8.8.2016

Uusien opetussuunnitelmien syksy

Blogikirjoitus 8.8.2016

Jorma KauppinenLämmin kesä jatkuu vielä, mutta uuden lukuvuoden viimeiset valmistelut ovat meneillään kouluissa. Aina yhtä jännittävää lukuvuoden aloitusta sävyttää tällä kertaa erityisesti uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto. Innostus, jolla perusteita ja niiden pohjalta laadittuja paikallisia opetussuunnitelmia on valmisteltu, on nyt saavuttanut koulut. Opettajien osaavissa käsissä suunnitelmat muuttuvat käytännön koulutyöksi, elämänmakuiseksi oppimiseksi, jossa keskiössä on oppija.

Opetushallitus uudisti vuosina 2012–2015 lähes kaikki yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudistukset koskevat esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta, aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä lukiokoulutusta. Myös maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetut perusopetukseen valmistava opetus ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus uudistuvat. Työn alla ovat edelleen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Perusteprosessien jälkeen opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tehneet paikallisia ja koulukohtaisia opetussuunnitelmia, jotka otettiin käyttöön 1.8.2016 lukuun ottamatta perusopetuksen vuosiluokkia 7–9 ja lukiokoulutuksen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita. Suomalaisen opetussuunnitelmajärjestelmän yksi vahvuus on se, että opettajat voivat vaikuttaa sekä kansalliseen perusteprosessiin että ennen kaikkea osallistua aktiivisesti paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Opetussuunnitelmatyö on mahdollisuus pohtia koulun perustehtävää ja toimintatapoja sekä oppimista yhdessä. Hyvin valmisteltu opetussuunnitelma mahdollistaa opetuksen uudistamisen. Yhdessä valmisteltua on helppo lähteä myös toteuttamaan yhdessä.

Uudet opetussuunnitelmat tuovat mukanaan monia uusia asioita oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppimisen arviointiin. Uusia käsitteitä perusteissa ovat esimerkiksi kielitietoisuus, laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Niiden pohtiminen ja käytäntöön vieminen ovat alkavan lukuvuoden asioita kouluissa. Digitaalisuus tuo omat haasteensa koulujen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämiselle. Kirjoitetun opetussuunnitelman pohjalta on mietittävä, millaista yhteistyötä opettajat tekevät keskenään oppiainerajojen yli, millaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja käytetään sekä miten lisätään oppijoiden omaa aktiivista toimijuutta. Oppimisen arvioinnista kouluissa tuskin puhutaan koskaan liikaa. Lukuvuoden alkaessa olisikin hyvä keskustella, mitä uudet perusteet arvioinnista linjaavat.

Koulumaailmassa tapahtuvat muutokset kiinnostavat tällä hetkellä kovasti mediaa ja sitä kautta myös huoltajia. Lukuvuoden alkaessa on hyvä pohtia, miten uusien opetussuunnitelmien toteuttamisesta keskustellaan huoltajien kanssa ja miten kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan. Vaikka muutokset ovat mahdollisuus koulutyön uudistamiseen, ne herättävät myös joissakin vanhemmissa huolta siitä, mitä koulussa oikein tapahtuu ja mitä siellä opetetaan ja mitä arvioidaan. Tämänkin takia aktiivinen vuoropuhelu kotien kanssa on tärkeää.

Tämä syksy on siis erityisesti uusien opetussuunnitelmien syksy. Toivon, että jokainen kokee sen mahdollisuutena lähteä omalta osaltaan uudistamaan koulua ja oppimista. Kokeillaan rohkeasti, tehdään yhdessä. Hyvää uutta lukuvuotta!

Jorma Kauppinen
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtaja
Opetushallitus

Jorma KauppinenOpettajien osaavissa käsissä opetussuunnitelmat muuttuvat käytännön koulutyöksi, elämänmakuiseksi oppimiseksi, jossa keskiössä on oppija. Lue lisää

Kommentit (1)

8.8.2016 18:33  Niina Mykrä  
Ekososiaalinen sivistys on myös OPSin uusi käsite, eikä sitä saa unohtaa. Kestävyys- ja ympäristönäkökulmat ovat esillä enemmän kuin koskaan, katsopa yhteenveto http://www.luontokoulut.fi/ops2016/

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yksi plus neljä?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .