1.3.2017

Muutos on mahdollisuus

Blogikirjoitus 1.3.2017

Joskus kuulee sanottavan, että koulu on linnake, joka ei muutu. Se on tuttu ja turvallinen.

Olemme tehneet opetuksen alalla uudistusta kahdella tavalla: opetussuunnitelmaprosessin ja hankekehittämisen avulla. Molemmat ovat toimivia välineitä riippuen prosessin laadusta ja hankkeiden vaikuttavuudesta. Innostusta on ollut ilmassa ja hankkeiden tuotoksia näkyvissä. Muutoksen keskeisenä onnistumisen tekijänä on ollut vahva pedagoginen johtaminen.

Kiihtyvässä ja monimuotoisessa maailmassa kysymme, vastaako toimintakulttuurimme jatkuvan muutoksen haasteeseen. Onko meillä valmiuksia toimia tässä ympäristössä? Vastaavatko tapamme tehdä työtä, kehittää ja arvioida 21. vuosisadan maailmaa, vai pyrimmekö ratkaisemaan asioita edelleen 1900-luvun keinoin? Elämmekö niin kuin opsin mukaan opetamme? Onko meidän toimintakulttuurimme kehittävää ja joustavasti muuttuvaa?

Moni saattaa kokea uudet asiat ja kehittämisen lisääntyvinä vaatimuksina. Muutos ei ole itsetarkoitus. Työssä jaksamisesta kirjoitetaan ja puhutaan paljon. Voi myös pohtia, synnyttääkö ristiriita arjen todellisuuden ja keinojen välillä ongelman, johon ei pystytä tarttumaan. Ratkaisemattomat ongelmat voivat viedä voimavaroja opettamisen ja kasvatuksen perustehtävästä.

On aika muuttaa ajattelutapaa. Riskejä ja epäonnistumisia voi hyväksyä. Kokeilukulttuuri tuo uusia tapoja toimia ketterästi. Se rikastuttaa innovatiivista kulttuuria ja kannustaa uusiin ajattelutapoihin. Kokeilujen kautta syntyy oivalluksia, jotka auttavat lopullisen ratkaisun löytämisessä. Kokeilukulttuuri johtaa myös yhteisölliseen kehittämiseen ja synnyttää keskustelua päätöksenteon tueksi. Uusia ideoita jaetaan eteenpäin.

Kun pohdimme koko ikäluokan varhaiskasvatukseen osallistumisen vähyyttä, poikien lukutaidon heikkenemistä, PISA-tulosten laskua, toisen asteen keskeyttämistä tai yli sukupolvien menevää syrjäytymistä, voi meiltä usko loppua. Entäpä jos tarttuisimme yhdessä näihinkin pulmiin uudelleen, pilkkoisimme ne pienemmiksi osiksi ja ryhtyisimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa hakemaan ratkaisuja sille, mikä voisi toimia? Tämä edellyttää kaikkien osaamisen ottamista mukaan, myös lasten ja nuorten.

Opetushallitus perustaa 1.3. alkaen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen. Sen tehtävänä on tukea paikallisia ja kansallisia innovaatioita sekä opetuksen ja kasvatusalan kehittämistä. Samalla lähdemme uudistamaan omaa toimintakulttuuriamme. Muutos edellyttää osallistavaa johtamista sekä kaikkien aktiivista toimintaa. Lasten ja nuorten tulevaisuus on yhteinen tehtävämme. Kannustamme kaikkia mukaan uuden toimintakulttuurin luomiseen. Voimme haastaa itsemme ja työyhteisömme kokeilemaan, innovoimaan, kehittämään ja muuttumaan.

Anneli Rautiainen
opetusneuvos, Opetushallitus

Kirjoittaja on Opetushallituksen uuden kokeilukeskuksen päällikkö.

Kokeilukulttuuri tuo uusia tapoja toimia ketterästi. Se rikastuttaa innovatiivista kulttuuria ja kannustaa uusiin ajattelutapoihin. Riskejä ja epäonnistumisia voi hyväksyä. Kokeilujen kautta syntyy oivalluksia, jotka auttavat lopullisen ratkaisun löytämisessä. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi plus viisi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .