2.5.2017

Ylioppilastutkinto uudelle vuosikymmenelle

Blogikirjoitus 2.5.2017

Tiina TähkäYlioppilastutkinnon kehittämisehdotuksia selvittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä kuuli monipuolisesti eri näkökulmia, joiden pohjalta se teki ehdotuksia ylioppilastutkinon uudistamiseksi seuraavalle vuosikymmenelle. Ylioppilastutkinto perustuu nyt ja jatkossakin Opetushallituksen päättämien lukion opetussuunnitelman mukaisten tietojen ja taitojen osoittamiseen.

Tutkinnon rakennetta tasapainotetaan siten, että pakollisten kokeiden määrä olisi 4-5 koetta aiemman neljän kokeen sijaan. Yhden reaaliaineen kokeen sijaan kirjoitettavaksi tulisi kaksi reaaliaineen koetta tai reaaliaineen kokeen ja vieraan kielen yhdistelmä. Ehdotuksen tavoitteena on tuoda tutkintoon monipuolisuutta ja antaa lisämotivaatiota matematiikan ja toisen kotimaisen kielen suorittamiseen. Tämä ehdotus ja aiempaa joustavampi ilmoittautuminen kannustaisivat opiskelijoita monipuolisempaan osaamisen näyttämiseen.

Ehdotuksissa on kiinnitetty huomiota ylioppilastutkinnon hyödyntämiseen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Huolenaiheena on pidetty ylioppilastutkintoon liittyvän stressin lisääntymistä, mutta toisaalta pääsykokeisiin liittyvä stressi pienenee. Lukiossa opiskelijan tukena ovat kuitenkin ammattitaitoiset opettajat ja opinto-ohjaajat. Tätä tukiverkostoa ei lukion päättäneillä ole käytössä. Uusimismahdollisuuksien maltillinen lisääminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden näyttää osaamistaan monipuolisesti, eikä yksittäisen koetilanteen merkitys kasva liian suureksi.

Koeaikataulujen tiivistäminen on herättänyt jo paljon keskustelua. Toisaalta nykyisten kuusituntisten kokeiden järjestäminen on koettu raskaaksi ja epäergonomiseksi. Opettajien arvokasta työpanosta halutaan käyttää mieluummin opettamiseen ja opiskelijoiden oppimisprosessin tukemiseen kuin kokeiden valvomiseen ja alustavaan arvosteluun. Toisaalta on esitetty huolia uudenlaisten kokeiden kattavuudesta ja merkityksestä. Koeajan muuttaminen edellyttää kokeiden uudelleen miettimistä ylioppilastutkintolautakunnassa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tähän kehittämistyöhön olisi hyvä tarttua vasta, kun eri oppiaineista on saatu kattavasti kokemuksia uusissa digitaalisissa kokeissa, jotta nämä tiedot saadaan kehittämistyön tueksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää työryhmän ehdotuksista lausuntokierroksen. Kuten yleensäkin kehittämistyössä lausuntokierroksen tuottama palaute antaa kokonaiskuvan ehdotusten toimivuudesta eri näkökulmista. Tämän palautteen jälkeen onkin hyvä pohtia, mitä asioita toteutetaan ja millä aikataululla. Suomalainen ylioppilastutkinto tarvitsee uusia tähtäyspisteitä tulevaisuuteen. Nämä muutokset vaativat vielä paljon kehittämistyötä, yhteistyötä ja pohdintaa, jotta uudesta tutkinnosta saadaan mahdollisimman toimiva.

Työryhmän muistio Gaudeamus Igitur

Opetusneuvos Tiina Tähkä, Opetushallitus
Kirjoittaja toimi ylioppilastutkinnon kehittämistä selvittäneen työryhmän sihteerinä.

Tiina TähkäYlioppilastutkinnon kehittämisehdotuksia selvittänyt työryhmä kannustaisi opiskelijoita nykyistä monipuolisempaan osaamisen näyttämiseen. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kuusi plus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .