7.6.2016

Vuoden 2016 Cygnaeus-palkinto Suomi-koulujen kehittäjälle Maila Eichhornille

Opetushallituksen lehdistötiedote 7.6.2016

Opetushallitus on myöntänyt vuoden 2016 Cygnaeus-palkinnon Maila Eichhornille, joka on toiminut 40 vuoden ajan Suomi-koulujen opetus-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

Maila Eichhorn on ollut koko uransa ajan Suomi-koulujen toiminnan keskeinen kehittäjä. Hän on toiminut Saksassa 20 vuoden ajan Suomi-kouluopettajana ja vuodesta 1987 alkaen Saksan Suomi-koulujen pedagogisen neuvoston perustajana ja puheenjohtajana. Suomi-koulujen hallinnollista ja pedagogista osaamista hän on ollut kehittämässä maailmanlaajuisesti vuodesta 1985.

Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä erilaisissa kehittämistehtävissä Maila Eichhorn on ollut mukana 30 vuoden ajan. Opetusministeriön toimeksiannosta hän teki vuosina 2004-2005 kartoituksen Suomi-koulujen toimintaedellytyksistä ja kehittämistarpeista. Tuolloin nähtiin tarpeelliseksi perustaa Suomi-koulujen Tuki ry., jonka puheenjohtajana Maila Eichhorn toimi vuodesta 2006 vuoteen 2015.

Maila Eichhorn on ollut kehittämässä Saksan Suomi-koulujen opetussuunnitelmia ja tukenut Suomi-koulujen opetussuunnitelmien laadintaa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2013 hän tuli jäseneksi Opetushallituksen työryhmään, joka laati ensimmäisen kaikille Suomi-kouluille tarkoitetun opetussuunnitelmasuosituksen.

Suomi-koulujen Tuki ry:n puheenjohtajana Maila Eichhorn on panostanut sähköisten työvälineiden hyödyntämiseen. Hän on laatinut itse ja ollut mukana tuottamassa toistakymmentä Suomi-koulujen opetusta tukevaa julkaisua.

Eri puolilla maailmaa toimii tällä hetkellä 135 Suomi-koulua. Niissä opiskelee noin 4200 oppilasta.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus, puh. 029 533 1155
Maila Eichhorn, puh. 050 3412858

Opetushallitus on myöntänyt vuoden 2016 Cygnaeus-palkinnon Maila Eichhornille, joka on toiminut 40 vuoden ajan Suomi-koulujen opetus-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

 

FacebookTwitterYouTube