18.10.2017

Digi ei korvaa opettajaa

Blogikirjoitus 18.10.2017

"Hiljainen enemmistö alkaa turhautua haittoihin, joita digisekoilu aiheuttaa koulun arjessa."
”Olen opettajana täysin kyllästynyt digiuskovaisten ilosanomaan.”
”Vanha analoginen ja uusi digitaalinen maailma eivät ole joko–tai. Niiden välissä on tila, jossa yhdistyvät molempien parhaat käytännöt.”
”Tietotekniikka on väline – eikä se estä opettajaa tekemästä työtään hyvin.”
”Digihöyryä ja laitevyöryä käsittelevien kirjoitusten suma on herättänyt kysymyksen siitä, ovatko opettajien täydennyskoulutusrakenteet riittävät nykyisessä toimintaympäristössä selviytymiseen.”*

Jukka TulivuoriDigilaitteiden käyttö opetuksessa on jälleen ollut esillä julkisessa keskustelussa. Puheenvuoroja ovat käyttäneet niin opettajat, oppilaat, vanhemmat kuin tietotekniikan ammattilaiset; käyttöä on sekä kannatettu että vastustettu.

Samaan aikaan tieto- ja viestintäteknologian käyttö on jo osa arkeamme. Asioiminen verkossa tai karttapalvelujen käyttäminen mobiililaitteella ovat taitoja, jotka jokaisen tulee hallita. Koulu ei voi jäädä tästä kehityksestä jälkeen, vaan sen on tarjottava jokaiselle oppilaalle tasa-arvoiset tiedot ja taidot TVT:n järkevään ja monipuoliseen käyttöön.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Näitä opitaan osana oppiaineiden opetusta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta. Sitä tulee hyödyntää suunnitelmallisesti kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. TVT tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyviksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. Opettajalta teknologian opetuskäyttö vaatii aina erittäin huolellista suunnittelua ja oppimisprosessien ymmärrystä. TVT:n tulee olla vain yksi monista työkaluista opetuksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) puhutaan laaja-alaisen osaamisen sijaan aihekokonaisuuksista. Yksi kuudesta aihekokonaisuudesta on teknologia ja yhteiskunta. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutteisuudesta. Luovuus ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia teknologian käyttöön ja kehittämiseen.

Keskeinen asia TVT:n opetuskäytössä on myös opettajien saama koulutus. Opettajien tulee saada riittävät tiedot ja taidot TVT:n käyttöön niin peruskoulutuksessa kuin jatkokoulutuksessa. Opetushallitus jakaa tänäkin vuonna erilaisiin innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin noin kolme miljoonaa euroa sekä TVT-tutoropettajien toimintaan osana hallituksen kärkihanketta lähes 10 miljoonaa euroa.

Mitkään digitaaliset sovellukset eivät ole korvaamassa opettajaa. Suomen erinomaisten ja asiantuntevien opettajien kykyä suunnitella ja toteuttaa opetusta ja oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Perustaitojen, kuten lukemisen ja laskemisen lisäksi, ihmisten kohtaaminen aidoissa vuorovaikutustilanteissa on edelleen keskeinen ja tärkeä osa Suomen yleissivistävää koulutusta.

Jukka Tulivuori, opetusneuvos
Opetushallitus

*) Sitaatit ovat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista alkusyksyltä 2017.

Jukka TulivuoriDigilaitteiden käyttö opetuksessa on jälleen ollut esillä julkisessa keskustelussa. Puheenvuoroja ovat käyttäneet niin opettajat, oppilaat, vanhemmat kuin tietotekniikan ammattilaiset; käyttöä on sekä kannatettu että vastustettu. Blogissa Jukka Tulivuori pohtii digilaitteiden käyttöä opetuksessa. Lue lisää.

Kommentit (1)

18.10.2017 17:51  Niko Eskelinen   
Tarpeellinen ja asiallinen väliintulo. Todella kärjistäviä kommentteja puoleen ja toiseen olemme saaneet lukea. Opetus on muuttunut valtavasti ja jatkuvasti. Digitaalisuus asettaa ihan uudet haasteet yhteiskunnallisesti. Digiloikka on ollut ehkä harhaanjohtava kuvaus aiheesta koska teknologia muuttaa ja mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen. Ja me kaikki tiedämme ettei se ole loikkimista vaan pitkäjänteistä työtä. Pidetään meidän mahtavista opettajista ja rehtoreista huolta. He ovat se Suomen opetuksen kirkkain jalokivi ja voima!

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on viisi miinus viisi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .