23.11.2017

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan tänään

Mediatiedote 23.11.2017

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai noin 24 % hakijoista.

OpiskelijaKorkeakoulujen syksyn 2017 yhteishaussa oli noin 27 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 6 600. Valtaosa syksyn yhteishaussa mukana olleista 217 koulutuksesta oli tarjolla ammattikorkeakouluissa. Yliopistokoulutuksia oli haettavana vain 20, joista 7 pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavia maisterikoulutuksia.

Yhteishaun koulutuksista suurin osa oli suomenkielisiä. Englanninkielisiä koulutuksia oli mukana vain 7. Sen vuoksi hakijoista vain vajaat 4 % ja hyväksytyistä 1,5 % oli muita kuin suomalaisia.

Eniten aloituspaikkoja oli tarjolla ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, jonne sijoittui yli puolet kaikista hyväksytyistä. Toiseksi eniten opiskelijoita, eli noin 19 % kaikista hyväksytyistä, valittiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuus oli vastaava kuin aiemmissakin yhteishauissa. Hyväksytyistä ensikertalaisia oli noin 80 %, hakeneista 83 %.

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon yhteishaun tuloksista sähköpostiinsa. Nyt valituksi tulleiden hakijoiden tulee ottaa paikka vastaan viimeistään perjantaina 8.12. klo 15. Varasijoilla olevia hakijoita voidaan vielä hyväksyä 18.12. asti.

Lisähaut yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille 27.11.─19.12. välisenä aikana. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta yhteishaun lisähaun lomakkeella.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Merja Väistö, puh. 029 533 1386,
Erityisasiantuntija Mikko Eronen, puh. 029 533 1485,

Korkeakoulujen syksyn 2017 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt korkeakouluittain

Korkeakoulu

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Centria-ammattikorkeakoulu

327

64

20 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

3278

265

8 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3751

575

15 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

69

15

22 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

1536

224

15 %

Itä-Suomen yliopisto

43

17

40 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1852

165

9 %

Jyväskylän yliopisto

734

217

30 %

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

2777

602

22 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

487

134

28 %

Karelia ammattikorkeakoulu

788

115

15 %

Lahden ammattikorkeakoulu

3416

347

10 %

Lapin ammattikorkeakoulu

1353

309

23 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

8845

842

10 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

8647

727

8 %

Oulun ammattikorkeakoulu

1237

178

14 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

351

65

19 %

Saimaan ammattikorkeakoulu

1298

182

14 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

800

139

17 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

1655

247

15 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1314

170

13 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

2906

477

16 %

Turun ammattikorkeakoulu

3363

475

14 %

Vaasan yliopisto

221

20

9 %

Yhteensä

27928

6571

24 %

Korkeakoulujen syksyn 2017 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt koulutusaloittain

Koulutusala

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Humanistinen

12

2

17 %

Humanistinen ja kasvatusala (amk)

201

69

34 %

Kasvatustieteellinen

315

73

23 %

Kauppatieteellinen

158

12

8 %

Kulttuuriala (amk)

373

122

33 %

Luonnontieteellinen

286

130

45 %

Luonnontieteiden ala (amk)

1632

347

21 %

Luonnonvara- ja ympäristöala (amk)

175

72

41 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (amk)

712

169

24 %

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (amk)

17705

3320

19 %

Tekniikan ja liikenteen ala (amk)

3160

946

30 %

Terveystieteet

6

0

0 %

Yhteiskuntatieteellinen

260

37

14 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (amk)

7019

1272

18 %

Yhteensä

27928

6571

24 %

Eniten aloituspaikkoja oli tarjolla ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, jonne sijoittui yli puolet kaikista hyväksytyistä. Toiseksi eniten opiskelijoita, eli noin 19 % kaikista hyväksytyistä, valittiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle.

 

FacebookTwitterYouTube