1.12.2017

Saako päiväkodissa puhua Jeesuksesta?

Blogikirjoitus

LähestyväMatti Lahtinen joulu on nostanut julkiseen keskusteluun aiheen uskonto ja päiväkodit. On kannettu huolta, pääsevätkö lapset osallisiksi joulun perinteistä tai onko Opetushallitus peräti kieltänyt päiväkotien joulukirkot. Mistä oikein on kyse?

Opetushallituksen oletettu suuri rooli perustuu mitä ilmeisimmin elokuussa voimaan tulleiden Opetushallituksen antamien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden virheelliseen tulkintaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa sekä kullekin lapselle henkilökohtaisen suunnitelman. Perusteisiin sisältyy myös ohjeistus katsomuskasvatuksesta.

Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämistä niin kouluissa kuin päiväkodeissakin säätelee kuitenkin Suomen perustuslaki. Näiden pohjalta päiväkotien, peruskoulujen ja muidenkin oppilaitosten joulutraditioista päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät itse.

Voiko päiväkodissa kertoa lapsille jouluevankeliumista? Kyllä voi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatukseen sisältyy katsomuskasvatusta, jossa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Sitouttamattomuus tarkoittaa, että eri katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä.

Perusopetuksen ja lukion oppimäärään sisältyy oppilaan oman uskonnon opetusta ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetusta. Myös perusopetuksen ja lukion uskonnon opetus on tunnustuksetonta, eikä opetus saa olla uskonnollisesti sitouttavaa.

Kielletäänkö lapsilta joulukirkko? Ei. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vuosina 2002 ja 2014 todennut, ettei se pidä perustuslakiin kirjatun uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia tai muita vastaavia uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista. Tilalla tulee olla mahdollisuuksien mukaan tarjolla vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Tämän voidaan tulkita koskevan samalla tavoin myös päiväkotien toimintaa ja muuta varhaiskasvatusta.

Vaikkei varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ja muu toiminta saa olla uskonnollisesti sitouttavaa, ei se estä vaikkapa päiväkoteja järjestämästä lapsille uskonnollisia tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet pitää kuitenkin järjestää erillään muusta toiminnasta, ja niistä tulee kertoa lasten huoltajille riittävän ajoissa ja huolehtia että tarjolla on muukin vaihtoehto. Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat myös päättää olla järjestämättä uskonnollisia tilaisuuksia. Perheille voidaan kertoa paikallisen seurakunnan järjestämästä joulukirkosta, johon vanhemmat voivat lastensa kanssa vapaa-ajallaan osallistua.

Saako päiväkodin joulujuhlassa laulaa Enkeli taivaan? Saa. Perustuslakivaliokunta on nimittäin todennut myös, ettei esimerkiksi joulujuhlaan sisältyvän yksittäisen virren vuoksi juhlaa voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Opetushallitus on ohjeistanut esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä katsomusaineiden opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämisestä. Ohjeissa kerrotaan juuri lainsäädännön asettamista reunaehdoista toiminnalle. Vastaavat ohjeet myös varhaiskasvatuksen järjestäjille ovat valmisteilla ja ne valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä.

Matti Lahtinen
Opetushallitus

Matti LahtinenLähestyvä joulu on nostanut julkiseen keskusteluun aiheen uskonto ja päiväkodit. On kannettu huolta, pääsevätkö lapset osallisiksi joulun perinteistä. Mistä oikein on kyse? Lue lisää

Kommentit (43)

1.12.2017 14:17  Jori Mäntysalo  
Selkeä kirjoitus, kiitän.

Ehkä vielä pitäisi korostaa sitä, että uskonnonvapaus ei edellytä päiväkotien tai muun julkisen vallan toiminnassa olevan mukana uskontoa. "Saa" ei tarkoita "pitää".
1.12.2017 14:28  Kaisa Robbins / Uskonnottomat Suomessa ry  
Kun varhaiskasvatus ei saa olla uskonnollisesti sitouttavaa, ja katsomuskasvatus on kaikille lapsille yhteistä, niin kuinka usein erillisiä uskonnollisia tilaisuuksia voi olla ilman että siitä käytännössä tulee uskontokasvatusta, jota annetaan lapset erottelemalla? Pari kertaa vuodessa? Kuukausittain? Viikoittain?

Entä kun huoltajille kerrotaan uskonnollisesta tilaisuudesta, niin pitääkö samalla kertoa kaikille, millainen sen vaihtoehto on?
1.12.2017 17:23  Z  
Mitäpä sanotte aamunavauksesta, jossa ev.lut. seurakunnan edustaja puhuu: "Voimme pyytää: 'Rakas taivaallinen isämme... auta meitä ymmärtämään...'"

Mielestäni tuo on alkukantaisen taikauskon harjoittamista ja sivistyneiden ihmisen perusoikeuksien loukkaamista.

Olen edelleen kahden vaiheilla, tekisinkö kantelun tai alkaisinko vähintäänkin tallentaa vastaiset taikauskonhourioinnit mahdollisia jatkotoimia varten.
1.12.2017 19:04  Lto  
Kun varhaiskasvatukseen tulee lapsia, jotka eivät voi vanhempien uskonnollisen vakaumuksen takia osallistua minkäänlaiseen joulun viettoon (ei tonttuja, pukkia, Jeesusta jne.), velvoittaako uskonnonvapaus järjestämään heille korvaavaa toimintaa, vai onko ainut vastaus se, että "neutraaleille" asioille ei tarvitse järjestää korvaavaa ohjelmaa ja hoitakaa lapsenne kotona. Siis ajatus, että kasvattajat kokevat pukit ja tontut neutraaleina.
2.12.2017 08:25  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Jouluevankeliumista saisi siis kertoa. Mutta ateismin silloin tasaveroisena ottaen pitää samalla selittää, että kyseessä on uskoa luomaan sepitetty epähistoriallinen tarina, jossa esiintyviä mahdollisia uskomusolentoja ei ole olemassa. Eikö vain pidäkin? Toisaalta kai huoltajalla on lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa oikeus torjua jouluevankeliumin tapaisen uskonnollisen indoktrinaation toteuttaminen lapselle. Eikö vain olekin? Tarvittaessa siis tieto ajankohdasta kotiin ja lapsi pois hoidosta sinä päivänä. Eikö niin?
4.12.2017 08:21  VV  
Eli olen itse ymmärtänyt, että kenenkään ei ole vastoin tahtoaan osallistuttava uskonnonharjoittamiseen, eli silloin kirkkokäynnille on oltava vaihtoehtoista toimintaa. Jouluevankeliumista kertominen on minusta eri asia kuin sen lukeminen
4.12.2017 08:58  Anniina Raitanen  
Hei!
Tämä tieto pitäisi vielä selkeästi viedä päiväkoteihin ja tarhoihin ihan ruohonjuuritasolle tiedoksi. Nyt näyttää siltä, etteivät lapset saa osallistua ainakaan omalla paikkakunnallani mihinkään Joulun ajan kristillisiin tapahtumiin. Kiitos kirjoituksestasi.
4.12.2017 09:15  Maisteri  
Kiitos Matti Lehtiselle selkeästä ja selkärankaisesta kannanotosta. Katsomusten tasa-arvoisuus muuten toteutunut ainoastaan kristillisissä maissa. Kouluissa opetetaan evolutionismia, joka on tunnustuksellista ateismiuskontoa (puhdas uskomusjärjestelmä, epälooginen ja puolueettomaala tieteellä todistamaton, josta on valmiiksi suljettu pois älykkään suunnittelun mahdollisuus). Jos sitä saa opettaa (antamatta vaihtoehtoja), miksi ei saisi tasapuolisuuden vuoksi olla myös tunnustuksellista uskonnonopetusta? Vain kristillisissä maissa on ateisteillakin vapaus harjoittaa omaa uskontoaan. Siitä on kaikkien kiittäminen reformaatiota, että tässä maassa saa uskoa ja ilmoittaa olevansa uskonnoton. Miksi pitäisi siis riistää enemmistöltä Suomen lapsia kieltää mahdollisuus turvautua rakastavaan Taivaan Isään iloineen ja suruineen? Millä tavoin lasta vaurioittaa ruokarukous, enemmän kuin hirviö- ja noitaleikit?
4.12.2017 09:32  Ritva Kannisto  
Käytännössä uusien suunnitelmien tulkinta on jo nyt näkynyt siinä, että ns. enemmistön, eli tarkoitan koteja, joiden vanhemmat ovat kristittyjä, lasten asemaa on heikennetty selvästi lopettamalla varhaiskasvatuksessa radikaalisti osallistuminen seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin. Varhaiskasvatuksessa ollaan selkeästi tultu jopa pelokkaiksi seurakuntien esittämiin kutsuihin vastaamisessa.
4.12.2017 12:50  Utelias:  
Mitä käytännössä tarkoittaa "erillään" tässä lauseessa:

"Nämä tilaisuudet pitää kuitenkin järjestää erillään muusta toiminnasta, ja niistä tulee kertoa lasten huoltajille riittävän ajoissa ja huolehtia että tarjolla on muukin vaihtoehto."

Tarkoittaako eri tilassa kuin päiväkoti tai päiväkodin ajan ulkopuolella tms? Entäpä jos seurakunnasta joku vierailee päiväkodissa? Onko "erillään" lasten laittaminen eri huoneisiin? Ja mitä jos vanhemmilla ei ole mahdollisuutta pitää lapset poissa sinä aikana kun näistä asioista puhutaan?

Minusta huolestuttavaa on, että hartauksia jne pidetään päiväkoti-ikäisille. Vanhempana ei ole mahdollisuutta kontrolloida mitä lapsille kerrotaan ja pitää luottaa päiväkodin henkilökuntaan ja siihen, että he myös osaavat kertoa lapsille kriittisesti, että tämä ei välttämättä ole totta, vaan jotkut ihmiset uskovat näin.

Iso vastuu henkilökunnalla. Ja mahdollisesti myös konfliktitilanteita voi syntyä jos päiväkotihenkilökunta sanoo yhtä ja vanhemmat toista asiaa.
4.12.2017 14:19  nojs  
Kristinusko ja erityisesti ev.luterilaisuus kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja sen tulisi olla osa lasten kasvatusta kulttuurisella, ei uskollisella, perusteella. Päiväkoti-ikäiset voivat aivan hyvin osallistua esim. jouluhartauteen, kunhan heille ei muuten jatkuvasti tuputeta uskonnollista sisältöä.
5.12.2017 06:45  Sisko  
Kun Suomeen muutti muutama muslimi. Niin Me muutamme lakia...ettei vaan kukaan loukkaannumistään.
Onko se kohteliaisuutta...pelkoa....mitä? Pitäskö antaa päätäntävalta muihin asioihin myös.
Missä on suomalaisuus? Onko sitä enää?
6.12.2017 02:30  Elisa Kojo  
Miksi kommentointiani ei julkaista?
6.12.2017 11:04  Kari Hännikäinen  
Vastauksena Anniina Raitaselle.

Lauseet "päiväkoti ei järjestä kristillisiä tilaisuuksia" ja "lapset eivät saa osallistua kristillisiin tilaisuuksiin" eivät ole sama asia. Päiväkoti ei estä seurakuntia järjestämästä uskonnollisia tilaisuuksia lapsille. Uskonnon ja omantunnon vapaus ei ole riippuvainen päiväkotien järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista. Lainaten Lahtista:”Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat myös päättää olla järjestämättä uskonnollisia tilaisuuksia.”

Suomalaisesta kulttuurista. Meillä on useita uskonnollista alkuperää olevia perinteitä, joilla ei enää ole yleisellä tasolla tarkasteltuna katsomuksellista merkitystä. Näiltä osin perinteiden harjoittaminen on hyväksyttävää. Esim. torstai tulee Thorin-päivästä eikä sen vietto ole uskonnon harjoittamista tai siihen sitouttavaa. Suvivirsi kuulunee tähän samaan kastiin.

Kaikki (kristilliset) uskonnolliset perinteet eivät ole tällaisia. Osa niistä on muotoutunut aikana, jolloin meillä ei ole ollut uskonnon ja omantunnon vapautta. Osalla niistä on edelleen vahva katsomuksellinen kytkös uskonnolliseen alkuperäänsä. Tästä syystä niitä on voitava tarkastella myös perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Esim. jumalanpalvelus on yksiselitteisesti uskonnon harjoittamista ja sen tarkoituksena vahvistaa osallistujien uskoa. Jos tämä ei ole uskonnollisesti sitouttavaa, niin mikä on?
7.12.2017 09:17  Opetushallitus  
Elisa Kojo, kommenttisi ei ehkä ole tallentunut, koska sitä ei löydy. Olisikohan sinun mahdollista lähettää kommenttisi uudestaan? Terveisin, Opetushallitus / viestintä
7.12.2017 09:39  Pauli Auvinen  
Tervehdys ,kyllä sitä voi kirjoittaa mitä vaan opetushallituksen puolesta.
Mutta käytäntö on toista. Juuri kuulin , että tänä jouluna eräitten päiväkotien joulujuhlassa laulettiin joulupuu on rakennettu 1 ja 2 säkeistö. Ei enää 3 säkeistöä, missä mainitaan Jeesus. Ja muutenkin seimi ja Jeesus aihe jätettiin pois ohjelmista. Että tähän on tultu. Ja menneinä vuosina on pyydetty minuakin useasti laulamaan joululauluja lapsien kanssa, nyt ei tarvihe enää mennä.
Että rukousta tarvitaan suomen puolesta.
11.12.2017 11:29  Matti Lahtinen, Opetushallitus  
Kiitos monista kommenteista! Aihe herättää keskustelua, mikä on myönteistä.

Tässäkin yhteydessä on hyvä todeta, että päätösvalta uskonnollisen aineksen mahdollisesta sisällyttämisestä koulujen ja päiväkotien juhliin samoin kuin uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämiseen on opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjillä. Keskustelua koulujen ja päiväkotien käytännöistä on näin ollen hyvä käydä paikallisesti rehtoreiden ja päiväkodin johtajien sekä opettajien ja muun henkilöstön kanssa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä siitä, miten paljon uskonnollista ainesta koulujen ja päiväkotien toimintaan sisältyy. Esimerkiksi kristillisten päiväkotien ohjelmaan sisältyy luultavammin enemmän uskonnollista ainesta kuin muissa päiväkodeissa, joissa uskonnollista ainesta sisältyy yleensä muutamaan tilaisuuteen toimintavuoden aikana.

Olennaista on sekä suunnittelun että käytännön toteuttamisen tasolla erottaa uskonnon opetus ja varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus hartauden harjoittamisesta. Uskonnon ja omantunnon vapauden toteutuminen edellyttää riittävän ajoissa tapahtuvaa tiedottamista niin uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä juhlien ohjelmaan kuuluvasta muusta uskonnollisesta aineksesta kuin niille vaihtoehtoisesta ohjelmasta. Sen tulkinnassa, mikä on uskonnollista ainesta, on lähtökohtaisesti hyvä kunnioittaa huoltajien näkemyksiä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että huoltajilla olisi oikeus täysin vapaasti valita, millaiseen muuhun opetukseen ja toimintaan heidän lapsensa osallistuvat.
12.12.2017 09:05  Mikko Mäkitalo  
Kuntien ja päiväkotien, samoin kuin koulujenkin, päättäjät ovat vähitellen ymmärtämässä, että uskonnonharjoittamista ei pidä pitää koulujen ja päiväkotien ohjelmassa, koska:

1. Uskonnollinen maailmankuva perustuu virheellisiin oletuksiin ja sepitteellisiin tarinoihin.

2. Uskonnon harjoittaminen jakaa oppilaita ryhmiin ja on omiaan sitten aiheuttamaan jännitteitä väestöryhmien välille.

Ei pidä odottaa, että asiassa äkkiä tapahtuisi sellaista ihmettä, että kaikista hartauksista koulujen ja päiväkotien toiminnassa aivan pian luovuttaisiin, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.
13.12.2017 10:29  Riku Salminen  
Kiitos ansiokkaasta kirjoituksesta tärkeästä asiasta, Matti Lahtinen. Tähän viimeisen kommenttisi lauseeseen toivoisin pientä tarkennusta:

"Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että huoltajilla olisi oikeus täysin vapaasti valita, millaiseen muuhun opetukseen ja toimintaan heidän lapsensa osallistuvat."

