15.8.2014

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston lehdistötiedote 15.8.2014

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä laatima muistio Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten tueksi yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Muistiossa käsitellään muun muassa koulukuvauksia, välipala-automaatteja, kaupallisten liikuntapalvelujen opetuskäyttöä, median käyttöä opetuksessa, kilpailujen ja tapahtumien markkinointia, sponsorointia, varojen keruuta sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiä oppilaille ja opiskelijoille.

Alaikäisiin kohdistuva markkinointi tiukempaan valvontaan

Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa nähdään uusissa ohjeissa kiinteänä osana koulujen yrittäjyyskasvatusta ja kuluttajakasvatusta. Opetussuunnitelmien perusteissa oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua.

Koulut ja oppilaitokset ovat liike-elämälle houkutteleva markkinointikanava, ja pyrkimykset käyttää tätä väylää ovat lisääntyneet. Tieto- ja viestintäteknologia on tehnyt lasten ja nuorten tavoittamisen yrityksille aiempaa helpommaksi.

Alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat ovat kuitenkin kuluttajansuojan kannalta erityisasemassa. Heihin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan keskimääräistä tiukemmin.

Lapset ja nuoret ovat lisäksi merkittävä kuluttajaryhmä, joka tekee omia ostopäätöksiä ja saattaa vaikuttaa vanhempiensa ostopäätöksiin. Vanhemmilla on kasvattajina oikeus päättää, millaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa joutuvat. Siksi koulujen ja oppilaitosten on tehtävä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Opetushallituksen ja KKV:n muistioon on päivitetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2004 antamat ohjeet lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista, Opetushallituksen ohjeet vuodelta 2006 retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämisestä sekä Opetushallituksen ja Kansanterveyslaitoksen ohjeet makeis- ja virvoitusjuoma-automaateista vuodelta 2007.

Muistio on luettavissa Opetushallituksen verkkopalvelussa sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla.
Ruotsinkielinen versio julkaistaan lähiaikoina.

Lisätietoja:
Opetushallituksessa: Opetusneuvos Marjaana Manninen, 029 533 1142, kouluneuvos Ulla Vanttaja, 029 533 1218
Kilpailu- ja kuluttajavirastossa: Lakimies Katri Väänänen, 029 505 3192

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

 

FacebookTwitterYouTube