2.7.2015

Korkeakoulujen yhteishaun tulokset valmiit Opintopolku-palvelussa

Opetushallituksen lehdistötiedote 2.7.2015

Korkeakoulujen kevään 2015 yhteishaussa oli noin 154 000 hakijaa. Opiskelupaikan sai 46 300 eli 30 prosenttia hakijoista. Hyväksytyistä 61 prosenttia sai paikan ammattikorkeakoulusta ja 39 prosenttia yliopistosta.

Ammattikorkeakouluihin hakeneista 27 prosenttia sai opiskelupaikan ja yliopistoihin hakeneista 24 prosenttia tuli hyväksytyksi.

Ammattikorkeakouluissa hakijamäärään nähden vähiten opiskelijoita hyväksyttiin kulttuurialalle: vain 16 prosenttia hakeneista sai paikan. Suhteessa hakijamäärään eniten opiskelijoita pääsi tekniikan ja liikenteen alalle, jossa 32 prosenttia hakijoista sai opiskelupaikan.

Yliopistopuolella vähiten opiskelijoita suhteessa hakijamäärään otettiin teatteri- ja tanssialalle: vain 3 prosenttia tuli hyväksytyksi. Muita aloja, joilla hyväksyttyjä on alle 10 prosenttia hakijoista, ovat tänä keväänä kuvataideala, psykologia, liikuntatieteellinen, taideteollinen ja eläinlääketieteellinen ala. Teknillistieteellinen ala oli tänä keväänä se, johon otettiin suhteessa eniten hakijoita, 38 prosenttia hakijoista sai paikan.

Valintojen tulokset ovat olleet hakijoiden nähtävillä Oma opintopolku -palvelussa toukokuun loppupuolelta alkaen sitä mukaa kuin korkeakoulut ovat valintansa julkistaneet. Kaikki hakijat saavat heinäkuun alkupuolella myös tuloskirjeen, jossa on hakijan kaikkien hakukohteiden valinnantulosten sen hetkinen tilanne.

Nyt valituksi tulleiden tulee ottaa paikka vastaan viimeistään perjantaina 17.7. klo 15. Lähes puolet hyväksytyistä on jo nyt ottanut vastaan saamansa opiskelupaikan. Varasijoilta hakijoita voi vielä tulla hyväksytyksi 12.8. saakka.

Lisähaut yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaun vapaiksi jääneille paikoille 13. - 27.8. välisenä aikana. Korkeakoulut julkaisevat tarjolla olevat koulutuksensa Opintopolussa ja omilla nettisivuillaan sitä mukaa kuin ne päättävät lisähaun järjestämisestä. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta yhteishaun lisähaun lomakkeella.

Korkeakoulujen kevään 2015 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt korkeakouluittain

Korkeakoulu

Hakijat yhteensä

Hyväksytyt

Aalto-yliopisto

9858

1450

Åbo Akademi

2590

774

Centria-ammattikorkeakoulu

4431

702

Diakonia-ammattikorkeakoulu

5699

561

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

11612

1361

Hämeen ammattikorkeakoulu

10212

1331

Helsingin yliopisto

24235

3699

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2917

402

Itä-Suomen yliopisto

13017

1987

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

15188

1655

Jyväskylän yliopisto

13669

1624

Kajaanin ammattikorkeakoulu

3604

529

Karelia-ammattikorkeakoulu

4637

709

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

4856

989

Lahden ammattikorkeakoulu

10069

1021

Lapin ammattikorkeakoulu

7211

1298

Lapin yliopisto

3476

560

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

3487

551

Laurea-ammattikorkeakoulu

16170

1232

Maanpuolustuskorkeakoulu

736

142

Metropolia Ammattikorkeakoulu

26668

3049

Mikkelin ammattikorkeakoulu

5868

921

Oulun ammattikorkeakoulu

12385

1637

Oulun yliopisto

10151

1767

Saimaan ammattikorkeakoulu

4964

609

Satakunnan ammattikorkeakoulu

7312

1236

Savonia-ammattikorkeakoulu

8651

1676

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

5653

952

Svenska handelshögskolan

1175

268

Taideyliopisto

3784

318

Tampereen ammattikorkeakoulu

20822

1979

Tampereen teknillinen yliopisto

3230

780

Tampereen yliopisto

14618

1464

Turun ammattikorkeakoulu

14782

2130

Turun yliopisto

16312

2035

Vaasan ammattikorkeakoulu

5052

753

Vaasan yliopisto

4189

594

Yrkeshögskolan Arcada

3978

521

Yrkeshögskolan Novia

2984

1047

Yhteensä

154 045

46 313

Korkeakoulujen kevään 2015 yhteishaun hakijamäärät ja hyväksytyt aloittain
Yliopistot Hakijat yhteensä Hyväksytyt
Eläinlääketieteellinen 745 68
Farmasia 2775 418
Hammaslääketieteellinen 1467 185
Humanistinen 12465 2377
Kasvatustieteellinen 11077 2053
Kauppatieteellinen 12229 2171
Kuvataideala 959 55
Liikuntatieteellinen 1908 120
Luonnontieteellinen 10327 3091
Lääketieteellinen 6408 729
Maatalous-metsätieteellinen 1707 296
Musiikkiala 1283 207
Oikeustieteellinen 5104 607
Psykologia 4449 260
Sotilasala 736 142
Taideteollinen 2595 208
Teatteri- ja tanssiala 1638 56
Teknillistieteellinen 7021 2658
Teologinen 999 271
Terveystieteet 2766 282
Yhteiskuntatieteellinen 10124 1518
Ammattikorkeakoulut Hakijat yhteensä Hyväksytyt
Humanistinen ja kasvatusala 2858 475
Kulttuuriala 11239 1758
Luonnontieteiden ala 6474 1022
Luonnonvara- ja ympäristöala 2625 704
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7214 1349
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 50086 8148
Tekniikan ja liikenteen ala 26786 8616
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 30768 6228

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Erityisasiantuntija Merja Väistö, puh. 029 533 1386,

Korkeakoulujen kevään 2015 yhteishaussa oli noin 154 000 hakijaa. Opiskelupaikan sai 46 300 eli 30 prosenttia hakijoista. Hyväksytyistä 61 prosenttia sai paikan ammattikorkeakoulusta ja 39 prosenttia yliopistosta.

 

FacebookTwitterYouTube