Tästä voi saada sellaisen käsityksen, että vanhemmilla ei olikeutta valita vapaasti mihin uskonnonharjoittamisen kanssa rinnakkaiseen, uskonnonttomaan toimintaan heidän lapsensa osallistuu, vaikka juuri tämähän on koko jutun pihvi, eli vanhemmat saavat nimenomaan valita vapaasti aina uskonnottoman vaihtoehdon, riippumatta siitä kuuluko lapsi uskonnolliseen yhteisöön vai ei, ja koulun ja päiväkodin on tällainen, vapaasti valittavissa oleva vaihtoehto aina tarjottava, jos uskonnon harjoittamista jostain syystä on katsottu tarpeelliseksi toimintaan lisätä.
13.12.2017 10:33  Marja-Liisa Heikkilä  
Kiitos selkeästä vastauksesta. Toivottavasti tämä
tavoittaa myös päiväkotien ja koulujen henkilökunnan.
13.12.2017 11:46  HJ  
Maailma on selvästi muuttumassa, mutta ei nähtävästi sellaiseen suuntaan, että erilaiset maailmankatsomukset voisivat elää rinnakkain. Aika tavalla itseäni ihmetyttää sellainen useassa kommentissa esiin tullut ajatus, että kristillinen usko ja sen opetus on virhepäätelmistä johtuvaa aivopesua, joka vammauttaa kuulijan jollain merkillisellä tavalla. Jokin sana tai lause ikään kuin pilaisi ihmisen. Olen itse ymmärtänyt, että esimerkiksi seurakuntien tekemä työ kouluissa on pitkälti oppilaiden kasvun tukemista, jossa keskiössä on oppilas itse ja hänen selviytymisensä ahdistusten, itsetuntokysymysten ja erillisyyden kokemuksien keskellä. Tässä keskustelussa tuntuu lapsen etu, oma tahto ja mielipide hukkuvan aikuisten valmiiksi lukittujen mielipiteiden alle.
13.12.2017 12:44  Matti Lahtinen, Opetushallitus  
Kiitos kommenteistanne.
Viittasin vapaalla valinnalla pakolliseen opetukseen kuuluviin sisältöihin ja esimerkiksi joulujuhlien kaikkeen sisältöön. Uskonnon harjoittamiseen tai sille vaihtoehtoiseen ohjelmaan osallistumisen osalta huoltajalla on valintaoikeus.
13.12.2017 18:27  Isä  
Opetushallituksen ohjeet ovat epätasa-arvoiset: kristitty päiväkodin johtaja voi viedä lapsia joulukirkkoon, mutta ateismia harjoittava johtaja voi kieltää tämän oikeuden kaikilta. Tätä voidaan täydellä syyllä pitää pakkoateismina ja siten täysin tuomittavana toimintana.
13.12.2017 21:06  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Verrataanpa varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatusta (KK) elämänkatsomustietoon (ET). ET ei ole ateismikasvatusta. ET vain käsittelee uskontoja suppeasti ja myöhään antamatta niille julistuksellista vaikutusmahdollisuutta, jolloin ei
ole tarvetta selittää niiden oppeja kuvitelmiksi. Mutta KK ei anna lapselle
samaa rauhaa vaan sysää hänet uskontokasvatukseen, joka ei tyydy uskontojen olemassaolon mainintaan vaan joka julistaa niiden oppeja totena. Tällöin on samassa yhteydessä aina oltava vastapainona ateismikasvatusta, jossa näiden oppien totuus kiistetään.

Toteutuuko KK:ssa kuitenkaan tämä uskonto- ja ateismikasvatusten tasapaino?

Jos ei, silloin on vain uskontokasvatusta, sillä pelkkää ateismikasvatusta ei tarvita. Ja jos on vain uskontokasvatusta, silloin uskonnottoman kodin lapsen mieleen istutetaan (valtakirkon) jumala, mutta lapselle selitetään että hän on uskonnoton, että hänellä ei ole uskontoa. Se taas on lapsen ja hänen huoltajiensa ihmisoikeuksien vastaista.

Jos tasapaino toteutuu ja myös säilyttää uskonnottoman kodin lapsen
uskonnottomuuden, mikä huoltajilla on oikeus vaatia, niin eikö erillinen ET
jo varhaiskasvatuksessa olisi silti kauniimpi ratkaisu?

Mutta onko päiväkodin henkilökunnan oikeus antaa ateismikasvatusta turvattu?
Haloo, Matti Lahtinen!

HS kertoi 13.10., että seurakunnan työntekijät haluavat opettaa koko KK-ryhmää. Sitä ei tule sallia; varhaiskasvatuslain esityöt puhuvat seurakunnista vain kerhotoiminnan järjestäjinä. Tahon ateismikasvattajatahtoon ja -kykyyn ei voi
luottaa.
14.12.2017 10:24  Teemu  
Aiemmassa kommentissa kirjoitettiin:”Jouluevankeliumista saisi siis kertoa. Mutta ateismin silloin tasaveroisena ottaen pitää samalla selittää, että kyseessä on uskoa luomaan sepitetty epähistoriallinen tarina, jossa esiintyviä mahdollisia uskomusolentoja ei ole olemassa”. Paitsi että tämä pitää paikkansa. Jeesus syntyi, oli olemassa, opetti ja paransi ihmisiä ja lopulta ristiinnaulittiin. Siitä on historiallisia dokumentteja kuten verotietoja, Pontius Pilatuksen raportteja, evankeliumeissa esiintyvien ihmisten hautoja, arkeologisia todisteita jne. Esim. Aleksanteri Suuren olemassaolosta on huomattavasti vähemmän todisteita kuin Jeesuksen
14.12.2017 12:43  Kaisa Robbins / Uskonnottomat Suomessa ry  
Matti Lahtinen, tällaiset kommentit Opetushallituksesta aiheuttavat erittäin paljon ongelmia päiväkodeissa ja kouluissa: ”Olennaista on ... erottaa uskonnon opetus ja varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus hartauden harjoittamisesta.”

