17.9.2018

Oppilaiden turvallisuus on etusijalla Move!-mittauksissa

Mediatiedote

Opetushallitus esittää syvän osanottonsa Espoossa liikuntatunnilla saatuun sairaskohtaukseen menehtyneen koululaisen perheelle, läheisille ja kouluyhteisölle.

– Päällimmäinen tunne on suru ja syvä osanotto tapahtuneen johdosta. Oppilaiden turvallisuus on aina etusijalla, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on liikunnan opettajien arkipäivää. Move!-mittauksissa noudatetaan yleisiä koululiikuntaa koskevia ohjeistuksia ja periaatteita, jotka korostavat oppilaiden turvallisuutta ja terveydentilan huomioimista. Move!-mittausten Opettajan käsikirjassa on asiantuntijoiden laatimat ohjeet oppilaiden terveydentilan varmistamiseen ennen mittausta.

Opetushallitus on ollut yhteydessä Espoon kaupungin sivistystoimen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Opetushallitus arvioi Move!-mittauksen sisältöjä yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa ja selvittää, onko tarvetta täsmentää mittauksiin liittyvää ohjeistusta.

Move! mittaa fyysistä toimintakykyä

  • Move!-järjestelmä on 5. ja 8. vuosiluokan oppilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seuranta- ja palautejärjestelmä, joka otettiin käyttöön 2016. Sillä korvattiin erilaiset fyysistä kuntoa mittaavat testit, joita on tehty koululiikunnassa 1970-luvulta alkaen.
  • Move! on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä OAJ:n ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä.
  • Move!-mittaristo perustuu tutkittuun tietoon. Jyväskylän yliopiston monitieteinen asiantuntijaryhmä valmisteli mittariston ja testasi sitä 700 oppilaalla ennen käyttöönottoa. Mukana oli myös kouluterveydenhuollon asiantuntijoita.
  • Move!-mittaukset antavat objektiivista tietoa oppilaan kestävyydestä, voimasta, nopeudesta, liikkuvuudesta, tasapainosta ja motorisista perustaidoista.
  • Mittaukset tukevat myös ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Niiden avulla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä ohjaamalla heitä pitämään huolta omasta toimintakyvystään.
  • Kestävyysominaisuuden analysoinnissa päädyttiin viivajuoksuun, sillä useat aiemmat tutkimukset ovat tukeneet sen luotettavuutta eri ikäryhmillä. Sitä on käytetty aikaisemmin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Oppilaan kannalta viivajuoksu on myös yksinkertaisempi suorittaa kuin esimerkiksi 12 minuutin tai 1600 metrin juoksutesti. Viivajuoksussa oppilaalle annetaan juoksutempo, eikä hän esimerkiksi pysty aloittamaan juoksusuoritusta liian kovaa ja oppilas voi aina halutessaan keskeyttää suorituksensa.
  • Tähän mennessä yhteensä noin 100 000 oppilasta on osallistunut Move!-mittauksiin.

Lisätietoja

Opetusneuvos Matti Pietilä, p. 029 533 1172,

Move! ─ fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Opetushallitus esittää syvän osanottonsa Espoossa liikuntatunnilla saatuun sairaskohtaukseen menehtyneen koululaisen perheelle, läheisille ja kouluyhteisölle.

 

FacebookTwitterYouTube