29.11.2018

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu

Mediatiedote

KorkeakouluopiskelijoitaAmmattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaussa oli mukana 227 koulutusta ja 30 400 hakijaa. Noin 22 % hakijoista sai opiskelupaikan.

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaussa oli 30 400 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 6 800. Tarjolla oli 227 koulutusta, joista valtaosa ammattikorkeakouluissa. Yliopistokoulutuksia oli tarjolla 18, joista 7 oli pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavia maisterikoulutuksia.

Yhteishaun koulutuksista suurin osa oli suomenkielisiä. Englanninkielisiä koulutuksia oli mukana 11. Vajaat 5,5 % hakijoista ja 3 % hyväksytyistä oli muita kuin suomalaisia.

Eniten aloituspaikkoja oli tarjolla ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, jonne sijoittui puolet kaikista hyväksytyistä. Toiseksi eniten opiskelijoita, eli noin 19 % kaikista hyväksytyistä, valittiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuus oli vastaava kuin aiemmissakin yhteishauissa. Hyväksytyistä ensikertalaisia oli noin 79 %, hakeneista 82 %.

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon yhteishaun tuloksista sähköpostiinsa. Nyt valituksi tulleiden hakijoiden tulee ottaa paikka vastaan viimeistään tiistaina 11.12. klo 15. Varasijoilla olevia hakijoita voidaan hyväksyä vielä 18.12. asti.

Lisähaut yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille 3.12.─14.12. välisenä aikana. Tarjolla olevat koulutukset julkaistaan Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fin kautta yhteishaun lisähaun lomakkeella.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Merja Väistö, puh. 029 533 1386,
Erityisasiantuntija Mikko Eronen, puh. 029 533 1485,

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt korkeakouluittain

Korkeakoulu

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Centria-ammattikorkeakoulu

376

88

23 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

2836

260

9 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3916

538

14 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

42

15

36 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

1590

241

15 %

Itä-Suomen yliopisto

33

12

36 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1320

151

11 %

Jyväskylän yliopisto

473

183

39 %

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

3347

570

17 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

494

132

27 %

Karelia ammattikorkeakoulu

920

149

16 %

Lahden ammattikorkeakoulu

4019

394

10 %

Lapin ammattikorkeakoulu

1238

231

19 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

9861

843

9 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

8611

784

9 %

Oulun ammattikorkeakoulu

2115

260

12 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

426

67

16 %

Saimaan ammattikorkeakoulu

1516

187

12 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

902

155

17 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

1616

331

20 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1602

221

14 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

2945

457

16 %

Turun ammattikorkeakoulu

3295

469

14 %

Vaasan yliopisto

394

45

11 %

Yhteensä

30382

6783

22 %

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt koulutusaloittain

Koulutusala

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Humanistinen

12

2

17 %

Humanistinen ja kasvatusala (amk)

208

59

28 %

Kasvatustieteellinen

145

47

32 %

Kauppatieteellinen

176

25

14 %

Kulttuuriala (amk)

482

129

27 %

Luonnontieteellinen

314

134

43 %

Luonnontieteiden ala (amk)

1984

332

17 %

Luonnonvara- ja ympäristöala (amk)

318

88

28 %

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (amk)

665

174

26 %

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (amk)

18124

3373

19 %

Tekniikan ja liikenteen ala (amk)

3696

1118

30 %

Terveystieteet

4

0

0 %

Yhteiskuntatieteellinen

265

32

12 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (amk)

8165

1270

16 %

Yhteensä

30382

6783

22 %

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaussa oli mukana 227 koulutusta ja 30 400 hakijaa. Noin 22 % hakijoista sai opiskelupaikan.

 

FacebookTwitterYouTube