16.3.2016

Suomen romanien koulutustaso ja koulumyönteisyys nousussa

Opetushallituksen lehdistötiedote 16.3.2016

Opetushallituksen selvityksen mukaan Suomen romanit ovat erittäin koulutusmyönteisiä ja heidän koulutustasonsa on noussut 60 vuoden aikana huomattavasti.

Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden osuus romaniväestöstä on noussut 25 prosentista yli 80 prosenttiin. Romanit saavat silti päättötodistuksen harvemmin kuin muu väestö. Nuorten miesten tilanne on selvästi huonompi kuin nuorten naisten.

Romanit tuntevat hyvin ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet, mutta lukio- ja korkeakoulutus on heidän keskuudessaan edelleen harvinaista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista romanit hyödyntävät lähinnä kansanopistoja.

Opetushallituksen tuore katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin on yksi Suomen romanipoliittisen ohjelman toimenpiteistä. Romaneille ja aikuisoppilaitoksille tehdyillä kyselyillä selvitettiin, millainen koulutushistoria Suomen aikuisella romaniväestöllä on, miten he suhtautuvat koulutukseen ja mitkä ovat heidän koulutustarpeensa. Romaniväestö vastasi kyselyyn aktiivisesti, vastauksia saatiin 327. Oppilaitosten vastaukset koskevat ensisijaisesti lukuvuotta 2013–2014.

Vielä 1950- ja 1960-luvuilla koulunkäynti oli romanien elämäntavalle merkityksetöntä. Romanien koulunkäynti tuli vakinaisten asuntojen takia mahdolliseksi 1970-luvulla, mutta poissaoloja ja syrjintää oli tuolloin vielä paljon. Varsinainen koulutuksellinen integraatio alkoi 1990-luvulla. Kahden nuorimman ikäluokan oppivelvollisuuden aikana koulu on monimuotoistunut kulttuurisesti muutoinkin.

Romanien suhtautuminen oppivelvollisuuden suorittamiseen ja yleensä koulunkäyntiin on parantunut. Joka kolmas vastaaja, jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, haluaisi suorittaa perusopetuksen loppuun. Noin puolet romaneista kertoo olevansa kiinnostuneita opiskelemaan aikuisiässä.

Kaikkien ikäluokkien vastaajista 39 prosenttia on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Ammatillisten oppilaitosten mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvien työpaikkojen ja oppisopimuspaikkojen hankkiminen on kuitenkin edelleen romaneilla selvästi vaikeampaa kuin muilla opiskelijoilla.

Romanit hakeutuvat lukioon harvemmin kuin muut. Kaikkien ikäluokkien vastaajista vain 8 prosenttia oli suorittanut lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon. Romaniopiskelijoiden suoritustaso aikuisten perusopetuksessa oli hieman heikompi kuin muiden opiskelijoiden. Aikuisten lukiokoulutuksessa tilanne oli kuitenkin päinvastainen: romaniopiskelijat pärjäsivät opinnoissaan keskimäärin erittäin hyvin verrattuna muihin opiskelijoihin.

Julkaisu verkossa

Lisätietoja Opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmässä:
opetusneuvos Susanna Rajala, p. 029 533 112, asiantuntija Satu Blomerus, p. 029 533 1046,

Opetushallituksen selvityksen mukaan Suomen romanit ovat erittäin koulutusmyönteisiä ja heidän koulutustasonsa on noussut 60 vuoden aikana huomattavasti.

 

FacebookTwitterYouTube