Tiedotteet

 • 19.3.2019

  Valtakunnallinen tutoropettajapäivä kokoaa 600 tutoropettajaa Hämeenlinnan Aulangolle

  Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2019 järjestetään ITK-konferenssin yhteydessä 20.3.2019 Hämeenlinnan Aulangolla. Päivän tavoitteena on saattaa tutoropettajia, opetuksen kehittäjiä ja opetushallintoa yhteen jakamaan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutortoiminnasta.

 • 18.3.2019

  Korkeakoulujen yhteishaku alkaa 20.3. klo 8 – tarjolla 47 600 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

  Korkeakoulujen kevään yhteishaun toisena hakuaikana on haettava noin 47 600 aloituspaikkaa lähes 1 600 hakukohteessa. Viime vuosien hakijamäärien perusteella odotetaan, että opiskelupaikkaa tavoittelee noin 140 000 hakijaa. Opintopolku-palvelussa voi tutustua tarjolla oleviin koulutuksiin ja täyttää hakemuksen.

 • 14.3.2019

  Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on valmis – kerro mielipiteesi verkossa

  Opetushallitus laatii uudet lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2018 hyväksytyn lukiolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Olemme valmistelleet perusteiden luonnosta yhteistyössä lukiokoulutuksen arjen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 15.3.–11.4.2019.

 • 13.3.2019

  Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 72 100 hakijaa

  Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 12.3. Haettavana oli yhteensä noin 80 000 aloituspaikkaa. Yhteishaussa haki 72 100 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 57 680. Hakijoista 51 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 49 % lukioon.

 • 13.3.2019

  Opetushallitukselta rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksiin, joilla ehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia

  Opetushallitus myöntää rahoitusta koulutuksille, joilla vahvistetaan opettajien ja opiskeluhuollossa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Haettavana olevalla valtion erityisavustuksella suunnataan kouluihin ja oppilaitoksiin tehostettuja toimia, jotka tähtäävät siihen, että oppilaat osaisivat nykyistä paremmin toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa. Koulutusten lisäksi tuotetaan aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.

 • 8.3.2019

  Opetushallituksen selvitys: kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi yhdenvertaisuutta

  Opetushallitus on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta sitä, millaisia muutoksia kaksivuotinen esiopetus toisi toteutuessaan lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin. Selvityksen mukaan maksuttoman esiopetuksen pidentäminen lisäisi yhdenvertaisuutta, koska nykyistä useammalla lapsella olisi sen myötä mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Muutos tukisi samalla lasten kannalta laadukkaiden palvelujen järjestämistä. Selvitys luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

 • 1.3.2019

  Asiantuntijoiden näkemys tulevaisuuden osaamistarpeista: Työelämässä tarvitaan kestävän kehityksen osaamista, digitaitoja ja jatkuvaa oppimista

  Tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisalueita ovat asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen tuntemus. Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa paljon digitalisaatioon, tiedon arviointitiin ja ongelmanratkaistuun liittyvää osaamista. Näin arvioi Osaamisen ennakointifoorumi (OEF).

 • 1.3.2019

  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa

  Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta on kysytty valtakunnallista palautetta 1.7.2018 alkaen. Opiskelijapalautteen ensimmäiset tulokset ovat nyt vapaasti katsottavissa Vipunen.fi -tilastopalvelussa.

 • 1.3.2019

  Selvitys: Uudistuva ammatillinen koulutus haastaa oppilaitoksia muuttumaan

  Tuoreen selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen uudistukseen suhtaudutaan oppilaitoksissa myönteisesti, mutta kehittämisen keskellä halutaan turvata myös arkisen perustyön sujuminen ja nykyisten opiskelijoiden laadukas opetus. Reformin alkuvaiheet ja samanaikainen rahoituksen väheneminen näkyvät ammatillisissa oppilaitoksissa kokonaisvaltaisena murroksena ja kehittämishaasteena.

 • 18.2.2019

  Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

  Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa tiistaina 19.2. ja päättyy tiistaina 12.3. klo 15. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 80 000 aloituspaikkaa. Hakea voi osoitteessa www.opintopolku.fi. Myös tarjolla olevat koulutukset ja ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolusta.

Näytä kaikki

 

FacebookTwitterYouTube