12.9.2017

Laatuleimasta vipuvartta suomalaiseen koulutusvientiin – kasvutavoite 100 miljoonaa euroa

Education Finland-logoOpetushallituksen mediatiedote 8.9.2017

Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland lanseeraa laatuleiman suomalaisten koulutusviejien käyttöön. Koulutusviejät ovat toivoneet laatuleimaa vahvistamaan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä koulutusvientimarkkinoilla.

Vuonna 2014 Suomen koulutusviennin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi on asetettu kasvattaa liikevaihtoa 100 miljoonalla eurolla ensi vuoden loppuun mennessä.

– Koulutusvienti on maailmalla miljardiliiketoimintaa, ja kilpailu on kovaa. Monilla mailla on Suomeen nähden usean vuosikymmenen etumatka. Suomen kilpailuetuja ovat kuitenkin laadukas koulutus, hyvät oppimistulokset sekä pedagogisen ja digitaalisen osaamisen yhdistäminen, kertoo ohjelmajohtaja Lauri Tuomi.

Laatuleima myönnetään hakukriteerit täyttäville organisaatioille

Laatuleimaa tarvitaan kansainvälisissä kilpailutuksissa, koulutusviejän oman toiminnan maineen vahvistamisessa sekä vientiponnisteluissa erityisesti kehittyvissä talouksissa. Leima myönnetään Education Finland -kasvuohjelmaan hyväksytyille organisaatioille. Kriteereinä ovat organisaation kyky jatkuvaan, organisoituun ja kasvuun tähtäävään koulutusvientiin.

– Hakijan tulee osoittaa, että koulutusvienti on organisoitua esimerkiksi erilliseen yhtiöön tai yksikköön, vientituotteita- ja palveluita on kehitetty ja/tai kehitetään sekä euromääräisiä liiketoimintatavoitteita on määritetty. Laatuleiman voi myös menettää, mikäli ehdot eivät toteudu, kuvaa ohjelmajohtaja Lauri Tuomi.

Laatuleiman hyväksymisestä päättää Opetushallitus kuultuaan ohjelman ohjausryhmää, jossa on sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajia. Ohjelman jäsenhaku on nyt avattu. Ensimmäiset jäsenet hyväksytään mukaan syyskuun aikana.

Asiakkaat ostavat laatua

– Asiakkaat ostavat kohdemaissa nimenomaan laatua, joka täytyy pystyä osoittamaan, toteaa Omnia Education Partnershipin toimitusjohtaja Mervi Jansson.

Myös oululaisen koulutusvientiyhtiö Qridin toimitusjohtaja Toni Eskola pitää laatuleimaa tärkeänä:
– Leima on tietynlainen virallinen laatutakuu, joka on maailmalla tärkeää. Suomen koulutuksella on jo niin mahtava brändi, ettei sitä edes tarvitse enää rakentaa, vaan viestiä ja viedä sitä eteenpäin. Siinä Education Finlandin rooli on tärkeä.

Lisätietoja

ohjelmajohtaja Lauri Tuomi, Opetushallitus/ Education Finland kasvuohjelma, puh. 029 533 1667,

Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland lanseeraa laatuleiman suomalaisten koulutusviejien käyttöön. Koulutusviejät ovat toivoneet laatuleimaa vahvistamaan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä koulutusvientimarkkinoilla.

 

FacebookTwitterYouTube