14.6.2017

Uudet opetussuunnitelmat aikuisten perusopetukseen ensi vuoden alusta

Opetushallituksen mediatiedote 14.6.2017

Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet. Tämän vuoden alussa annetun tuntijakoasetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Ensi vuoden alusta lähtien aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot. Erityisesti lukutaito- ja alkuvaiheessa voidaan opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen lukea hyväksi.

Kyseessä on merkittävä muutos, sillä aikuisten perusopetuksen tuntijakoa ei ole muutettu vuoden 1994 jälkeen ja nyt myös alkuvaiheeseen saadaan tuntijako ensi kertaa.

Vuoden 2018 alusta lähtien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarvitsevat, joilta perusopetus on suorittamatta, ohjataan aikuisten perusopetukseen. Valmistava koulutus on jatkossa tarkoitettu vain oppivelvollisuusikäisille.

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu aloitettiin syksyllä 2016 työryhmässä, jossa oli edustajia sekä opetushallinosta että aikuisten perusopetusta järjestävistä oppilaitoksista. Perusteluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros helmikuussa 2017 ja luonnos oli samaan aikaan kommentoitavana verkossa.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaistu pdf- ja Word-versioina Opetushallituksen sivuilla. Perusteet ovat saatavilla myös ePerusteet-palvelussa, jonka käyttöönoton tueksi Opetushallitus antaa koulutusta ja ohjausta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallituksen blogi

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, puh. 029 533 1155
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524

Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet. Tämän vuoden alussa annetun tuntijakoasetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

 

FacebookTwitterYouTube