30.12.2016

Uusi Opetushallitus aloittaa vuoden alusta

Opetushallituksen ja CIMO:n mediatiedote 30.12.2016

Suomeen saadaan vuoden vaihteessa uusi osaamisen kehittämiseen erikoistunut virasto, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi Opetushallitukseksi. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä.

Uudella Opetushallituksella on kaksi keskeistä tehtävää: virasto vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Pääjohtajana toimii Olli-Pekka Heinonen. ”CIMO ja aiempi Opetushallitus ovat jo kulkeneet samaan suuntaan. Yhdistymisen perusajatuksena on se, että uusi virasto on vahvempi kuin kumpikaan sen edeltäjistä ja sen toiminta on entistä vaikuttavampaa”, Heinonen toteaa.

Heinonen painottaa, että uuden Opetushallituksen on kytkeydyttävä entistä vahvemmin muihin toimijoihin ja yhteiskuntaan. Asiakkaiden kuuleminen ja palvelualttius ovatkin oleellisia elementtejä siinä, miten uudessa Opetushallituksessa tehdään töitä.

Yli puolet rahoituksesta jaetaan apurahoina ja hanketukina asiakkaille

CIMO ja Opetushallitus ovat valmistelleet uutta virastoa tiiviissä yhteistyössä vuoden 2016 aikana. Vuoden lopussa vahvistettiin uusi organisaatio ja valittiin osastojen johtajat sekä niiden sisällä toimivien yksiköiden päälliköt.

Henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuden viraston palvelukseen. Kaikkiaan uudessa Opetushallituksessa työskentelee 370 henkilöä.

Uudelle Opetushallitukselle on osoitettu vuodelle 2017 rahoitusta yhteensä noin 223 miljoonaa euroa. Tästä summasta 58 prosenttia eli 130 miljoonaa euroa jaetaan eteenpäin asiakkaille erilaisten avustusten, apurahojen ja hanketukien muodossa, josta puolestaan noin 32 prosenttia kohdistuu kansainvälisen toiminnan rahoittamiseen. Opetushallituksen yhteydessä toimivien valtion oppilaitosten osuus vuoden 2017 rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat 7,3 miljoonaa euroa vuodessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi erityisesti kansainväliseen toimintaan saadaan rahoitusta myös muilta toimijoilta, joista merkittävimpänä on Euroopan komissio. Tämän rahoituksen määrä on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, puh. 0295 331 600,

Suomeen saadaan vuoden vaihteessa uusi osaamisen kehittämiseen erikoistunut virasto, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi Opetushallitukseksi. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä.

 

FacebookTwitterYouTube