6.4.2017

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 151 600 hakijaa

Opetushallituksen lehdistötiedote 6.4.2017

Tämän kevään yhteishaun hakijamäärä pysyi viime kevään lukemissa, hakijoita oli 151 600. Aiempien vuosien tapaan hakemuksen täyttäminen jäi monilla viime hetkeen. Viimeisen hakutunnin aikana jätettiin 2 700 hakemusta.

Aloituspaikkoja on tarjolla suunnilleen saman verran kuin viime keväänä. Noin 49 300 aloituspaikasta vähän yli puolet on ammattikorkeakouluissa.

Vaikka yhteishaun aloituspaikoista on vajaa 20% yliopistojen maisterikoulutusten ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusten aloituspaikkoja, on suurin osa yhteishaun koulutuksista edelleen suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Korkeakoulujen tulee varata näissä koulutuksissa suuri osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Tänä keväänä korkeakoulut ilmoittivat aloituspaikkoja ensikertalaisille suunnilleen saman verran kuin viime keväänä (22 600, mikä on 59% aloituspaikoista). Ensikertalaisia hakijoita oli 82% kaikista hakijoista, viime keväänä 84%.

Suosituimpia koulutusaloja yliopistoissa ovat edelleen lääketieteellinen, teatteri- ja tanssi- sekä musiikkiala. Ammattikorkeakoulujen suosituimpia aloja ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä tekniikan ja liikenteen ala. Suosituimmuus on laskettu vertaamalla alan koko hakijamäärää alakohtaiseen ensisijaisten hakijoiden määrään.

Seuraavaksi korkeakoulut tarkistavat hakemuksia ja järjestävät valintakokeita. Hakija voi saada valintojen tuloksia jo alkukeväästä lähtien, ja kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 30.6. Kaikki yhteishaun hakijat saavat kesä-heinäkuun taitteessa koosteen/tiedot sen hetkisestä valintojen tilanteesta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Merja Väistö, , p.029 533 1386
Erityisasiantuntija Pirjo Karhu, , p. 029 533 1317

Korkeakoulujen kevään yhteishaun hakijamäärät koulutusaloittain

Koulutusala

Hakijat yht.

Hakijoista ensisijaisia

Eläinlääketieteellinen

746

636

Farmasia

2809

1339

Hammaslääketieteellinen

1467

1302

Humanistinen

11562

6995

Humanistinen ja kasvatusala (amk)

2330

1195

Kasvatustieteellinen

10128

7259

Kauppatieteellinen

14185

10659

Kulttuuriala (amk)

9252

5798

Kuvataidealan koulutus

703

551

Liikuntatieteellinen

1790

1276

Luonnontieteellinen

10143

4348

Luonnontieteiden ala (amk)

5702

2482

Luonnonvara- ja ympäristöala (amk)

2106

1222

Lääketieteellinen

7215

6451

Maatalous-metsätieteellinen

1226

587

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (amk)

5635

2983

Musiikkiala

1317

1223

Muu tai tuntematon ala

726

370

Oikeustieteellinen

5922

5061

Psykologia

4755

3655

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (amk)

45517

34931

Sotilasala

696

527

Taideteollinen

2487

1575

Teatteri- ja tanssiala

1639

1495

Tekniikan ja liikenteen ala (amk)

22980

16188

Teknillistieteellinen

8400

5582

Teologinen

870

503

Terveystieteet

3168

2192

Yhteiskuntatieteellinen

11421

7283

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (amk)

25685

15824

Hakijoita yhteensä

151 603

(amk)= ammattikorkeakoulujen koulutusala. Ne alat, joissa ei ole merkintää, ovat yliopistojen koulutusaloja.

Korkeakoulujen kevään yhteishaun hakijamäärät korkeakouluittain

Oppilaitos

Hakijat yht.

Hakijoista ensisijaisia

Aalto-yliopisto

9984

6131

Centria-ammattikorkeakoulu

1987

987

Diakonia-ammattikorkeakoulu

6105

1969

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

9923

4259

Helsingin yliopisto

23187

16166

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2428

1216

Hämeen ammattikorkeakoulu

8619

3607

Itä-Suomen yliopisto

15005

6614

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14336

5763

Jyväskylän yliopisto

14556

6715

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

8069

3303

Kajaanin ammattikorkeakoulu

2804

912

Karelia-ammattikorkeakoulu

3701

1585

Lahden ammattikorkeakoulu

8387

2698

Lapin ammattikorkeakoulu

5538

2281

Lapin yliopisto

4424

1409

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

3708

878

Laurea-ammattikorkeakoulu

15718

6413

Maanpuolustuskorkeakoulu

696

527

Metropolia Ammattikorkeakoulu

24628

11829

Oulun ammattikorkeakoulu

10664

5322

Oulun yliopisto

10532

5567

Saimaan ammattikorkeakoulu

4123

1454

Satakunnan ammattikorkeakoulu

5813

2675

Savonia-ammattikorkeakoulu

7110

3260

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

4952

2023

Svenska handelshögskolan

1314

889

Taideyliopisto

3574

3269

Tampereen ammattikorkeakoulu

18186

8467

Tampereen teknillinen yliopisto

4180

2026

Tampereen yliopisto

16874

8621

Turun ammattikorkeakoulu

13649

6390

Turun yliopisto

18994

9396

Vaasan ammattikorkeakoulu

3730

1132

Vaasan yliopisto

4608

1392

Yrkeshögskolan Arcada

3602

1504

Yrkeshögskolan Novia

2486

1479

Åbo Akademi

2531

1453

Hakijoita yhteensä

151 603

Tämän kevään yhteishaun hakijamäärä pysyi viime kevään lukemissa, hakijoita oli 151 600. Aiempien vuosien tapaan hakemuksen täyttäminen jäi monilla viime hetkeen. Viimeisen hakutunnin aikana jätettiin 2 700 hakemusta.

 

FacebookTwitterYouTube