15.3.2012

Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta

Opetushallituksen lehdistötiedote 15.3.2012

Romanilasten osallistuminen esiopetukseen on lisääntynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa. Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta ja jatkaa opintojaan ammattikoulutuksessa.

Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus lukuvuodelta 2010–2011 perustuu kyselyyn, johon vastasi 1341 perusopetuksen rehtoria. Lisäksi haastateltiin noin 120 romanihuoltajaa ja 120 romanioppilasta eri puolilla Suomea. Edellisen kerran Opetushallitus teki vastaavan selvityksen kymmenen vuotta sitten.

Opetushallitus on myöntänyt vuodesta 2008 lähtien kunnille valtionavustusta romanioppilaiden perusopetuksen tukemiseen. Tuoreen tilannekatsauksen perusteella kehitys valtionavustusta saaneissa kunnissa on ollut pääosin myönteistä.

Suomalaisissa peruskouluissa opiskelee rehtoreiden mukaan 862 romanioppilasta 329 koulussa. Enemmistö rehtoreista oli sitä mieltä, että romanioppilaiden peruskoulu sujuu samalla tavalla kuin muidenkin oppilaiden. He arvioivat, että 70 %:lla oppilaista koulu sujui erinomaisesti, hyvin tai vähintään tyydyttävästi, 30 % pärjäsi perusopetuksessa heikosti tai välttävästi.

Romanikotien ja koulun yhteistyö toimii  

Rehtoreista 94 % piti yhteistyön tasoa erittäin hyvänä, hyvänä tai vähintään tyydyttävänä. Samoin romanihuoltajat arvostivat lähes varauksetta opettajien ja muun opetushenkilöstön kanssa tehtyä yhteistyötä.

- Ei ole liioiteltua sanoa, että yhteistyön sujuvuus on eräänlainen läpimurto romanien koulunkäynnin historiassa. Yhteistyön avulla romanioppilaiden koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin on helpompi puuttua, arvioi opetusneuvos Leena Nissilä, joka vastaa romaniväestön koulutuksen kehittämisestä Opetushallituksessa.

Romanilasten osallistuminen esiopetukseen on kasvanut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Romanihuoltajat viestittivät hyvin ymmärtäneensä esiopetuksen tarpeellisuuden.

Rehtorien mukaan romanioppilaat ovat vahvasti yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Myös haastateltujen romanihuoltajien mukaan tuki on tavoittanut heidän lapsensa.

Uusien tulosten valossa romanioppilaisiin ei yleensä kohdistu ainakaan avointa ja systemaattista syrjintää tai kiusaamista. Romanioppilaat eivät myöskään kiusaa muita erityisen usein. Sekä rehtorit ja romanihuoltajat että romanioppilaat kokivat, että ilmi tulleeseen kiusaamiseen useimmiten puututaan ja että puuttuminen myös useimmissa tapauksissa auttaa. Romanioppilaiden kiusaaminen on yleensä etnistä nimittelyä.  

Osalla oppilaista edelleen paljon poissaoloja

Rehtoreiden mukaan osalla romanioppilaista poissaolojen suuri määrä aiheuttaa koulunkäyntiin vakavia ongelmia. Hälyttävää on, että kaikki romanihuoltajat ja -oppilaat eivät tunnu suhtautuvan asiaan riittävän vakavasti. Vaikuttaa siltä, että noin kolmanneksella romanioppilaista poissaolojen määrä ei ole vähentynyt kymmenessä vuodessa. Romanioppilailla vuosiluokan kertaaminen oli myös selvästi yleisempää kuin muilla oppilailla ja ajoittui erityisesti esiopetukseen ja alakoulun vuosiluokille 1-4 sekä vuosiluokalle 7. Peruskoulun keskeytti, samoin kuin kymmenen vuotta sitten, noin 5 % romanioppilaista.

Romanikielen opiskelu lisääntynyt

Romanikielen opetus on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Rehtorien mukaan lukuvuonna 2010–2011 yhteensä 149 romanioppilasta sai koulussa romanikielen opetusta. Opetushallituksen valtionavustustilastoinnin mukaan luku oli tätäkin suurempi: yhteensä 174 oppilasta sai romanikielen opetusta keväällä 2010. Rehtorit kuitenkin informoivat melko harvoin romanikoteja romanikielen opetuksen mahdollisuudesta.

Romanihuoltajien ja -oppilaiden vastausten perusteella romanikielellä on aivan erityinen merkitys ja sen osaamisen katsotaan vahvistavan romani-identiteettiä. Etelä-Suomessa neljännes romanioppilaista sai romanikielen opetusta. Muualla Suomessa romanikielen opetuksen osuus oli selvästi pienempi.

Hyvin pärjääviä tulisi kannustaa lukioon

Yhä useampi romanioppilas suorittaa nykyään perusopetuksen loppuun. Kehitys on kymmenessä vuodessa ollut myönteistä. Romanioppilaat ovat selvästi löytäneet ammatilliset opinnot jatkokoulutusmahdollisuudekseen. Ammatilliset opinnot aloittavien määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Lukioon hakeutuminen on kuitenkin nykyäänkin hälyttävän vähäistä. Opinto-ohjauksessa tulisikin painottaa lukion merkitystä jatko-opintojen kannalta ja kannustaa hyvin peruskoulunsa suorittaneita romanioppilaita lukiokoulutukseen.

KUVA: Susanna Rajala, Opetushallitus

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, , puhelin 040 348 7705

Julkaisu verkossa: 
Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010–2011 ja toimenpide-ehdotukset

Romanilasten osallistuminen esiopetukseen on lisääntynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa. Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta ja jatkaa opintojaan ammattikoulutuksessa.

 

FacebookTwitterYouTube