19.10.2016

Saako vasuttaa perusteellisesti?

Blogikirjoitus 19.10.2016

”Hieman nyt väsyttää, mutta todella paljon on vasuttanut kuluneen vuoden aikana”, vastaa varhaiskasvatussuunnitelman koordinaatioryhmä helpottuneena. Siinä se nyt on! Maailman ensimmäinen, normiperustainen, suomalainen varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirja!

Tämän historiallisen asiakirjan maailmaan saattamista voinee kuvata melkoiseksi ponnistukseksi mutta iloiseksi perhetapahtumaksi. Tarvittiin avuksi monta kätilöä, kannustava ja sopivasti haastava ohjausryhmä, hyvä fyysinen kunto, hihansa käärineet kollegat, esimiesten valmennusta ja uusien ideoiden supistelua. Kentältä onkin jo kantautunut kiitoksia lapsikeskeisestä, leikkiin heittäytyvästä ja osallisuuteen kannustavasta lopputuloksesta.

Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sisältyy koulutuksellinen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa. Keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Siksi se, mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on merkityksellistä sekä lapsen senhetkisen että tulevan elämä kannalta.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Uuden varhaiskasvatuslain tavoitteet vastaavat kansainvälistä tulkintaa varhaiskasvatuksesta lasten oikeutena. Varhaiskasvatuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja Opetushallituksen nimeäminen varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastoksi liitti suomalaisen varhaiskasvatuksen entistä kiinteämmäksi osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Samainen laki myös velvoittaa Opetushallitusta laatimaan valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja umpihankihiihtäjät

”Helppo on hiihdellä valmista latua muiden perässä. Te teette ladun umpihankeen. Muistakaa tämä!” rohkaisi kollega kahvihuoneessa. Kollega lienee kuunnellut sivusta, kun ryhmä pohti avaavaa tekstiä lain määritelmälle varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Nyt on helppo arvioida, minne latu olisi ehkä ollut parempi hiihtää tai olisiko jokin toinen reitinvalinta ollut ”pedagogisesti” järkevämpi. Onneksi matka varhaiskasvatuksen pedagogisella ladulla ei pääty tähän. Paikallinen vasutyö on alkanut ja pedagoginen uudistuminen lykitty hyvään vauhtiin. Opetushallituksen asiantuntijat ovat pakanneet reppunsa ja ovat valmiita tsemppaamaan kanssahiihtäjät hyviin suorituksiin paikallisilla laduilla.

Suomalainen lapsi ansaitsee laadukkaan varhaiskasvatuksen

Suomalainen lapsi ansaitsee ympärilleen viisaat aikuiset, jotka haluavat kehittää yhdessä laadukasta ja yhdenvertaista varhaiskasvatusta. Aikuisia, jotka tukevat lapsen hyvinvointia ja kehitystä, pitävät yllä lapsen oppimisen iloa ja luontaista uteliaisuutta elämää kohtaan sekä luovat toivoa tulevaisuuteen.

Arjen käytännöt ja vaikuttava varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutuminen punnitaan viime kädessä arkisissa käytännöissä. Aikuisten luomilla käytännöillä on keskeinen merkitys sille, millaiseksi lasten arki varhaiskasvatuksessa muodostuu. Sensitiivinen vuorovaikutus, lasten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen, oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa, välittävä huolenpito sekä leikkimisen ja oppimisen mahdollistaminen ovat keskeisiä asioita vaikuttavaa varhaiskasvatusta toteutettaessa.

Suomalainen lapsi on vähenevä luonnonvara. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syntyvyys Suomessa vuonna 2015 oli ennätyksellisen alhainen, vain 55 000 lasta. Vähemmän lapsia syntyi viimeksi 1860-luvun nälkävuosina. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on yhteiskuntaa palveleva teko. Vaikkei se välittömästi käännä syntyvyyttä nousuun, se pohjustaa entistä parempaa opintietä ja hyviä kasvun vuosia tuleville ikäluokille.

Elisa Helin
opetusneuvos, Opetushallitus

Nyt se on valmis! Maailman ensimmäinen, normiperustainen, suomalainen varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirja!

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .