14.3.2017

Uusia kehittämisehdotuksia maahanmuuttajien koulutukseen

Blogikirjoitus 14.3.2017

Suomeen saapui vuonna 2015 yhteensä 32 400 ja viime vuonnakin 5657 turvapaikanhakijaa. On arvioitu, että turvapaikanhakijoista kaikkiaan noin 35 % saisi oleskeluluvan. Viime vuonna tehdyistä päätöksistä myönteisiä oli 27 %.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2015 ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ja sovittaa yhteen kasvavasta maahanmuutosta aiheutuvat ministeriön ja hallinnonalan toimenpiteet. Ohjausryhmä julkaisi väliraporttinsa helmikuussa 2016. Nyt julkaistu loppuraportti sisältää 43 toimenpide-esitystä.

Maahanmuuttajien määrän kasvu näkyy kaikilla koulutusasteilla. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistui vuonna 2016 yli 2000 oppilasta enemmän kuin vuonna 2015. Tarve maahanmuuttajien valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin, tutkintojen tunnustamiseen ja osaamisen tunnistamiseen sekä erilaisiin täydentäviin opintoihin on kasvanut.

Ohjausryhmä arvioi koulutusjärjestelmän kykyä ja mahdollisuuksia reagoida kasvaneeseen kotoutujien määrään. Jo syksyllä 2015 huomattiin, että on varauduttava tukemaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja ja tarjoamaan heille riittävästi eritasoista kielenopetusta ja muita kotoutumista tukevia palveluja.

Tulijoiden koulutustaustassa on puutteita, ja esimerkiksi perusopetuksen suorittaminen on monilla kesken. Aikuisten perusopetuksen uudistaminen käynnistettiin viime vuonna. Sen myötä aiemmin irrallinen työvoimakoulutuksena järjestetty luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy osaksi aikuisten perusopetusta. Aikuisten perusopetuksen lainsäädäntö ja rahoitus on nyt uudistettu. Opetussuunnitelman perusteet vahvistetaan huhtikuussa. Uudistus astuu voimaan vuoden 2018 alusta lähtien.

Loppuraportissa esitetään turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien kielitaidon kehittämismahdollisuuksien paranemista erityisesti varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa. Perusopetuksen suomi/ruotsi toisena kielenä -resurssia ehdotetaan kohdennettavaksi erityisesti sitä tarvitseville. Varhaiskasvatus ei ole toistaiseksi pystynyt riittävästi huomioimaan maahanmuuttajien tarpeita, koska toisen polven maahanmuuttajien oppimistulokset eivät ole juurikaan ensimmäisen polven maahanmuuttajia paremmat. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikompien oppimistulosten syitä on selvitettävä tarkemmin tutkimuksella.

Suomessa asuvien maahanmuuttajien oppimistulokset ovat keskimäärin hyvät, jos niitä verrataan muiden maiden maahanmuuttajien tuloksiin. Suomessa kantaväestön oppimistulokset ovat kuitenkin todella korkeat, joten maahanmuuttajien ja kantaväestön oppimistulosten väliset erot ovat suuria. Tilanne on maahanmuuttajien kannalta hyvin haastava, koska he joutuvat kilpailemaan samoista jatkokoulutuspaikoista erittäin hyvin menestyvien kantaväestön oppilaiden kanssa.

Ohjausryhmä ehdottaa luopumista ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimuksena olevasta yleisestä kielitaitovaatimuksesta. Samalla tulisi lisätä ammatillisiin opintoihin integroitua kielen opiskelua ja tukea. Muutokset tulisi ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen reformissa. Oppiaineiden ja ammattialojen opetuksessa tulisi sisältöjen ohella opettaa myös niiden ammattikieltä, esimerkiksi keskeistä sana- ja ilmaisuvarantoa sekä kielenkäyttötapoja. Oman oppiaineen tai ammattialan kielenopetuksen tulisi olla osa jokaisen opettajan ammattitaitoa.

Korkeakoulujen tulisi tarjota vaativamman tason suomen/ruotsin kursseja myös lukukausien ulkopuolisena aikana. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusyksiköiden halutaan varmistavan, että kaikilla opiskelijoilla on opetusharjoittelun yhteydessä mahdollisuus kohdata eritaustaisia ja erikielisiä oppilaita.

Vapaa sivistystyö on hyvin merkittävä maahanmuuttajien kouluttaja. Sen oppilaitoksissa opiskelee yli 50 000 maahanmuuttajaopiskelijaa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille ehdotetaankin vahvempaa roolia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Niiden toivotaan kehittävän joustavia luku- ja kirjoitustaidon malleja, jotta esimerkiksi kotiäidit voisivat suorittaa opintoja joustavaan tahtiin tai sivutoimisesti. Lisäksi niiden toivotaan kehittävän latinalaisen kirjaimiston opintoja niille, joilla on jo perusopetus suoritettuna omassa maassaan. Ohjausryhmä ehdottaa myös, että vapaan sivistystyön koulutuksena annettavista kotoutumiskoulutuksista ei perittäisi kurssimaksuja vuodesta 2018 lukien.

Ohjausryhmän loppuraportti ja väliraportti

Leena Nissilä

Kirjoittaja on Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -yksikön päällikkö Opetushallituksessa. Hän toimi opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän yhtenä sihteerinä.

Maahanmuuttajien määrän kasvu näkyy kaikilla koulutusasteilla. Tarve kielenopetukseen, valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin, tutkintojen tunnustamiseen, osaamisen tunnistamiseen sekä erilaisiin täydentäviin opintoihin on kasvanut. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraporttiin on koottu uusia esityksiä maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .