10.12.2015

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen perusopetuksessa

Opetushallituksen lehdistötiedote 10.12.2015

Opetushallitus on julkaissut oppaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä perusopetuksessa. Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa.

Perusopetuslain osalta velvoite koskee esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta, lisäopetusta, aikuisten perusopetusta ja maahanmuuttajille järjestettävää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Myös kaikkien näiden koulutusmuotojen vuosina 2014 ja 2015 uusitut opetussuunnitelmien perusteet kannustavat sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

Vuoden 2014 lopussa tehty tasa-arvolain täydennys toi perusopetukseen velvoitteen koulukohtaisen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Tämän velvoitteen osalta Opetushallitus on täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 määräyksellään 21.10.2015.

Opas Tasa-arvotyö on taitolaji tuo esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita ja ohjaa lievittämään sukupuolittuneisuutta ja segregaatiota. Opas kannustaa lisäämään ymmärtämystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta häirinnästä ja häirinnän ehkäisykeinoista. Opas sisältää runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä voidaan tehdä perusopetuksessa eri-ikäisten kanssa ja eri oppiaineissa. Oppaassa on myös ehdotuksia tasa-arvoa käsittelevistä monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Opas ohjaa järjestelmälliseen tasa-arvotyöhön tasa-arvosuunnittelun avulla. Tasa-arvosuunnitelmaan kirjataan selvitys koulun tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista. Oppaan liitteenä on käytännön ehdotuksia siitä, miten koulukohtainen selvitys tasa-arvotilanteesta voidaan tehdä. Tasa-arvosuunnitelma voidaan kirjata joko erilliseen tasa-arvosuunnitelmaan tai muuhun koulun suunnitelmaan, kuten opetussuunnitelmaan tai yhdistettyyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Useat viranomaiset ovat vastuussa tasa-arvon edistämisestä perusopetuksessa. Tämän oppaan on laatinut työryhmä, jossa oli näiden viranomaisten edustus. Työryhmän puheenjohtajana toimi opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetushallituksesta. Työryhmän jäseninä olivat neuvottelevat virkamiehet Johanna Hautakorpi ja Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä ylitarkastaja Miko Lempinen tasa-arvovaltuutetun toimistosta. Hankekoordinaattori Hanna Niittymäki Rauhankasvatusinstituutista toi työryhmään käytännön opettajan työotetta samoin kuin työryhmän sihteeri Valpuri Kajander (7.4. - 30.6.2015). Työryhmä aloitti työnsä huhtikuussa ja sai sen päätökseen marraskuussa 2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö on järjestämässä Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan perusteella 4-6 koulutustilaisuutta maaliskuussa 2016. Koulutuskierroksen tarkoituksena on tukea ja innostaa perusopetuksen järjestäjiä ja kouluja käytännön tasa-arvotyössä ja tasa-arvolain mukaisten tasa-arvosuunnitelmien laadinnassa.

Lisätietoja koulutuksesta

Julkaisu:
Opas Tasa-arvotyö on taitolaji verkossa

Lisätietoja:
Opetushallituksessa:
opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, puh. 0295 331 084,
Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä:
neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, puh. 0295 163 235,
neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma, puh. 050 4671946,
Tasa-arvovaltuutetun toimistossa:
ylitarkastaja Miko Lempinen, puh. 0295 666 834,
Opetus- ja kulttuuriministeriössä:
ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi, puh. 0295 330 073,

Opetushallitus on julkaissut oppaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä perusopetuksessa. Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa.

 

FacebookTwitterYouTube