14.6.2017

Uusia mahdollisuuksia aikuisten perusopetuksessa

Blogikirjoitus 14.6.2017

Teijo KoljonenAikuisten perusopetus muuttuu 1.1.2018 lähtien enemmän kuin vuosikymmeniin. Opetushallitus on juuri hyväksynyt uudet aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta tehdään paikalliset opetussuunnitelmat vuoden 2018 alussa käyttöön otettaviksi.

Uudistuksen taustalla on erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvun myötä lisääntynyt tarve aikuisten perusopetukselle. Uudistuksen mahdollistivat vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 alussa hyväksytyt säädösmuutokset. Perusopetuslain (628/1998) 46 §:n muutos tuo aikuisten perusopetukseen uuden rakenteen, joka kokoaa yhteen aikaisemmin irrallisina ja opiskelijan kannalta vaikeasti hahmotettavina tarjotut erilliset koulutukset. Uusi aikuisten perusopetus yhdistää luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen, valmistavan opetuksen sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta yhtenäiseksi opiskelupoluksi. Tuntijakouudistus antaa omat selkeät raaminsa lukutaito- sekä alku- ja päättövaiheen opinnoille, joista tuleva aikuisten perusopetus koostuu.

Uusi rakenne sallii joustavan etenemisen vaiheiden kesken siten, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot. Erityisesti lukutaito- ja alkuvaiheessa ei ole aina tarpeen suorittaa kaikkia kyseisten vaiheiden kursseja, mikäli opiskelijalla on aikaisemmin hankittua osaamista, jota voidaan lukea hyväksi. Aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen on oppilaitoksille haaste, mutta se yhdessä lähtötason määrittelyn ja huolella laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kanssa tekee mielekkään opiskelemisen mahdolliseksi, jossa vältytään turhilta ja aikaa vieviltä päällekkäisyyksiltä.

Uusiin säädöksiin sisältyy velvoite aikuisten perusopetuksen järjestäjille yhteistyöhön muiden opetuksen järjestäjien, erityisesti ammatillisen koulutuksen, kanssa. On tärkeää, että säädösten mahdollistamat opiskelujaksot muissa oppilaitoksissa sekä työelämään tutustuminen otetaan osaksi aikuisten perusopetusta, jotta siirtyminen perusopetuksesta jatko-opintoihin tai työelämään helpottuu. Aikuisten perusopetukseen sisältyvät ensi vuoden alusta lähtien uudet oppiaineet Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus sekä Opinto-ohjaus ja työelämätaidot, joiden tarkoitus on omalta osaltaan myötävaikuttaa joustaviin siirtymisiin. Uusi oppiaine alku- ja päättövaiheessa on myös terveystieto.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistaan myös sähköisinä ePerusteina. Palvelu tarjoaa sähköisen opetussuunnitelmatyökalun paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen ja julkaisemiseen. Myös paikallisen opetussuunnitelman mahdollinen päivittäminen myöhemmin on tämän työkalun avulla kätevää. Työkalu on opetuksen järjestäjille maksuton ja sen käyttöönotto on vapaaehtoista. Opetushallitus toivoo mahdollisimman monen opetuksen järjestäjän ottavan tämän palvelun käyttöön.

Teijo Koljonen
opetusneuvos, Opetushallitus
Kirjoittaja toimi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perustetyöryhmän varapuheenjohtajana

Aikuisten perusopetus muuttuu 1.1.2018 lähtien enemmän kuin vuosikymmeniin. Uudistuksen taustalla on erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvun myötä lisääntynyt tarve aikuisten perusopetukselle. Lue lisää

Kommentit (2)

8.4.2018 16:52  Mariitta Vaara  
Miten voi selvittää, mitkä oppilaitokset milläkin paikkakunnalla järjestävät aikuisille mahdollisuuden suorittaa perusopetuksen?
Esimerkiksi Oulussa?
20.4.2018 17:04  Teijo Koljonen  
Luetteloa siitä, missä ja mitkä oppilaitokset järjestävät aikuisten perusopetusta, ei ole valitettavasti olemassa. Kunnat eivät tarvitse lupaa sen järjestämiseen, joten siitä ei tarvitse myöskään ilmoittaa esim. Opetushallitukseen. Kunnan opetustoimi on paras taho selvittää asia. Siellä yleensä osataan kertoa myös yksityisistä opetuksen järjestäjistä kunnan alueella.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä miinus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .