmämme toimivuudesta. Blogissa hän kertoo, miksi kiitokset kannattaa ottaa vakavasti. Lue lisää

 • 2.7.2018Tiedote

  200 ulkomaalaista opiskelijaa opiskelee kesällä suomea Suomessa

  Lähes 200 yliopisto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria, osa heistä lisäksi tutustumaan kääntämisen perusteisiin. Eniten opiskelijoita tulee Venäjältä, Saksasta ja Puolasta.

 • 28.6.2018Tiedote

  Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 47 000 opiskelijalle

  Kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 152 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 47 300, eli 31 %. Luvut ovat samankaltaiset kuin vuonna 2017. Yhä useampi saa opiskelupaikan suoraan ylioppilastodistuksen perusteella, tänä vuonna 18 % hyväksytyistä.

 • 28.6.2018Verkkouutinen

  Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksytty eduskunnassa – varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tulossa tarkennuksia

  Eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain 27.6. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen.

 • 27.6.2018Tiedote

  Maahanmuuttajien kielenopetukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia

  Opetushallitus on myöntänyt yli 8 miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti painotettiin hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja jotka tavoittelevat laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

 • 20.6.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus ja Kopiosto ovat sopineet oppilaitosten kopiointiluvista

  Opetushallitus on sopinut tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa oppilaitosten oikeudesta käyttää tekijänoikeudella suojattuja aineistoja opetuksessa vuonna 2018.

 • 19.6.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus mukana SuomiAreenassa – teemana turvallisuusosaaminen

  Opetushallitus on mukana Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Torstaina 19.7. Puuvillan kauppakeskuksen lavalla kisataan #Turvallisuustehtävä-kilpailussa ja pohditaan, mitä turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi pitäisi tehdä. Kisan juontaa uutisankkuri Peter Nyman, mukana kisaamassa ja keskustelemassa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Löydät meidät myös kansalaistorin #Turvallisuustehtävä-teltalta 16.‒20.7.

 • 19.6.2018Verkkouutinen

  Elinikäisen oppimisen ennakointimallin avulla etsitään ratkaisuja poikien oppimishaasteisiin

  Kesäkuun alussa noin 70 asiantuntijaa kokoontui Opetushallituksen ennakointityöpajaan miettimään keinoja, joilla poikien oppimistulokset saataisiin paranemaan vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisuja etsittiin koulutuksen lisäksi myös kuuden muun sektorin näkökulmista.

 • 15.6.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuuden kestossa jopa 4 vuoden eroja Euroopan maiden välillä

  Euroopan maiden välillä on suuria eroja sinä, kuinka pitkään oppivelvollisuus kestää ja kuinka paljon kouluissa annetaan pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi uusimmasta EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen vuosittain julkaisemasta selvityksestä.

 • 15.6.2018Verkkouutinen

  Perusopetuksen kokeiluihin 5 miljoonaa euroa avustusta

  Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 70 hankkeelle perusopetuksen innovaatioihin ja kokeiluihin. Avustuksella tueaan uusien tapojen tuomista koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen.

 • 14.6.2018Tiedote

  Uudet opiskelijat valittu ammatilliseen koulutukseen ja lukioon

  Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 71 900 hakijaa, joista 65 200 sai opiskelupaikan. Hakijoista 34 100 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta ja 31 100 lukiosta. Peruskoulun päättäviä hakijoita oli 56 000, joista 97 % sai opiskelupaikan.

 • 13.6.2018Verkkouutinen

  Europassille verkkopohjainen palvelualusta

  Yli kymmenen vuotta käytössä ollut Euroopan unionin Europassi-järjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kun asiakirjapohjaisesta järjestelmästä siirrytään verkkopohjaiseen palvelualustaan. Uusi palvelu tarjoaa kansalaisille monipuolisen valikoiman työkaluja ja palveluita työnhakuun sekä opintoihin. Kehittämistyötä tehdään vaiheittain siten, että uusi palvelualusta on käytössä vuoden 2019 lopulla.

 • 11.6.2018Verkkouutinen

  Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille

  Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta.

 • 6.6.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus selvittää kaksivuotista esiopetusta

  Opetushallitus laatii selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Selvitys tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja niiden kuntien kanssa, jotka ovat mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa.

 • 5.6.2018Tiedote

  Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin

  Opetushallitus alkaa valmistella perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä useammalle eri arvosanalle. Tarkempien kriteerien avulla pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

 • 5.6.2018Verkkouutinen

  Yhä harvempi ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva lähtee ulkomaanjaksolle

  Ammattiopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt 11 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli erityisesti alle kaksi viikkoa kestävissä lyhyissä ulkomaanjaksoissa, joita suomalaiset opiskelijat tekivät lähes 15 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan Suomesta lähti ulkomaille 5 551 opiskelijaa.

 • 1.6.2018Tiedote

  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon vahvistamiseen 30 miljoonaa euroa

  Opetushallitus on myöntänyt 30 miljoonaa valtioavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan riippumatta kotitaustasta ja erilaisista lähtökohdista.

 • 1.6.2018Tiedote

  Opiskelutiedot yhdestä paikasta – Oma Opintopolku sujuvoittaa työnhakua ja asiointia

  Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet löytyvät nyt kootusti yhdestä palvelusta, josta ne voi myös jakaa esimerkiksi työnantajalle. Koski-nimellä tunnettu palvelu on nyt avattu laajemmin osana Oma Opintopolku -palvelua. Palvelua ja tietosisältöjä kehitetään edelleen.

 • 31.5.2018Verkkouutinen

  Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa uudeksi Erasmus-ohjelmaksi – budjettiin esitetään yli kaksinkertaista korotusta

  Euroopan komissio julkisti toukokuun lopulla ehdotuksensa uudesta Erasmus-ohjelmasta vuosille 2021– 2027. Odotusten mukaisesti uusi ohjelma olisi jatkumoa nykyiselle Erasmus+ -ohjelmalle. Huomionarvoista verrattuna nykyiseen ohjelmakauteen (2014-2020) on budjettiin esitetty suuri korotus.

 • 31.5.2018Blogi

  Sinulle, jonka kesäloma alkaa

  Olli-Pekka HeinonenLukuvuoden päättymistä ja tutkinnon suorittamista on aina syytä juhlia. Blogissa pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo miksi. Lue lisää

 • 30.5.2018Tiedote

  Peruskoulun päättää tänä lukuvuonna noin 58 000 oppilasta

  Kouluvuoden päättäjäisiä vietetään ympäri maata lauantaina 2.6. Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 58 600 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 76 200 opiskelijaa. Kevään juhlijoissa on myös 26 776 uutta ylioppilasta.

 • 30.5.2018Verkkouutinen

  Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

  Lukuvuoden 2018─2019 koulutyö käynnistyy useimmissa peruskouluissa ja lukioissa viikolla 32, yleisimmin 9. elokuuta 2018. Kouluvuosi päättyy lauantaina 1. kesäkuuta 2019.

 • 22.5.2018Tiedote

  Puolet korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista suunnittelee jäävänsä Suomeen

  Puolet Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tutkintoaan suorittavista ulkomaalaisista kaavailee jäävänsä Suomeen valmistumisensa jälkeen, kertoo tuore International Student Barometer -kysely.

 • 22.5.2018Verkkouutinen

  Korkeakoulujen kansainvälisyyden visiot ja linjaukset keskusteluttivat Jyväskylässä

  Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät kokosi lähes 400 asiantuntijaa Jyväskylään. – Kansainvälistymisen avulla kehitetään osaamista ja luodaan opiskelijoille entistä parempia valmiuksia toimia globaalien haasteiden parissa ja nykypäivän työmarkkinoilla, korosti Olli-Pekka Heinonen avaustervehdyksessään.

 • 18.5.2018Blogi

  Ilmiöpohjaista ennakointia

  Kari NyyssöläMiten robottikirjanpitäjä, koilliskaapeli ja kesäolympialaisten mitalimäärä liittyvät toisiinsa? Eivät juuri mitenkään ‒ paitsi ennakoinnin kannalta. Näiden ilmiöiden kautta voimme nimittäin hahmottaa maailmaa, johon ehkä olemme siirtymässä. Lue lisää

 • 15.5.2018Verkkouutinen

  Kulttuurivoltti-hanke on palkittu eurooppalaisella kulttuuriperintöpalkinnolla

  Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.

 • 15.5.2018Tiedote

  TEAviisari: Peruskoulujen toiminta oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kehittynyt hyvään suuntaan

  Peruskoulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä toiminta on lukuvuonna 2016─2017 kehittynyt monilta osin myönteiseen suuntaan. Oppilaiden osallisuus kouluissa on lisääntynyt ja oppilashuollon palveluiden saatavuus parantunut. Myös liikuntaa koulupäiviin lisäävät toimenpiteet ovat yleistyneet ja oppilaita kannustetaan liikkumaan myös koulutyön lomassa.

 • 9.5.2018Verkkouutinen

  Suomen koulutusvienti Brasiliaan vauhdittuu

  Nyt solmitun yhteistyösopimuksen avulla edistetään koulutusvientiä keskeisellä Latinalaisen Amerikan kohdemarkkina-alueella.

 • 9.5.2018Verkkouutinen

  Suomalaisilla 18-vuotiailla mahdollisuus saada ilmainen matkalippu Eurooppaan

  Euroopan parlamentti on päättänyt rahoittaa #DiscoverEU-aloitteella 15 000 nuorelle interrail-matkan Eurooppaan tulevana kesänä. Euroopan Unioni haluaa tuoda eri kansallisuuksia yhteen oppimaan EU:sta omakohtaisen kokemisen kautta.

 • 7.5.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Valtaosa erityistä tukea tarvitsevista peruskoululaisista on poikia ─ yhä harvempi opiskelee erityiskoulussa

  Vuonna 2016 Suomessa oli kaikkiaan 41 000 erityistä tukea tarvitsevaa peruskoululaista, joista peräti 28 900 oli poikia. Tilanne on samansuuntainen muissakin Euroopan maissa. Erityiskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta Suomi ei sijoitu kansainvälisen vertailun kärkimaihin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisessa yleisopetuksen ryhmiin.

 • 3.5.2018Verkkouutinen

  Taide- ja taitoaineissa annetaan ensimmäiset päättöarvioinnit uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan – tutustu tukimateriaaliin

  Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokilla viime syksynä. Paikallisesta tuntijaosta ja oppilaiden omista valinnoista riippuen osa yläkoululaisista saa päättöarvioinnin joissakin taide- ja taitoaineissa jo tänä keväänä, osa vasta myöhemmin. Opetushallitus on tuottanut opettajille esimerkkejä ja ohjeita päättöarvioinnin tueksi.

 • 3.5.2018Blogi

  Lapsen etu on vahva varhaiskasvatus

  Kirsi Tarkka ja Kati CostianderLapselle merkitykselliset asiat tapahtuvat tässä ja nyt. Se, mitä teemme tänään, vaikuttaa lapsen elämään myös tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus etenee vauhdikkaasti ja kehittämisen suuntaviivat alkavat kirkastua. Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi nostaa lapsen edun entistä vahvemmin valokeilaan. Mutta miten pienen ihmisen etu varmistetaan niin päätöksenteossa kuin päivittäisessä toiminnassa? Vastaukset eivät aina ole yksiselitteisiä tai helppoja. Lue lisää.

 • 2.5.2018Tiedote

  Vain neljännes ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevista suomalaista uskoo palaavansa Suomeen

  Yhä useampi suomalainen suorittaa korkeakoulututkintonsa ulkomailla. Opetushallituksen opiskelijakyselyn mukaan ulkomaille lähdetään useimmiten kansainvälisen kokemuksen toivossa, mutta sinne ajavat myös opiskelupaikan saamiseen ja opintojen sisältöön liittyvät syyt. Opiskelijoiden tulevaisuutta leimaa epävarmuus, sillä puolet kyselyyn vastanneista ei vielä osannut nimetä opintojen jälkeistä asuinmaataan. Vain neljännes opiskelijoista uskoo palaavansa takaisin Suomeen.

 • 27.4.2018Verkkouutinen

  Useimmat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa opinnoissaan

  Tuore Osallisena opinnoissa -selvitys osoittaa, että ammatillisen koulutuksen ilmapiiri tukee pääosiltaan osallisuutta. Silti riittää kehitettävää, ennen kuin opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa.

 • 27.4.2018Verkkouutinen

  Tuen, ohjauksen ja erityisopetuksen kehittämisessä lähtökohtana osallisuus

  Oppimisen tuen kehittämisen painopisteitä ovat yksilöllinen tuki, ennaltaehkäisy, moniammatillisuus ja osallisuus. Tukea tulee tarjota joustavasti lasten ympäristöissä, kuten lähikouluissa. Nämä ja monet muut varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen yhteiset asiat keskusteluttivat Oppimisen tuen foorumissa, joka järjestettiin 26.–27.4. Helsingissä.

 • 27.4.2018Verkkouutinen

  Kulttuuriperinnöstä siltoja nykypäivään ja tulevaisuuteen

  Vuonna 2018 vietetään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Siltojen rakentamista menneestä nykypäivään ja tulevaisuuteen tehdään monissa Opetushallituksen hallinnoimien kansainvälisten ohjelmien rahoittamissa hankkeissa. Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden 20.4. järjestämässä tilaisuudessa pureuduttiin teemavuoden kunniaksi innostaviin kulttuuriperintöhankkeisiin.

 • 25.4.2018Verkkouutinen

  Internetaineistojen käyttö opetuksessa on lisääntynyt

  Internetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivat Kopioston ja Opetushallituksen vuonna 2017 teettämät laajat selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.

 • 25.4.2018Blogi

  Uuden luomisessa ei ole valmiita vastauksia – kiinnostaisiko kokeilla?

  Anna HäggmanKohta vuoden toiminut Kokeilukeskus on kiertänyt kunnissa ja kouluissa ja työskennellyt yhdessä koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisverkostojen kanssa. Yhteisissä keskusteluissa olemme kuulleet, millaisia asioita niillä on työpöydällään. Olemme kummastelleet yhdessä monimutkaisia ongelmia, jotka näkyvät koulutuksen arjessa. Millaista muutosta halutaan synnyttää? Mikä motivoi ja energisoi? Lue lisää.

 • 24.4.2018Verkkouutinen

  Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla

  Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallitus rohkaisee esittämään hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja joilla tavoitellaan laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

 • 19.4.2018Verkkouutinen

  Peruskouluissa on yli kaksi tuhatta tutoropettajaa

  Suomen peruskouluissa toimii yli kaksi tuhatta tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät digitalisaatiota. Toimintaa on tuettu erityisesti valtionavustuksilla. Vaikutukset ovat olleet myönteisiä, kertoo Opetushallituksen kysely opetuksen järjestäjille.

 • 19.4.2018Tiedote

  Suomalainen koulutusvienti kasvaa vahvasti

  Suomen maine koulutuksen edelläkävijämaana houkuttelee yhä enemmän vierailijoita ympäri maailmaa. Opetushallituksessa on avattu pop up -tila, Experience Lab, johon on koottu esille yli 20 suomalaisen koulutusvientiyrityksen innovaatioita. Esillä ovat muun muassa virtuaalinen viulukoulu, matematiikkarobotti ja erilaisia leikkimällä oppimisen innovaatioita.

 • 17.4.2018Tiedote

  Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta – 4,3 miljoonaa valtionavustuksia jaettu

  Muutos koskee 2019 koulunsa aloittavia. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksia kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Valtionavustuksilla kehitetään toimintamalleja alkuopetukseen soveltuvan kieltenopetukseen.

 • 16.4.2018Verkkouutinen

  Parhaat suomalaiset eTwinning-projektit palkittu – molemmat voittajat Lapista

  Ylitornion yhteiskoulun lukion ja torniolaisen Putaan koulun projektit on palkittu parhaina suomalaisina eTwinningprojekteina. Projektien aiheina oli Epics in Europe ja Our forests - Our future. Voittajat palkittiin ITK-päivillä Hämeenlinnan Aulangolla 12.4.2018.

 • 13.4.2018Tiedote

  Onko kulttuurinen moninaisuus innostavaa vai huolestuttavaa? Nuorten asenteissa vaihtelua – opettajien osaamista vahvistettava

  Sukupuoli, äidinkieli ja koulutustausta vaikuttavat siihen, kuinka avarakatseisia nuoret ovat ja miten he mieltävät kulttuurisen moninaisuuden. Tuoreissa selvityksissä pureudutaan sekä nuorten asenneilmapiiriin että opettajien kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviin osaamistarpeisiin.

 • 11.4.2018Verkkouutinen

  Neljä suomalaiskoulua on nimetty eTwinning-kouluiksi

  Aktiivisesti eTwinningin parissa toimiville kouluille on ensimmäistä kertaa jaettu oma tunnustus. Suomesta Havukosken koulu Vantaalta, Kärpäsen peruskoulu Lahdesta, Ylitornion yhteiskoulun lukio sekä Lapin koulutuskeskus REDU voivat nyt ylpeästi esittäytyä eTwinning-kouluina. eTwinning on EU-ohjelma, joka yhdistää kouluja, oppilaita ja opettajia ympäri Europpaa.

 • 11.4.2018Verkkouutinen

  Nuorisotyö ratkoo eurooppalaisia haasteita

  Suomalaisten osallistujien Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan kansainvälisistä kehittämishankkeista saamat merkittävät hyödyt käyvät ilmi tuoreesta Faktaa Express -julkaisusta. Vaikka nuorisotyön toimintaympäristöt vaihtelevat maittain, monet haasteet ovat yhteisiä. Organisaatiot ovat kansainvälisen yhteistyön kautta löytäneet muun muassa uusia ratkaisukeinoja oman työnsä haasteisiin ja kehittäneet työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn.

 • 10.4.2018Verkkouutinen

  Koulut ja oppilaitokset edistävät kestävää kehitystä

  Opetushallitus osallistaa kouluja kestävän kehityksen toimintaohjelmaan vuoden 2018 aikana. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston Agenda2030-aamiaistapaamisissa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa ideoidaan koulun arkeen istuvia kestäviä toimintatapoja. Yksi tavoite on saada aikaan lisää koulukohtaisia yhteiskuntasitoumuksia.

 • 6.4.2018Verkkouutinen

  Romanikielen opettajan tunnustus 2018 Tuula Åkerlundille

  Opetushallitus on jakanut romanikielen opettajan tunnustuksen kolmatta kertaa. Valinta tehtiin yleisöltä tulleiden ehdotusten pohjalta ja tunnustus jaettiin romanien kansallispäivän seminaarissa 6.4.

 • 5.4.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Suomessa ei ole määritelty kansallisen tason osaamisvaatimuksia opettajille

  Suomi on yksi yhdeksästä eurooppalaisesta maasta, jossa opettajalta vaadittavaa osaamista ei ole määritelty kansallisesti. Muualla Euroopassa osaamisen viitekehys määritellään tarkasti tai vähintäänkin karkealla tasolla. Suomalaiset opettajat poikkeavat valtavirrasta myös siinä, että heitä arvioidaan hyvin harvoin: vain viidesosaa on arvioinut joku muu kuin oma rehtori tai kollega.

 • 29.3.2018Tiedote

  Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 153 000 hakijaa

  Hakijoita oli noin 1 500 enemmän kuin viime keväänä. Aloituspaikkoja on tarjolla suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Yliopistoissa oli määrällisesti eniten hakijoita kauppatieteelliselle alalle, humanistiselle alalle sekä yhteiskuntatieteelliselle alalle. Ammattikorkeakouluissa eniten hakijoita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä tekniikan ja liikenteen alan opintoihin.

 • 28.3.2018Tiedote

  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa vahvistetaan: 30 miljoonan euron tasa-arvorahahaku avattu

  Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. Avustusta voidaan käyttää erityisopetuksen laadun kehittämiseen, opetusryhmien joustavaan muodostamiseen, opettajien ja avustajien palkkaamiseen sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin.

 • 21.3.2018Tiedote

  International Student Barometer: Suomi on ulkomaalaiselle korkeakouluopiskelijalle erittäin hyvä opiskelumaa

  Tuoreimman International Student Barometer -selvityksen tulokset osoittavat, että ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta Suomi on edelleen erittäin hyvä opiskelumaa. Suomalaisten korkeakoulujen vahvuudet ovat samoja kuin aikaisemmilla kyselykerroilla: esimerkiksi tukipalvelut ja opiskeluympäristöön liittyvät asiat saavat opiskelijoilta kiitosta. Kokonaisuudessaan tulokset ovat hieman parantuneet.

 • 20.3.2018Tiedote

  Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku on avattu – kannustaa yhteisölliseen kehittämiseen

  Opetushallitus on avannut 6 miljoonan euron avustushaun perusopetuksen innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin. Haku mahdollistaa uusien tapojen tuomisen koulutuksen kehittämiseen, oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen.

 • 19.3.2018Verkkouutinen

  Viidelle perusopetuksen järjestäjälle toisen kotimaisen kielen kokeilulupa – toteuttamiseen tarkoitetut valtionavustukset myönnetty

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan Jämsän, Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille. Opetushallitus on myöntänyt yhteensä 366 500 euroa näille kunnille kokeilun toteuttamiseen yhteensä kahdeksassa koulussa.

 • 19.3.2018Verkkouutinen

  Työryhmä ehdottaa uusia keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja koulurauhan edistämiseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on selvittänyt keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamisen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistää koulurauhaa. Työryhmä luovutti toimenpide-ehdotuksia sisältäneen raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 16. maaliskuuta.

 • 19.3.2018Blogi

  Kansainvälisyyttä kaikille!

  Anne SiltalaPitääkö olla huolissaan, jos kansainvälisyys kiinnostaa tyttöjä enemmän kuin poikia? Maistereiden lapsia enemmän kuin duunariperheen vesoja? Tai pääkaupunkiseudulla asuvia enemmän kuin itäsuomalaisia? Sukupuoli, sosioekonominen tausta ja asuinalue ohjaavat sitä, ketkä hankkivat kansainvälistä osaamista ja ketkä eivät – ja ketkä ylipäätään näkevät sen mahdollisuutena itselleen, kirjoittaa Anne Siltala. Lue lisää.

 • 15.3.2018Tiedote

  Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 71 900 hakijaa

  Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 13.3. Haettavana oli yhteensä 79 800 aloituspaikkaa. Yhteishaussa oli 71 900 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä 56 200. Hakijoita oli 1 480 vähemmän kuin viime keväänä. Hakijoista 52 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon.

 • 13.3.2018Verkkouutinen

  Haussa turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt

  Opetushallitus on avannut Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kilpailussa etsitään toimiviksi todistettuja tapoja, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailuun voi osallistua 4.5.2018 asti.

 • 13.3.2018Verkkouutinen

  Tavoitteena turvallisuuskumppanuus ‒ Turvallisuusosaamista kehitetään laajassa yhteistyössä

  Turvallisuusosaaminen on osa ammattitaitoa ja tärkeää käytännön työtehtävissä. Pohjaa osaamiselle luodaan jo ammatillisten opintojen aikana. Turvallisuusosaamisen kehittäminen on hyvä teema oppilaitosten ja yritysten väliselle yhteistyölle – turvallisuuskumppanuudelle.

 • 13.3.2018Verkkouutinen

  Suomessa ennakoidaan opettajatarpeita pidemmällä aikavälillä kuin useimmissa muissa Euroopan maissa

  Opettajatarpeita ennakoidaan Euroopassa yleisesti lyhyellä aikavälillä. Suomi, Alankomaat, Saksa ja Tanska erottuvat joukosta maina, jossa ennakoinnin perspektiivi on yli 10 vuotta. Suomi kuuluu myös niiden maiden joukkoon, joissa ennakointi perustuu erittäin laajaan tietopohjaan.

 • 12.3.2018Tiedote

  Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 14.3. – Tarjolla 47 500 opiskelupaikkaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

  Nyt alkavassa korkeakoulujen yhteishaussa on haettava noin 47 500 aloituspaikkaa yli 1 500 koulutusohjelmassa. Viime vuosien hakijamäärien perusteella odotetaan, että opiskelupaikkaa tavoittelee noin 140 000 hakijaa. Opintopolku-palvelussa voi tutustua tarjolla oleviin koulutuksiin ja täyttää hakemuksen.

 • 12.3.2018Verkkouutinen

  Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot käynnistyvät

  Vaativan tuen kehittämisverkojen Kick off -tilaisuus järjestetään 12.3. Opetushallituksessa. Verkoston tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tukea halutaan tarjota entistä joustavammin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa.

 • 8.3.2018Tiedote

  Entistä useampi ei suorita ammatillista tutkintoa loppuun - tukea kohdennettava yhä yksilöllisemmin

  Opetushallituksen uusimman selvityksen mukaan 11,4 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei suorita aloittamaansa ammatillista perustutkintoa loppuun, vaan eroaa kesken opintojen. Lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia. Opiskelijan ikä, sukupuoli, kielitausta ja koulutusala vaikuttavat siihen, että opiskelija ei suorita tutkintoaan loppuun. Reilu neljännes eroamisista selittyy muihin opintoihin siirtymisellä.

 • 7.3.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Äidinkieli erottaa – ruotsinkieliset suoriutuvat lukio-opinnoista muita kieliryhmiä todennäköisemmin

  Lukio-opintojen suoritusajoissa on kieliryhmien välisiä eroja. Syynä ei aina ole opintojen viivästyminen, vaan myös kurssien rohmuaminen.

 • 7.3.2018Tiedote

  Suomalainen ammatillinen koulutus kiinnostaa Kiinassa – ensimmäiset opiskelijat saivat tutkintotodistukset Shanghaissa

  Tällä viikolla 22 shanghailaista opiskelijaa sai suomalaisen tutkintotodistuksen markkinointiviestinnän opinnoistaan. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ojensi todistukset suoritetuista tutkinnon osista Kiinan-matkansa yhteydessä.

 • 6.3.2018Tiedote

  Kouluille opas seksuaaliseen häirintään puuttumisesta – oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi toimenpideohjelma

  Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Opas on laadittu opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen toimeksiannosta.

 • 5.3.2018Tiedote

  Robottikulkuvälineet tulevat hitaasti, mutta varmasti

  Liikenne- ja logistiikka-ala muuttuu merkittävästi parin seuraavan vuosikymmenen aikana, kertoo Opetushallituksen tuore osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi. Suurin muutos tapahtuu, kun itseohjautuvat robottikulkuvälineet yleistyvät 2030-lukua lähestyttäessä.

 • 2.3.2018Verkkouutinen

  Pääjohtaja Heinonen vierailee Kiinassa – matkan teemana koulutusvienti ja yhteistyön tiivistäminen

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vierailee Shanghaissa ja Hong Kongissa yhdessä Team Finland -delegaation kanssa 5.–9.3.2018. Matkan teemana on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvu Kiinan markkinoilla.

 • 28.2.2018Blogi

  Miltä näyttää tulevaisuuden osaaminen ja opettajuus?

  Kati Lounema ja Kari NyyssöläKoulutuksen, tutkintojen ja ammattien rinnalla puhutaan yhä enemmän osaamisesta, osaamisen hankkimisesta ja muuttuvan työelämän tarpeista. Olemme siirtymässä osaamisperusteiseen ajatteluun, mikä omalta osaltaan vahvistaa mahdollisuuksia vastata työelämän haasteisiin, kirjoittaa Kati Lounema ja Kari Nyyssölä. Lue lisää

 • 23.2.2018Tiedote

  Toisen kotimaisen kielen kokeiluun haki kuusi kuntaa

  Kuusi kuntaa on hakenut kaikkiaan yhdeksälle peruskoululle lupaa osallistua kokeiluun, jossa koulut tarjoavat oppilailleen toisen kotimaisen kielen tilalla jonkin muun vieraan kielen opintoja. Kokeilu koskee 5. tai 6. luokan oppilaita, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun 1.8.2018 alkavana lukuvuonna.

 • 21.2.2018Verkkouutinen

  Yhteinen suunta peruskoulun kehittämiselle

  Peruskoulufoorumin työn tuloksena valmistuivat tavoitteet tasa-arvoiselle peruskoululle. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mukaan työn aikana on syntynyt yhteinen sitoutuminen uudistamistarpeisiin. Tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistä, jossa yhteisiä tavoitteita kohti kulkevat niin kansallinen työ kuin paikallinen koulutyö.

 • 20.2.2018Verkkouutinen

  Ammatillisen koulutuksen koulutusvienti vapautui – mitä tutkintoviennistä pitäisi tietää? (20.2.2018)

  Uudistunut ammatillisen koulutuksen säädäntö mahdollistaa ammatillisen tutkintoviennin. Tutkintoja ei kuitenkaan voi lähteä kauppaamaan ulkomaille tuosta vain. Mitä koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon, jos se haluaa myydä ammatillisia tutkintoja Euroopan ulkopuolelle?

 • 19.2.2018Tiedote

  Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

  Yhteishaku ammatillisen koulutukseen ja lukioon alkaa tiistaina 20.2 ja päättyy tiistaina 13.3. klo 15. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 79 800 aloituspaikkaa. Opiskelemaan haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Myös tieto tarjolla olevista koulutuksista ja ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolusta.

 • 16.2.2018Verkkouutinen

  Suomi haluaa vahvistaa eurooppalaista opiskelijavaihtoa

  Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmaisi Suomen vahvan tuen Erasmus+ -ohjelman kehittämiselle ja rahoituksen turvaamiselle EU:n koulutusneuvoston kokouksessa Brysselissä torstaina. Kokouksessa keskusteltiin Erasmus+ -ohjelman tulevaisuudesta sekä Eurooppalaiset yliopistot -aloitteesta.

 • 16.2.2018Blogi

  Jokainen peruskoulu on paras koulu

  Olli-Pekka HeinonenPeruskoulun tehtävä on tukea jokaisen oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan vastuulliseen jäsenyyteen sekä antaa elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Koulunsa aloittavien lasten lähtökohdat ovat kuitenkin entistä moninaisemmat. Tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta eriarvoistumiskehitystä voidaan purkaa, kirjoittaa Olli-Pekka Heinonen. Lue lisää

 • 16.2.2018Verkkouutinen

  Peruskoulufoorumi luovutti esityksensä peruskoulun kehittämislinjauksiksi

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkijoista, asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva Peruskoulufoorumi on laatinut yhteiset linjaukset peruskoulun kehittämiseksi. Foorumin työryhmien puheenjohtajat professori Jouni Välijärvi ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen luovuttivat linjaukset opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina 16.2.

 • 15.2.2018Verkkouutinen

  Sivistysakatemialta evästyksiä sivistyselämän tulevaisuuteen

  Sivistyksen ”maanpuolustuskurssi” kokoontui toiselle lähijaksolleen helmikuun alussa. Eri alojen asiantuntijat, päättäjät ja vaikuttajat ratkoivat yhdessä sivistyksen tulevaisuuden haasteita. Lisäksi vaihdettiin kokemuksia sivistyselämään tutustumisesta ja pohdittiin sivistyksen syvintä olemusta.

 • 13.2.2018Blogi

  Verkostokuukkeleiden paratiisi?

  Nykyisessä verkostojen maailmassa saattaa yllättäen huomata kalenterin täyttyvän erinäisistä verkostotapaamisista. On mukava tavata kollegoita ja innostua yhdessä. Jos tapaamisista ei kuitenkaan riitä kotiin viemisiä tai yhteys omaan työhön alkaa hämärtyä, on paikallaan ottaa pieni aikalisä, kirjoittaa erityisasiantuntija Kirsi Tarkka. Lue lisää

 • 8.2.2018Verkkouutinen

  Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootaan yhteen – vaiheittain rakentuvan palvelun ensimmäistä versiota voi jo kokeilla

  Koski-hankkeen myötä kansalaiset voivat nähdä omat tutkintonsa ja opintosuorituksensa kootusti yhdestä paikasta. Omia tietojaan voi katsella jo nyt, mutta varsinaiset toiminnallisuudet tulevat käyttöön Oma Opintopolku -palvelun kautta myöhemmin keväällä.

 • 7.2.2018Verkkouutinen

  Uusi varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen etua ja henkilöstön koulutustasoa – laki lausuntokierrokselle

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tiistaina esitysluonnoksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi laajalle lausuntokierrokselle. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Luonnoksessa lähtökohtana on entistä vahvemmin lapsen etu.

 • 5.2.2018Verkkouutinen

  Työelämätoimikuntien toiminta käyntiin (5.2.2018)

  Opetushallitus on asettanut 39 työelämätoimikuntaa, joiden tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja osallistua sen kehittämiseen tutkintorakenteen, tutkintojen ja perusteiden kautta. Jokaisessa toimikunnassa on mukana opetusalan ja työelämän edustajia. Jäsenet on valittu työelämäjärjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun perusteella.

 • 2.2.2018Verkkouutinen

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat viettämään saamelaisten kansallispäivää!

  Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. päivänä helmikuuta. Se on toistaiseksi melko nuori juhlapäivä, sillä suomalaiseen almanakkaan päivä merkittiin vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin kuitenkin jo vuonna 1992 ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917.

 • 1.2.2018Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Väestön ikärakenne ja koulutustaso

  Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten suoritettiin toisen asteen ammatillisia tutkintoja.

 • 31.1.2018Tiedote

  Kieltenopetuksen varhaistaminen etenee – haettavana 4,3 miljoonaa kehittämisavustuksia

  Opetushallitus on avannut kieltenopiskelun varhentamiseen tarkoitettujen erityisavustusten haun lukuvuodelle 2018–2019. Avustuksella varmistetaan, että vuonna 2017 alkaneet kielenopetuksen kehittämishankkeet jatkuvat, ja kokeiluihin kannustetaan nyt myös uusia perusopetuksen järjestäjiä alueilta, joissa varhennettua kielten opetusta ei vielä ole tarjottu.

 • 30.1.2018Verkkouutinen

  Hyvinvointia ja intohimoa oppimiseen – kaikille!

  Educa 2018 -messut keräsivät ennätysyleisön eli 17 900 kävijää Helsingin Messukeskukseen 26.-27.1. Opetushallitus oli mukana messuilla kolmen osaston sekä useiden asiantuntijaesitysten voimin.

 • 26.1.2018Tiedote

  Move!-mittaukset 2017: Huoli lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä on aiheellinen

  Syksyn 2017 Move!-mittausten tulokset osoittavat, että oppilaiden väliset erot fyysisessä toimintakyvyssä ovat suuria. Osa koululaisista saa mittauksista hyviä tuloksia ja osa huolestuttavia. Erityisenä huolenaiheena on poikien liikkuvuus: 30 prosenttia kahdeksasluokkalaisista pojista ei esimerkiksi pysty ojentamaan alaselkäänsä täysistunnassa.

 • 25.1.2018Verkkouutinen

  Mitä tilastot kertovat koulutuksesta Suomessa vuonna 1917

  Itsenäistyneessä Suomessa miltei kaikki osasivat lukea ja lähes puolet myös kirjoittaa, vaikka oppivelvollisuutta ei vielä ollut. Jokaisessa kunnassa oli kansakoulu, jota usein käytiin kiertokoulun muodossa. Vain harva jatkoi opintojaan kansakoulun jälkeen.

 • 25.1.2018Verkkouutinen

  Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen uudesta EU-ohjelmakaudesta

  EU:n monivuotinen rahoituskehys on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, jolla kerätään eri osapuolten näkemyksiä tulevan uuden EU-ohjelmakauden osalta.

 • 24.1.2018Verkkouutinen

  Opetusteknologian suurtapahtuma BETT käynnistyi Lontoossa ‒ Opetushallitus mukana messuilla

  Euroopan suurin opetusteknologiaan keskittyvä tapahtuma BETT järjestetään Lontoossa 24.‒27. tammikuuta. Opetushallitus järjestää messujen yhteydessä Nordic@BETT-seminaarin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandilla on messuilla oma osasto.

 • 24.1.2018Verkkouutinen

  Koulupäivän aikaisella liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia oppimiseen

  Viime vuosina on saatu paljon uutta tutkimustietoa koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. LIKES-tutkimuskeskus ja Opetushallitus ovat julkaisseet katsauksen, jossa esitellään vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuja tutkimuksia tästä aihepiiristä. Yhteistä tutkimuksille on, että koulupäivän aikaisella liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia lasten oppimiseen ja oppimistuloksiin.

 • 23.1.2018Verkkouutinen

  Tule kanssamme Educaan - intohimona oppiminen!

  Opetushallitus osallistuu Educa 2018 -messuille 26.-27.1.2018 sekä omalla osastolla että yhteistyökumppanina opetus- ja kulttuuriministeriön osastolla, jossa teemana on ammatillisen koulutuksen reformi.

 • 23.1.2018Tiedote

  Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus

  Terveyttä ja iloa ruoasta -suositus opastaa varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä perheitä terveelliseen ja lapsen kasvua tukevaan ruokailuun.

 • 22.1.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus selvitti lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia

  Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvittänyt, millaisia kustannuksia lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana selvitystä arvioitiin, kuinka monelle nuorelle toisen asteen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi.

 • 18.1.2018Verkkouutinen

  Opetushallituksen päättämät taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 on julkaistu ePerusteet-palvelussa

  Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 on julkaistu ePerusteet-palvelussa. Palvelu tarjoaa koulutuksen järjestäjille työkalun paikallisen opetussuunnitelman laadintaan. Opetushallitus antaa palvelun käyttöönoton tueksi ohjausta sekä tuottaa verkkoon tukimateriaalia.

 • 17.1.2018Verkkouutinen

  Reformilähettiläiden verkosto tukemaan ammatillisen koulutuksen uudistusta (17.1.2018)

  Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi perustetaan reformilähettiläiden verkosto. Verkoston 20 asiantuntijaa eri puolilta Suomea tukee opettajia ja muuta oppilaitoksen henkilökuntaa reformin käytännön toteutuksessa. Reformilähettilästoiminta on osa laajaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaa, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut noin 60 miljoona euroa vuosille 2017–2020.

 • 12.1.2018Tiedote

  Varhaiskasvatukseen ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä

  Opetushallitus on laatinut ensimmäistä kertaa ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä varhaiskasvatuksessa. Samalla on päivitetty vastaavat ohjeet esi- ja perusopetukselle, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

 • 12.1.2018Verkkouutinen

  Kieltenopiskelu alkaa yhä useammin ensimmäisellä luokalla

  Kielitaito, kieltenopetus ja kielivalinnat ovat nyt huomion kohteena. Yhä useammissa kunnissa tarjotaan mahdollisuus aloittaa ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu ensimmäisellä luokalla. Kielten varhentamisen kokeiluilla etsitään uusia keinoja kehittää kieltenopetusta. Myös toisen kotimaisen kielen kokeilu on alkanut.

 • 8.1.2018Tiedote

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään yhteishaku alkaa

  Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa tiistaina 9.1. klo 8 ja päättyy keskiviikkona 24.1. klo 15. Hakemuksen voi tehdä Opintopolku-palvelussa.

 • 3.1.2018Tiedote

  Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet voimaan

  Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Kaikkiin tutkintoihin laaditaan uudet perusteet 1.1.2019 mennessä.

 

Ajankohtaista

Osallistu keskusteluun blogissa
Blogissa Opetushallituksen asiantuntijat kirjoittavat osaamista ja koulutusta koskevista asioita ja ilmiöistä. Voit osallistua keskusteluun kommentoimalla kirjoituksia.

Seuraa uutisia RSS-syötteiden avulla
Voit tilata OPH.fin uutiset RSS-syötteenä suoraan omalle koneelle. RSS-syöte sisältää uutisen otsikon, ingressitekstin ja linkin uutiseen Oph.fi-sivustolla.

FacebookTwitterYouTube