15.7.2014

Yliopistojen opiskelijavalintojen tulokset valmiit, seuraava yhteishaku yhteinen ammattikorkeakoulujen kanssa

Opetushallituksen lehdistötiedote 15.7.2014

Yliopisto

Kevään 2014 valtakunnallisessa yliopistojen yhteishaussa oli tarjolla noin 17 000 päävalintojen opiskelupaikkaa, joita tavoitteli yhteensä 73 700 hakijaa. Hakijoista 24 % on tähän mennessä valittu syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen.

Yliopistojen yhteishaun hakijoista 88 % on ylioppilaita. Heistä kevään uusia ylioppilaita on noin 26 %, määrä on laskenut hieman viime vuodesta. Noin 32 % yliopistoon hakeneista uusista ylioppilaista saa opiskelupaikan. Kaiken kaikkiaan yhteishaussa hyväksytyistä 95 % on ylioppilaita.

Hakijoista 53 % on 18–21-vuotiaita, 19 % 22–24-vuotiaita, 14 % 25–29-vuotiaita ja loput 14 % ovat yli 30-vuotiaita. Opiskelijaksi hyväksytyissä on suhteessa hakijoihin enemmän nuoria; 64 % on 18–21-vuotiaita, 18 % 22–24-vuotiaita, 10 % 25–29-vuotiaita ja loput 8 % ovat yli 30-vuotiaita.

Hyväksyttyjen osuus hakijoista on hieman suurempi kuin vuosi sitten. Tämän hetkisen tilanteen mukaan suhteessa hakijamäärään helpointa sisäänpääsy oli teknillistieteelliselle koulutusalalle, jonne hyväksyttiin 39 % hakijoista sekä luonnontieteellisellä alalla, jossa opiskelupaikan sai 37 % pyrkineistä. Kuten aikaisempinakin vuosina, kiven alla opiskelupaikat olivat teatteri- ja tanssialalla, johon valittiin alle kolme prosenttia pyrkineistä.

Korkeakoulupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään tiistaina 29.7. klo 16.15. Tänä kesänä vastaanotettu korkeakoulupaikka saattaa vaikuttaa jatkossa mahdollisuuksiin saada uusi opiskelupaikka korkeakoulussa. Osassa koulutuksista varataan jatkossa kiintiö ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Näihinkin koulutuksiin voi kuitenkin jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Lisätietoja

Suunnittelija Minea Wilo-Tanninen, puh. 029 5331 397,

Yliopistojen kevään päävalintojen koulutuksiin hakeneet ja hyväksytyt koulutusaloittain (syksyllä alkava koulutus)

Koulutusala

Hakeneet
2013

Hyväksytyt
2013

Hyväksytyt %
2013

Hakeneet
2014

Hyväksytyt
2014

Hyväksytyt %
2014

Eläinlääketieteellinen

803

68

8 %

776

68

9 %

Farmasia

2 035

403

20 %

2 231

420

19 %

Hammaslääketieteellinen

1 292

186

14 %

1 406

185

13 %

Humanistinen

15 332

2 427

16 %

14 476

2 416

17 %

Kasvatustieteellinen

13 163

1 908

14 %

12 681

1 823

14 %

Kauppatieteellinen

12 442

2 076

17 %

12 691

2 201

17 %

Kuvataideala

869

24

3 %

596

25

4 %

Liikuntatieteellinen

2 453

103

4 %

2 486

100

4 %

Luonnontieteellinen

12 844

4 838

38 %

12 340

4 632

37 %

Lääketieteellinen

5 820

638

11 %

6 191

689

11 %

Maatalous-metsätieteellinen

2 885

422

15 %

2 794

402

14 %

Musiikkiala

883

144

16 %

718

127

18 %

Oikeustieteellinen

5 404

610

11 %

5 517

658

12 %

Psykologia

4 215

231

5 %

4 424

255

6 %

Sotilasala

621

132

21 %

757

140

18 %

Taideteollinen

3 257

216

7 %

3 065

221

7 %

Teatteri- ja tanssiala

1 646

37

2 %

1 996

51

3 %

Teknillistieteellinen

8 615

2 937

34 %

7 891

3 083

39 %

Teologinen

1 033

247

24 %

1 100

279

25 %

Terveystieteet

3 359

290

9 %

3 575

306

9 %

Yhteiskuntatieteellinen

13 973

1 710

12 %

12 984

1 719

13 %

YHTEENSÄ

73 184

17 170

23 %

73 710

17 599

24 %

Yliopistojen kevään päävalintojen koulutuksiin hakeneet ja hyväksytyt yliopistoittain (syksyllä alkava koulutus)

Yliopisto

Hakeneet
2013

Hyväksytyt
2013

Hyväksytyt %
2013

Hakeneet
2014

Hyväksytyt
2014

Hyväksytyt %
2014

Aalto-yliopisto

10 665

1 528

14 %

10242

1581

15 %

Helsingin yliopisto

26 632

4 328

16 %

26 724

4 328

16 %

Itä-Suomen yliopisto

12 510

2 317

19 %

13 189

2 419

18 %

Jyväskylän yliopisto

14 309

2 084

15 %

14 787

2 048

14 %

Lapin yliopisto

3 805

564

15 %

4 027

594

15 %

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

3 469

444

13 %

3 467

577

17 %

Maanpuolustus-korkeakoulu

621

132

21 %

757

140

18 %

Oulun yliopisto

9 960

2 056

21 %

10 534

1 962

19 %

Svenska handelshögskolan

1 132

265

23 %

1108

271

24 %

Taideyliopisto

3 320

205

6 %

2 824

191

7 %

Tampereen teknillinen yliopisto

4 092

814

20 %

3 777

858

23 %

Tampereen yliopisto

16 808

1 571

9 %

17 784

1 687

9 %

Turun yliopisto

17 774

2 294

13 %

17 580

2 306

13 %

Vaasan yliopisto

4 226

635

15 %

4 616

669

14 %

Åbo Akademi

3 030

1 153

38 %

2 716

1 080

40 %

YHTEENSÄ

73 184

17 171

23 %

73 710

17 599

24 %

Lähde: Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri (HAREK), Opetushallitus

Kevään 2014 valtakunnallisessa yliopistojen yhteishaussa oli tarjolla noin 17 000 päävalintojen opiskelupaikkaa, joita tavoitteli yhteensä 73 700 hakijaa. Hakijoista 24 % on tähän mennessä valittu syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen.

 

FacebookTwitterYouTube