9.8.2017

Yhteen kudottu maailma

Blogikirjoitus 9.8.2017

Ongelmalähtöinen oppiminen, ilmiöoppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, teemaoppiminen, kokonaisoppiminen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sanotaan. Olemme viime vuosina Suomessa taas saaneet olla ylpeinä kansainvälisen koulutuskiinnostuksen kohteena, kun uutiset, osin liioitellutkin, Suomen uusista opetussuunnitelman perusteista ja niihin sisältyvistä monialaisista oppimiskokonaisuuksista ovat levinneet maailmalle.

Uskon vakaasti, että Suomessa on monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotolla otettu askel oikeaan suuntaan. Kompleksi-sana tulee latinasta sanasta complector, yhteen kudottu, verkottunut. Verkottuneessa maailmassahan me elämme, ja sen jatkuvasti kehkeytyvä kompleksi luonne edellyttää vahvaa kokonaisnäkemystä. Jotkut tutkijat puhuvat sokeasta viisaudesta kritisoidessaan tieteenalojen sektoroituneisuutta siiloihin, jotka eivät keskustele ja ymmärrä toisiaan saatii kokonaiskuvaa. Sama vaara piilee koulutuksen oppiainejaossa. Niin tieteenaloja kuin oppiaineita tarvitaan arvokkaina näkökulmina jatkossakin. Niiden tulee antaa työkaluja kokonaiskuvan muodostumiseen. Siksi eheyttävä opetus tässä ajassa on entistä tärkeämpää.

Isäni, joka oli opettaja itsekin, kertoi oman opettajansa 1930-luvun lopulla vetäneen viivan lukujärjestykseen kokonaisiksi päiviksi ja kirjoittaneen päälle "kokonaisopetusta". Mistään täysin uudesta asiasta emme siis puhu.

Siitä huolimatta väitän, että siirtyminen vahvemmin eheyttävän opetuksen suuntaan on erittäin iso muutos, joka ei ilman apua ja tukea tule tapahtumaan. Meillä on vuosikymmenien traditio ainekohtaisesta tiedon, oppimisympäristöjen, ammattirakenteen, kielen, arvioinnin, koulun toiminnan ja työtapojen järjestämisestä. Tämän rutiineiksi muuttuneen koulukulttuurin muutos on hidas prosessi, jossa voidaan menestyä vain pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella kehittämisellä.

Suomalainen koulutustaso on saavutettu luottamalla korkeasti koulutettujen opettajien laajaan autonomiaan oppimisen ammattilaisina. Se on mielestäni edelleen ainoa tie, jolla monialaiset oppimiskokonaisuudet voidaan ottaa osaksi koulun arkea.

Kun kyse on koulujen kulttuurin uudistumisesta, nousee myös kouluissa ja kunnissa tapahtuva johtaminen keskeiseen asemaan. Monialaiset oppimiskokonaisuudet edellyttävät entistä yhteisöllisempää koulukulttuuria, tiimityöskentelyn ja yhteen hiileen puhaltamisen vahvistamista. Rehtorit ja kuntien sivistysjohto tarvitsevat valmiudet johtaa uusien opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet maaliin.

Uusi Opetushallitus koulutuksen kehittämisvirastona haluaa olla auttamassa opettajia, kouluyhteisöä, rehtoreita ja kuntien sivistysjohtoa ops-toimeenpanossa. Luomme yhdessä ratkaisuja. Se edellyttää myös Opetushallitukselta uudenlaisia keinoja ja työtapoja osoittaa merkityksellisyytensä suomalaisessa yhteiskunnassa. Alkava lukuvuosi on paras hetki tarttua mahdollisuuksiin, koska lapsen kasvu ei odota!

Olli-Pekka Heinonen
pääjohtaja, Opetushallitus

Uskon vakaasti, että Suomessa on monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotolla otettu askel oikeaan suuntaan. Verkottuneessa maailmassahan me elämme, ja sen jatkuvasti kehkeytyvä kompleksi luonne edellyttää vahvaa kokonaisnäkemystä. Siksi eheyttävä opetus tässä ajassa on entistä tärkeämpää. Lue lisää

Kommentit (1)

12.8.2017 18:17  Yleistyshathoja  
Se mikä toimii yliopiston opiskelijoille ei toimi peruskoululaisille.

http://grohn.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/187303-onko-kasvatustiede-tiede-5

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yhdeksän plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .