2.9.2015

Liikenneturvallisuusviikko 7.-13.9.2015

Opetushallituksen lehdistötiedote 2.9.2015

Tämänvuotisen liikenneturvallisuusviikon teemana on tarkkaamattomuus liikenteessä. Alkusyksyn surullisten onnettomuustapausten johdosta teema on nyt erityisen ajankohtainen.

Yhdettätoista kertaa vietettävän liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita kaikilla kouluasteilla käsittelemään liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Yhteistyötä koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä on syytä erityisesti korostaa.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet liikkuvat liikenteessä päivittäin. Liikenneturvallisuusviikolla pohditaan yhdessä, miten liikenneturvallisuus voitaisiin liittää luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria ja opetuksen sisältöjä.

Kännykän käyttäjän tarkkaavaisuus herpaantuu

Tarkkaamattomuus on yhä yleisempi ilmiö liikenteessä. Lapset ja nuoret käyttävät matkapuhelimien viestintäpalveluja ajaessaan mopolla, mopoautolla, moottoripyörällä tai autolla. Pienempien koululaisten tarkkaavuus saattaa kiinnittyä puhelimeen esimerkiksi ajotietä ylitettäessä.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet oli ajaessaan lukenut tekstiviestejä tai pikaviestejä, tytöt poikia useammin. Älypuhelimia käytetään ympäri vuorokauden ja puhelimen monia toimintoja käytetään myös liikkuessa.

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut tarkkaamattomuusteemaan liittyviä toimintavinkkejä käytettäväksi oppitunneilla. Opetushallitus kannustaa kouluja tutustumaan Liikennekasvatus –sivustoon ja hyödyntämään kokonaisuutta teemaviikon sekä lukuvuoden aikana.

Liikennekasvatus uusissa ops-perusteissa

Esi-, perus- ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käytäntöön elokuussa 2016. Uudessa opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoite liitetty osaksi jokaista oppiainetta. Oppilasta kannustetaan kehittämään taitojaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyvissä perusasioissa. Liikennekasvatus voi olla yksi koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot -osaamistavoitetta. Jokainen vaikuttaa toiminnallaan toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoitellaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Liikennekasvatus-sivusto

Liikenneturvan teemaviikon materiaalit

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Elisa Helin, p.029 533 1280,

Tämänvuotisen liikenneturvallisuusviikon teemana on tarkkaamattomuus liikenteessä. Alkusyksyn surullisten onnettomuustapausten johdosta teema on nyt erityisen ajankohtainen.

 

FacebookTwitterYouTube