Verkkouutiset

 • 21.2.2019

  Sivistystoimi entistä vahvemmin mukaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan – kunta-agentit ja LAPE-akatemiat johdon tueksi

  Eri puolilla Suomea on aloittanut kunta-agentteja, joiden tehtävänä on vahvistaa sivistystoimen johdon yhteistyötä ja osaamista lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Johtajille järjestetään valmennusta LAPE-akatemioissa, jotka käynnistyvät yhteisellä tilaisuudella 20.3. Helsingissä.

 • 20.2.2019

  Kenestä vuoden tutoropettaja 2019?

  Suomen ensimmäinen Vuoden tutoropettaja julkistetaan Hämeenlinnan Aulangolla keskiviikkona 20.3.2019 osana valtakunnallista tutoropettajapäivää. Tunnetko sinä tutoropettajan, joka ansaitsee tämän halutun tittelin?

 • 18.2.2019

  Englannin ylivoima jatkuu perusopetuksen oppilaiden kielivalinnoissa

  Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on ilmiö, josta on jo pitkään oltu huolissaan. Vipunen-tilastopalvelun tilastot osoittavat, että huoli on aiheellinen: noin 80 % suomalaisten peruskoulujen oppilaista opiskelee toisen kotimaisen kielen lisäksi vain yhtä vierasta kieltä, joka on useimmiten englanti. Vapaaehtoisten kielten opiskelu on parissa kymmenessä vuodessa vähentynyt reippaasti. Tilastot osoittavat myös, että alueelliset erot niiden opiskelussa ovat lisääntyneet.

 • 15.2.2019

  Haettavana 70 miljoonaa euroa yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen

  Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskevien valtionavustusten yhteinen haku on avattu. Kansallinen kehittämisrahoitus on nyt ensimmäistä kertaa koottu yhteen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 21.3.2019 saakka.

 • 15.2.2019

  Sivistysakatemia toivoo maailmaan suopeutta ja haastaa totuus-hackathoniin

  Sivistysakatemian toinen vuosikurssi kokoontui kahdeksi päiväksi ratkomaan sivistyksen tulevaisuuden haasteita ja esitteli keinoja, miten sivistystä tukemalla löydämme ratkaisuja aikamme ongelmiin valeuutisista ilmastomuutokseen. Sivistysakatemia haastoi meidät kaikki mukaan lokakuussa 2019 järjestettävään Tiede, tieto ja totuus -hackathoniin.

 • 12.2.2019

  Myös omat opintotietosi näkyvät nyt Suomi.fi-verkkopalvelussa

  Suomi.fi-verkkopalvelussa näkyvät nyt myös opintotietosi. Verkkopalvelun Rekisterit-osioon on lisätty tiedot Opetushallituksen Koski-palvelukokonaisuudesta, joka kerää yhteen tietoja suomalaisten opintosuorituksista ja -oikeuksista.

 • 8.2.2019

  Tulevaisuuspäivä kutsuu kouluja maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun 1.3.

  Tulevaisuus tehdään yhdessä. Tulevaisuuspäivän aikana lapset ja nuoret harjoittelevat menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on saavuttaa päivän aikana 10 000 tulevaisuuskeskustelua.

 • 7.2.2019

  THL:n ja Opetushallituksen kysely: Yhdenvertaisuus ei toteudu koulujen kuraattori- ja psykologipalveluissa

  Perusopetuksessa työskentelevien koulukuraattorien ja -psykologien oppilas- ja toimipistemäärissä on suuria eroja: esimerkiksi kokoaikaisten työntekijöiden vastuulla olevien oppilaiden määrä vaihtelee alle 700 ja 2000 välillä. Osa kuraattoreista ja psykologeista tekee työtään yhdessä toimipisteessä, osalla niitä voi olla jopa 12. Myös työn sisällöissä ja toimintatavoissa on vaihtelevuutta.

 • 6.2.2019

  Kuukauden tilasto: Saamea opiskelevien määrä kasvaa – saamenkielistä opetusta tarjolla myös Helsingissä

  Sekä saamenkielistä opetusta saavien että saamea vapaaehtoisena vieraana kielenä opiskelevien oppilaiden määrä perusopetuksessa on 2000-luvun alkupuolella kasvanut. Saamea äidinkielenä opiskelevien määrässä ei ole tapahtunut vastaavaa muutosta.

 • 4.2.2019

  Ilmastovastuu on opittava taito

  Opetushallitus järjesti 29.1.2019 osana Sitran koordinoimaa Erätaukoa ilmastonmuutosdialogin, jossa muodostettiin ymmärrystä ilmastovastuun oppimisen esteistä ja mahdollisuuksista kouluissa ja oppilaitoksissa. Dialogi käynnisti samalla Opetushallituksen uuden Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelman.

Näytä kaikki

 

FacebookTwitterYouTube