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen pitää Opetushallituksen määräyksen perusteella olla uskonnollisesti sitouttamatonta. Uskontoon sitouttaminen on huomattavasti laajempi käsite kuin hartauden harjoittaminen. Seurakunnat pyrkivät hyvin aktiivisesti mukaan kasvattamaan lapsia päiväkoteihin ja alakouluihin. Heidän tapansa kasvattaa on käytännöllisesti katsoen aina uskontoon sitouttavaa.

Päiväkoteja ja kouluja pitäisi ohjeistaa selkeästi siihen, että ne vastaavat kaiken opetuksen ja kasvatuksen uskonnollisesta sitouttamattomuudesta ja että kaiken uskonnollisesti sitouttavan toiminnan pitää olla kaikille lapsille aidosti vapaaehtoista niin että kaikille huoltajille aina tiedotetaan tasapuolisesti samanarvoisesta vaihtoehdosta.
14.12.2017 13:38  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Vastaan Teemulle (14.12. 10:24), jolloin voin konkretisoida kaksi seikkaa. 1) Jouluevankeliumiin sisältyy yliluonnollisuutta kuten enkeleitä ja neitseellinen syntymä, eikä seimestä tallissa ole muistiinmerkintöjä, Siis kyseessä on vaikuttava sepite. 2) Ison kansakoulumme ensimmäisellä luokalla olin syyslukukauden päätösjuhlassa lavalla lukemassa pätkän tuota evankeliumisepitettä. Kuitenkin olin säilynyt kouluun menooni asti kaikesta uskonnosta. Jos Matti Lahtisen mukaan päiväkodissa voi kertoa lapsille jouluevankeliumista, niin silloin lapset on katsomuskasvatuksessa (KK) jo tehty siihen mennessä uskoviksi, kuten minut tehtiin uskonnonopetuksessa - ei siihen monta sanaa tarvittu. Mutta KK:sta ei Lahtisen mukaan niin vain saisi vapautusta, joten tehdäänkö siis ateistienkin lapsista KK:ssa uskovia vastoin vanhempien nimenomaista kantaakin ja siis heidän ihmisoikeuksiaan rikkoen?
14.12.2017 15:05  Sepitäti  
Ateistit, miksi pelkäätte niin hirveästi joulukertomusta, joka ei mielestänne ole totta? Siinä on valtavasti aineksia draamallisesti, kuvataiteellisesti, musiikillisesti jne. Miksi sitä ei saisi pitää esillä kertomuksena, ottamatta kantaa sen todenperäisyyteen? Prometheys-leirillä käydään läpi Prometheuksen tarua ja myyttejä on iät ja ajat käytetty tarinankerronnan ja kuvataiteen inspiraationa. Onko tavoitteenanne todella se, että tulevaisuuden sukupolvet eivät tunne joulukertomusta, enkeleineen kaikkineen?
14.12.2017 16:12  Huh huh  
Eiköhän mene nyt saivarteluksi. Jos hartaus ja sen krryomukset ovat ateistille satuja, ei teillä ole oikeutta alkaa määrittelemään uskomme pohjaa. Ellette halua lastenne osallistuvan, asia selvä! Se ei kuitenkaan tarkoita sitä , ettäkä kristityn täytyy teidän vuoksenne määritellä Raamattu satukirjaksi ja niin asiat kertoa! Siihen ei teidän oiketenne riitä. Raamatun sana pala tulessakaan, uskotte sen tai ette. Pöyhkeää
15.12.2017 15:00  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Kiitoksia, Kaisa Robbins, huomautuksista Matti Lahtiselle (14.12. 12:43). Samaa yritin jo minä (13.12. 16:51), mutta joko epäonnistuin kommenttini lähettämisessä tai se hylättiin. Sanoin kuitenkin silloin, että eihän perusopetuksessakaan pakoteta valtionkirkkoihin kuulumattomia oppilaita uskonnonopetukseen, vaikka sitä ei uskonnonharjoittamiseksi luetakaan. Nyt kuitenkin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus olisi yhteistä kaikille, vaikka se ilmeisesti sisältää kristillistä opetusta ainakin niin paljon, että lasten odotetaan olevan valmiit kuulemaan jouluevankeliumi, jolloin lapset olisi siis jo valmiiksi sitoutettu uskomaan Jeesukseen ja Jumalaan.

Seuraavaan kohtaan Matti Lahtisen vastauksesta (13.12. 12:44) kaipaan täsmennyksen: "Viittasin vapaalla valinnalla pakolliseen opetukseen kuuluviin sisältöihin ja esimerkiksi joulujuhlien kaikkeen sisältöön." Tarkoittaako tämä sitä, että vain joulujuhla kaikkineen ei ole pakollista? Mutta joulujuhlaan valmistavat Jeesus- ja Jumala-julistukset kuuluisivat pakolliseen opetukseen? Kyllä huoltajien on voitava sellainen lapsensa osalta torjua.
15.12.2017 15:37  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Kommentista "Isä" (13.12. 18:27):
Vanhemmat voivat aina täydentää päiväkodin opetusta viemällä lapsensa joulukirkkoon. Ei päiväkodissa ole lapselle opetettu, että niin ei vanhempien tulisi tehdä.

Kommentista "Sepitäti" (14.12. 15:05): Jos päiväkodissa jouluevankeliumi kerrotaan, se kerrotaan lähtökohtaisesti
totena, mikä on vastoin tieteen käsitystä todellisuuden luonteesta Jos sitä ei kuitenkaan lueta uskonnon harjoittamiseksi (omasta mielestäni se kuitenkin sitä on), sen kuulemisesta ei uskonnottoman kodin lapsi saisi olla pois - tai kyllä itse asiassa saa, saa!, mutta ainakaan sen ajaksi ei päiväkodin tarvitse järjestää vaihtoehtoista toimintaa. Minun mielestäni julkisen vallan toimintaan ei todellakaan kuulu jouluevankeliumin opettaminen. Nyt kuitenkin on kyse siitä, että siltä on halutessaan voitava välttyä.

Kommentista "Huh huh" (14.12. 16:12): Osallistumattomuusoikeutta lapselle olen juuri vaatimassakin. Mutta onko sitä oikeasti? Monenlaista uskonnollista ja uskonnollisesti sitouttavaa opetusta tarjotaan pakollisena neutraalina opetuksena. Uskonnon oppikirjasarjojen ensimmäisellä sivulla julistetaan kristinuskon jumala, ja lapset tämän opetuksen silloin myös tunnustavat, sillä muutoin opetus ei voisi jatkua. Yhteisessä katsomuskasvatuksessa tarvitaan samalla kuitenkin vastapaino "jumalia ei ole!", sillä myös lapsen kodin uskonnottomuutta on kunnioitettava.
15.12.2017 21:22  Heimo Lajunen  
Tämä keskustelukin osoittaa tilanteen: muutama ateisti tai uskonnoton esittää jatkuvasti kommentteja, joihin tällä kertaa Opetushallituksen edustaja pyrkii vastaamaan. Suuren enemmistön täysin toisenlaiset mielipiteet eivät keskustelussa tule juuri ollenkaan esiin. Ateististen järjestöjen(ja henkilöiden?) valtava suvaitsemattomuus taas on kenen tahansa nähtävillä. - Itäisen naapurimme toteuttama uskonnottomuuden koelaboratorio tuotti hirveitä tuloksia, ja romutti maan pitkäksi aikaa. Arvotyhjiö näyttää täyttyvän useimmin yhteiskunnan kannalta varsin negatiivisilla asioilla. -Pidetään Suomessa arvossa niitä asioita, jotka ovat tehneet meistä menestyneitä!
16.12.2017 07:35  Helmi  
Nyt jos ajatellaan joulunaikaa päiväkodeissa, niin uskoisin, että uskomuksista ja "saduista" eniten on esillä joulupukkismi, johon liittyy tontut, lahjojen odottaminen, vaatimus killteydestä. Se on täysin sepitetty uskonto, johon lapset sitoutetaan uskomaan. Yritän meidän lapsille opettaa, ettei joulupukkia ole olemassa, mutta vaikeaa se on, kun päiväkodissa tontut ja joulupukki ovat esillä jatkuvasti. Mitä te ateistit opetatte lapsillenne joulupukista? Joulu on jeesuksen syntymäjuhla. Vaikka ei uskoisi jeesuksen olevan Jumalan poika, niin kulttuurillisesti ja yleissivistyksen kannalta on tärkeä tietää, miksi joulua vietetään. Kyllä se Jeesus valitettavasti hukkuu joulupukin ja materialismin jalkoihin joka tapauksessa nykypäivänä.
18.12.2017 08:37  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Matti Lahtinen puhuu koteihin tiedottamisesta ja vaihtoehtoisista
tilaisuuksista vain, kun on kyse uskonnon harjoittamisesta, jolloin voidaan
suoraan soveltaa Suomen perustuslakia. Mutta kansainväliset
ihmisoikeussopimukset vaativat valtioilta vahvemmin, että ne eivät pakota
lapsia osallistumaan heidän huoltajiensa vakaumuksen vastaiseen opetukseen.
Esimerkiksi Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Erkki Hartikainen valitti
1979 YK:n ihmisoikeustoimikunnalle peruskoulussa uskonnonopetuksesta
vapautetuille oppilaille aiotun uskontojen historian ja siveysopin
opetussuunnitelman uskonnollisuudesta tuloksena sekulaarin
elämänkatsomustiedon synty. Tämän voi nähdä heijastuvan seuraavassa vasun
otteessa: "Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa
kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen."
Kuinka tämä toimii ateistihuoltajien suhteen?

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus ei toteuta vaadittua sitouttamattomuutta,
koska, kuten myös sen käytäntö on alkanut paljastaa, se on valtakirkon
uskontokasvatusta eikä sisällä korjaavaa ateismikasvatusta, vaikka sen pitäisi.
Mielestäni silloin kodeille on kerrottava sen sisällöstä ja toteutuksesta niin
tarkasti ja ajankohtaisesti, että huoltajat tietävät kulloinkin ottaa lapsensa
pois, mikä on myös sallittava. Auttaisi, jos kokonaisia päiväkotiryhmiä ei
uskottaisi seurakunnan työntekijöiden opetettaviksi. Voiko valtio edes
pakottaa ketään kirkon opetettavaksi? Kv. sopimusten mukaan ei voisi.

Katsomuskasvatus pitäisi lopettaa alkuunsa. Ainakin uskonnollinen kasvatus
pitäisi eriyttää siitä niin, että erillinen sekulaari toiminta olisi aina
tarjolla vaihtoehdoksi.
18.12.2017 10:57  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Heimo Lajuselle (15.12.2017 21:22): Kirjoitan, koska näen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen loukkaavan vakavasti ateistien uskonnonvapautta. Vastoin Lajusen väitettä Opetushallituksen edustaja ei ole vastannut huoliini. Olen kysynyt, miten Matti Lahtisen mukaan toteutetaan käytännössä katsomuskasvatuksen sitouttamattomuus uskontojen oppeihin ja uskonnottomuuden kunnioittaminen. Itse olen vaatinut menetelmäksi ateistista vastakasvatusta. Suvaitsisiko Lajunen sellaisen? On teeskentelyä, että voisi oikeasti olla yhteistä katsomuskasvatusta.
18.12.2017 22:04  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
"Sepitäti" (14.12. 15:05) ja "Huh huh" (14.12. 16:12) kommentoivat minua.
Haluan vastata. Vasuote: "Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen
tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut
katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla." Jos
tässä mainitun yhteisen tutustumisen kohteena on esimerkiksi jouluevankeliumi,
niin sehän kerrotaan silloin totena luomaan uskoa sen kirjoittajan
tarkoituksen mukaisesti. Se toki pelottaa minua pienten lasten vanhempien
kannalta. Mutta siksi juuri mielestäni päiväkodissa on samalla kerrottava,
että tieteelle kyse on sepitteestä että uskonnottomat pitäytyvä tieteeseen,
jotta uskonnottomat välttäisivät tuon uskonnollisen vaikutuksen.
Uskonnottomuus konkretisoituisi muille.

Ei kai Sepitäti puolestaan tiedettä pelkää? Huomautan hänelle myös, että
vaikka jouluevankeliumin haluankin karkottaa yhteisistä tilaisuuksista, niin
perinnettä voi ylläpitää kodeissa. Olenkin tiedustellut tradition vaalimista
vaatineilta, minkä roolin kertomuksessa he itse ovat kotonaan valinneet.

Jälkimmäiselle kommentoijalle huomautan, että en sittenkään usko, että
päiväkodin joulujuhlassa kerrottaisiin kaikille yhteisesti jouluevankeliumin
olevan satua. Uskonnottomien kotien lapsille se pitäisi kuitenkin riittävän
seikkaperäisesti todeta. Mutta voiko edes siihen luottaa? Vanhempien on
varovaisinta menetellä kommentoijan osoittamalla tavalla ja pitää lapsensa
poissa. Muussa katsomuskasvatuksessa on aina tarjottava oikaiseva opetus
ja todettava, että - kommentoijaan viitatakseni - "Raamattu on satukirja",
jos Raamatun tarinoita kerrotaan. Ehkä silloin puolestaan kristityt ottavat
pois lapsensa. Mutta tarjotaanko? Pelkään, ettei. Paras, ja ainoa oikea
ratkaisu on jättää Raamattu pois julkisen vallan päiväkodista.

Yhteinen katsomuskasvatus on epärehellinen ajatus. Jos siihen pakotetaan
osallistumaan, rikotaan uskonnottomia kohtaan, eikä se ole oikeata yhteisyyttä.
Jos siitä on hankalasti oltava poissa, silloinkaan se ei ole yhteistä.
19.12.2017 22:34  Jouni Luukkainen/Pääkaupunkiseudun ateistit ry  
Puuttuisin vielä seuraavaan. Matti Lahtinen tulkitsee sitouttamattomuuden
tarkoittavan, että eri katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta
niitä. Se on kovin vähän. Tasaveroisina tarkastelu ei esimerkiksi tarkoita
tasaveroista tarkastelua. Se sallisi silloin esimerkiksi senkin, että
pelkästään uskonnottomien kotien lapsista koostuva päiväkotiryhmä saatettaisiin
ensin kokonaisuudessaan kristinuskovaksi ja sitten vain sanottaisiin, että
on olemassa uskonnottomuuttakin (selittämättä edes, mitä se tarkoittaa) mutta
että uskonnottomuus on tasaveroista ja yhtä arvokasta kristinuskon kanssa.
Pohditaanpa siis lisää itse sanaa sitouttamattomuus.

Mikään uskonnonopetus ei pysty sitouttamaan jokaista oppilasta pysyvästi
uskovaksi; joku voisi silloin sanoa, että sehän on siis sitouttamatonta.

Minä taas vaatisin sitouttamattomuudelta, että uskonnottoman kodin lapsi
säilyy uskonnottomana, eikä vain lopuksi vaan koko ajan. Kv.
ihmisoikeussopimukset takaavat vanhemmille oikeuden vaatia sitä.
Uskonnottomien kotien lapset saattaisivat tarvita omaansa, ateistista
opetusta, tai ainakin väärän, uskontoisen opetuksen poissulkemisen. Eri
katsomuksia ei siis tarkasteltaisi tasavertaisesti eikä tasaveroisina.

Sellainen opetus olisi väärin, että eri katsomuksia tarkasteltaisiin
väitetysti tasavertaisina ja sitten lapsi jätettäisiin päättämään itse.
Käytännössä valtakirkon uskonto dominoisi; kyseessä olisi uskontokasvatus
vailla ateismikasvatusta. Se ei toteuttaisi ateistivanhemman kasvatusoikeutta,
johon sisältyy, että julkinen valta ei pakota lasta uskontoiseen opetukseen.
Lapsella on toki oikeus hankkia itse itselleen uskonnollinen vakaumus, mutta
muuta kautta, kuten esimerkiksi menemällä kirjastoon lukemaan jotain
asianmukaista kirjallisuutta.

Kaisa Robbins (14.12. 12:43) varoitti, että seurakunnat pyrkivät hyvin
aktiivisesti päiväkoteihin kasvattamaan lapsia ja käytännöllisesti katsoen
aina uskontoon sitouttavasti. Ymmärrän hänen sillä tarkoittavan lasten
saattamista uskomaan. Sellainen ei ole millään mittapuulla sitouttamatonta.

Ainoa oikea tapa kohdella eri katsomuksia tasaveroisesti on lopettaa
katsomusopetus. On epäoikeudenmukaista uskontojen suosimista sallia niille
vaikutusmahdollisuus, koska ne eivät todista oppejaan oikeiksi
tieteellisesti; kun toisaalta tieteeseen nojautuvassa opetuksessa ei tiedettä
sovellettaisi uskontoihin, ei ateismillekaan salittaisi
vaikutusmahdollisuutta. Historian opetus on aiheelle oikea ympäristö: sopivan
suppeasti, sopivan myöhään.
10.1.2018 15:25  Kirsi Ratilainen, luokanopettaja  
Hei!
OPH: n sivuilla on lupailtu uusittuja ohjeita peruskouluille uskonnon ja uskonnollisten tilaisuuksien osalta syksyn 2017 aikana. Koska ne julkaistaan? Toivottavasti ovat paljon yksiselitteisemmät kuin nuo vanhat.
12.1.2018 16:23  Opetushallituksen viestintä  
Päivitetyt ohjeet on nyt julkaistu verkossa.

Varhaiskasvatus:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/varhaiskasvatuksen_jarjestaminen/uskonnollisten_tilaisuuksien_ohjeet

Esi- ja perusopetus: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetus
12.1.2018 23:12  Utelias  
Ihmettelen tätä tasavertaisuuden höpöhöpöä. Tarhassamme joulukirkon lisäksi, on kaksi kertaa nyt keväällä joku seurakunta tulossa "vierailulle".

Tämä on vanhemmille ilmoitusluonteinen asia, mihin itse en koe, että olisin millään voinut vaikuttaa. Meidän lapsille toki järjestetään muuta ohjelmaa, mutta jatkuvasti kysytään osallistuvatko lapsenne, saavatko osallistua jne jne..

Jos tasavertaista, miksi sama seurakunta tulee uudestaan ja uudestaan eikä muita uskontoja tai elämänkatsomuksesta tms tasavertaisuuden nimissä kutsuta?

Meidän lapset ovat meille vanhemmille vihaisia, koska kokevat jäävän jostain paitsi kun kaikki muut ovat yhdessä ja heidät ns. Eristetään. Tämä on epäreilu tilanne!

Minusta nämä "vaihtoehtoiset" ohjelmat ovat ihan idioottimaisia ja seurakunnat voisivat tulla, jos ovat tullakseen vapaa-ajalla juttelemaan ihmisten kanssa, heidän kotonaan. Ja varsinkin voisivat kohdentaa juttujaan heille,jotka ovat vanhempia kuin 3-5vuotiaat ja ymmärtäisivät jotain kaikesta tästä.

Minusta kirkko voisi pysyä tarhoista erossa.
16.1.2018 13:10  Outi Vartiainen  
Aika ristiriitaista jos joulua vietetään, mutta ei saa laulaa säkeistöjä, joissa mainitaan Jeesuksesta. Mitä me silloin vastaamme lapselle joka kysyy mitä varten joulua vietetään. Ei joulupukki ja tontut ole juhlan perimmäinen tarkoitus, kuten ei pääsiäisenä tiput ja noita-akat. Taitaa olla parasta ruveta järjestämään lapsille iltakirkkoja, jonne saa vapaasti tulla perheineen.Siellä sanomaa ei latisteta kaikkien korvasyyhyyn sopivaksi. Jos kerran vanhemmat ovat vieneet lapsensa kasteelle, niin missä ihmeessä heidän lapsensa saavat kasteopetusta. Ja sitäpaitsi, miten lapsi voi päättää mihin hän uskoo, ellei hänelle ensin opeteta. "Uskohan tulee kuuulemisesta", kuten raamattu opettaa. Pelkkä vierailu kirkkosaleissa ei korvaa kristillistä kasvatusta, jos kerran vanhemmat antavat siihen luvan vasu:ssa.
8.5.2018 13:30  Jaakob Juslin  
Kiitos Matti Lahtiselle hyvästä kirjoituksesta.
Koulujen rehtorien pitää kulkea kieli keskellä suuta, ettei vaan saisi aikaiseksi liiallista hulapaloota vanhemissa (ei niinkään oppilaissaan). Toiset vanhemmista innolla haluavat sanomaa ja toiset eivät juur laisinkaan. Mitäs teet? Ei ole helppo paikka rehtorille ja opettajille. Vaatii nöyrää mieltä ja aitoa välittämistä rehotorilta oli kanta sitten mitä tahtojaan. No, kaikkien yksilöllisistä haluamisista huolimatta toivotaan, että vanhempien aiheuttama kuormitus ei häiritse liialti opettajien työrauhaa/ jaksamista ja opetuksen laatu pysyy hyvänä.
14.11.2018 20:56  Kysyn vaan  
Entä jos vanhempi ei halua lapsensa osallistuvan ateistisen sateenkaari-ideologian opetukseen koska se on perheen katsomuksen vastaista. Tätä ideologiaa ollaan nykyään ujuttamassa kaikkiin oppiaineisiin. Miten tällaisen vanhemman ja lapsen oikeudet toteutuvat?

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .