7.9.2017

Koulumatkojen turvallisuus aiheena liikenneturvallisuusviikolla

Opetushallituksen mediatiedote 7.9.2017

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.–15.9. Tänä vuonna teemana on koulumatkan turvallisuus. Aihe koskettaa vuosittain kymmeniä tuhansia perheitä. Lasta voidaan valmentaa turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen, kun koulumatkakokemuksia käsitellään osana opetusta.

Kolmattatoista kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa oppilaita, opiskelijoita ja opettajia käsittelemään turvallista liikkumista eri oppiaineiden yhteydessä ja osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

– Kun puhutaan lasten liikenneturvallisuudesta, aikuisen vastuu on ohittamaton. Liikenneturvallisuusviikolla on kuitenkin oiva tilaisuus kiinnittää huomiota siihen, miten kouluissa voidaan käsitellä liikenteeseen ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita ja miten oppilaan omaa koulumatkakokemusta voidaan hyödyntää oppimisen välineenä, toteaa Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

Konkretiaa kaikenikäisille

Liikennekasvatuksessa lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet, niissä selviytyminen ja turvallinen toimiminen. Tavoitteena on, että lapsi oppii tunnistamaan koulumatkan vaaranpaikkoja tai muita hankalia tilanteita. Vähitellen liikennekasvatuksen tavoitteet ja sisällöt laajenevat toimintaperiaatteisiin erilaisissa liikennetilanteissa ja olosuhteissa.

– Jokaisen lapsen ja nuoren kehitys itsenäiseksi liikkujaksi on yksilöllistä. Se vaatii opastusta, harjoitusta ja kertausta. Myös oppilaan itsearviointitaitoja on hyvä kehittää. Tietojen ja taitojen kehittäminen sujuu paremmin, kun sekä lapsella että aikuisella on käsitys tämän liikennetaidoista. Koulumatkakokemusten huomioiminen opetussisällöissä ja oppimisen välineenä onkin tärkeää. Tämä on yksi selkeä keino parantaa lasten liikenneturvallisuutta, Tuomikoski muotoilee.

Tuomikoski nostaa pyöräilyn esimerkiksi. Jotkut lapset ovat harjaantuneet vastuullisiksi pyöräilijöiksi jo pienestä pitäen. Toisille oppilailla liikenteessä pyöräilystä ei ole välttämättä karttunut kokemusta lainkaan.

– On tärkeää, että turvallisia liikenteen toimintatapoja kerrataan sekä kotona että koulussa. Lapsi omaksuu turvalliset toimintatavat varmimmin, kun lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä, painottaa Elisa Helin Opetushallituksesta.

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on koonnut opettajien työn tueksi vinkkejä, joiden avulla aihetta voi käsitellä eri ikäisten oppilaiden kanssa. Perusopetuksen vinkkejä voi hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Aiheen käsittelyn ei tarvitse rajoittua teemaviikkoon, vaan liikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita voi käsitellä läpi kouluvuoden.

– Mukana on paljon konkreettisia keinoja, joiden avulla opettaja voi ottaa liikennekasvatuksen sisällöt opetuksessa ja antaa oppilaille eväitä huomioida liikenteeseen liittyviä asioita, Helin toteaa.

Lisätietoja

Opetusneuvos Elisa Helin, Opetushallitus, p. 029 533 1280,
Koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski, Liikenneturva, p.020 7282 309,

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.–15.9. Tänä vuonna teemana on koulumatkan turvallisuus. Aihe koskettaa vuosittain kymmeniä tuhansia perheitä. Lasta voidaan valmentaa turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen, kun koulumatkakokemuksia käsitellään osana opetusta.

 

FacebookTwitterYouTube