26.2.2019

Myös katsomusaineissa pitää noudattaa opetussuunnitelmaa

Kuvassa Ulla Laine ja Satu EloBlogikirjoitus

Opetushallitus saa aika ajoin kyselyitä uskontojen ja elämänkatsomustiedon paikallisista opetusjärjestelyistä. Huolenaiheena ovat useimmin tilanteet, joissa uskonnon eri oppimääriä ja elämänkatsomustietoa opetetaan samalla tunnilla.

Katsomusaineita on kaksi, uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto jakaantuu eri uskontojen oppimääriin. Erilaisten opetussuunnitelmien vuoksi kahden katsomusaineen opettaminen yhdessä on parhaimmillaankin mahdollista vain hyvin vähäiseltä osin. Opettajallakaan ei yleensä ole monen katsomusaineen pätevyyttä. Uskonnonopettajan kelpoisuudesta on erillinen säädös kelpoisuusasetuksessa.

Osa kunnista on kirjoittanut paikallisen opetussuunnitelman yhteiseksi kaikille katsomusvaihtoehdoille ottamalla siihen aineksia eri oppiaineista ja oppimääristä. Tällöin on luotu ihan uusi oppiaine. Oppiaineista päättäminen on kuitenkin eduskunnan tehtävä, ei paikallisen opetuksenjärjestäjän tai koulun – ei edes Opetushallituksen. Tällaisen oppiaineen opetus on lainvastaista. Samalla vaarannetaan oppilaitten oikeus oman katsomusaineen opetukseen.

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu niin, että eri aineet opetetaan erikseen. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Niissä määriteltyjä oppiaineita ei voida muuttaa toisenlaisiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jos näin tehdään, oppilaat jäävät vaille heille lainmukaisesti kuuluvaa opetusta. Sen sijaan opetusjärjestelyt ovat paikallisen opetuksenjärjestäjän ja koulun päätettävissä.

Katsomusaineiden opetusjärjestelyistä on tehty useita kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja aluehallintoviranomaisille. Ratkaisuissa on linjattu muun muassa, että oppilas opiskelee aina omaa katsomusainettaan ja yhteisenä voidaan opettaa vain kaikkien opetussuunnitelmien täysin yhteneviä kohtia. Samoin on todettu, että oppilas on oikeutettu oman katsomusaineensa opetukseen eikä ole velvollinen opiskelemaan muiden katsomusaineitten sisältöjä. Lisäksi muistutetaan opettajan kelpoisuudesta.

Katsomusaineiden opetukseen liittyvät myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen kirjaukset, joissa todetaan, että vanhempien vakaumusta on kunnioitettava uskonnon opetuksen ohella myös koulujen muussa toiminnassa. Lisäksi jokaisella on oikeus olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan.

On hyvä, että koulut kehittävät uusia opetusjärjestelyjä ja miettivät uusia keinoja opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Samalla pitää kuitenkin huolehtia, että oppijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Opetussuunnitelma velvoittaa koulut yhteistyöhön huoltajien kanssa. Ei ole oikein, että huoltajan tarvitsee tehdä virallinen kantelu tullakseen kuulluksi.

Teksti: Satu Elo ja Ulla Laine

Kirjoittajat työskentelevät Opetushallituksessa. Satu Elo on opetusneuvos lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen yksikössä. Ulla Laine on perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö.

Kuvassa Ulla Laine ja Satu EloErilaisten opetussuunnitelmien vuoksi kahden katsomusaineen opettaminen yhdessä on parhaimmillaankin mahdollista vain hyvin vähäiseltä osin, kirjoittavat Satu Elo ja Ulla Laine. Lue lisää

Kommentit (4)

7.3.2019 23:46  Pilvi Hietala  
Meillä osoitti nelosluokkalainen ET:läinen koulun ev.lut. opsista kolme aihetta, joita on jo opetettu yhdistelmätunneilla. Niissä tutustuttiin kristinuskon, juutalsusuuden ja islamin keskeisiin oppeihin. Ei ollut lastenoikeuksista mitään vielä ollut, mikä on mielestäni ainoa yhteneväinen kohta et- ja ev.lut opseissa. Lapsi sanoo ettei hänestä enää tunnu että hän olisi oman opensa oppilas, koska vaikka tämä onkin tunneilla läsnä, hän on passiivinen ja kaksi muuta opettajaa omivat tunnit. Poika haluaa takaisin opensa ja Et:n, voiko saada?
11.3.2019 15:12  Satu Elo /Opetushallitus  
Hei,
olette aivan oikeassa siinä, että lasten oikeudet olisivat sitä kaikkien katsomusaineitten yhteistä sisältöä. Erilaisiin katsomuksiin tutustuminen kuulu elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteisiin vasta vuosiluokilla 7-9 ja silloinkin pääpaino on muussa kuin keskeisten oppien opettelussa.
Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman perusteitten mukaiseen opetukseen. Mikäli tämä ei toteudu voi asiasta kannella aluehallintovirastoon, jonka tehtävä on valvoa opetuksenjärjestäjien toimintaa. Asiassa kannattaa ottaa ensin yhteyttä koulun rehtoriin ja kunnan opetusviranomaisiin.
19.3.2019 08:53  Hanne Mäkinen  
Riittääkö kaikissa kouluissa resurssit elämänkatsomustiedon opettamiseen? Muistan omilta kouluajoilta, kuinka yksi opettaja järjesti elämänkatsomustiedon oppitunteja ainoastaan yhdelle oppilaalle. Riittääkö tällaiseen nykyään resurssit?
20.3.2019 08:57  Satu Elo / Opetushallitus  
Jokaisella oppilaalla on oikeus pakollisten oppiaineitten opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Elämänkatsomustietoa opetetaan, kun opetuksen järjestäjän kouluissa on yhteensä vähintään 3 oppilasta. Opetuksen järjestäjän ja koulun velvollisuus on jakaa resurssit niin, että opetus toteutuu. Mikäli oppilaita on vain muutama, voidaan opetus järjestää usean luokka-asteen yhteisessä ryhmässä, yhteistyössä naapurikoulujen kanssa tai vaikkapa osittain etäyhteyden avulla. Tuskin missään koulussa nykyään järjestetään yksityisopetusta, eikä se olisi oppimisen kannaltakaan kovin hyvä ratkaisu.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kymmenen miinus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .