Verkkouutiset

 • 18.9.2018

  Kuukauden tilasto: Varhaiskasvatus tavoittaa yhä useamman suomalaislapsen

  Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus on Suomessa kasvanut tasaisesti 2000-luvun edetessä. Silti osallistumisaste on meillä edelleen OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja myös selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa.

 • 18.9.2018

  Maailman suurin vanhempainilta tulee jälleen – Ilmoita koulusi vanhempien valtakunnalliseen keskusteluun

  Vanhemmilla on tärkeä rooli lasten koulunkäynnissä. Miten koulu voisi tarjota vanhemmille ja huoltajille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman lapsensa koulun arkeen? Miten vanhempi voisi parhaiten tukea lapsensa koulunkäyntiä? Tule mukaan valtakunnalliseen keskusteluun, jossa mahdollistetaan vanhempien välinen dialogi ympäri Suomen maanantaina 12.11.2018 kello 18–19.30.

 • 11.9.2018

  OECD-vertailu: Vanhempien koulutustaso vaikuttaa yksilön koulutuspolkuun voimakkaasti myös Suomessa

  Vanhempien koulutus sekä sukupuoli, maahanmuuttajatausta ja syntymämaa vaikuttavat voimakkaasti yksilön koulutuspolkuun ja työllistymiseen, kertoo OECD:n tuore Education at a Glance -julkaisu.

 • 3.9.2018

  Yrittäjän päivää vietetään 5.9. – yrittäjyys esiin kouluissa ja oppilaitoksissa

  Yrittäjyys on osa perusopetuksen laaja-alaista osaamista ja kaikkia ammatillisia tutkintoja. Yrittäjän päivä on hyvä tilaisuus nostaa aihetta esiin kouluissa ja oppilaitoksissa. Teemapäivän verkkosivuilta löytyy vinkkejä päivän viettämiseen.

 • 31.8.2018

  Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy – koulutuksiin haettavissa 7 miljoonaa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Kansanopistot, kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hakea rahoitusta koulutukseen, jossa opitaan esimerkiksi monilukutaitoa ja digitaalisen teknologian käyttöä. Seitsemän miljoonan euron rahoitushaku avataan Opetushallituksessa maanantaina.

 • 31.8.2018

  Oppimisen tuen neuvontapalvelu aloittaa toimintansa

  Askarruttavatko oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymykset? Mietityttääkö kolmiportainen tuki? Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat yhteistyössä luoneet palvelun, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja huoltajille sekä sivistystoimelle.

 • 29.8.2018

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuvat syksyn aikana

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään Opetushallituksessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Muutoksia perusteisiin tuo uusi 1.9. voimaan tuleva varhaiskasvatuslaki. Tuotamme myös materiaalia kiusaamisen ehkäisyyn sekä perhepäivähoidon ja vuorohoidon tueksi.

 • 28.8.2018

  Suomalaiskoulut ehdolla eurooppalaisen liikuntapalkinnon saajiksi

  Kolme suomalaista koulua on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Jyrängön koulu Heinolasta, Minna Canthin koulu Kuopiosta sekä Onkilahden yhtenäiskoulu Vaasasta.

 • 27.8.2018

  Koulutusvienti vauhdittuu Taiwaniin

  "Suomalaisen koulutusjärjestelmän toimivuus, opettajien osaaminen ja teknologiaa hyödyntävät koulutusinnovaatiot kiinnostavat Taiwanissa", kertoo ohjelmajohtaja Lauri Tuomi koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandista.

 • 27.8.2018

  Ongelmia tasa-arvoavustusten maksuissa

  Opetushallituksen maksamia valtion erityisavustuksia esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on ohjautunut väärille tileille. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskus Palkeet selvittää virhettä. Jos huomaatte avustuksen ohjautuneen väärälle tilille eikä pankki ole ottanut alkuviikon aikana teihin yhteyttä, pyydämme olemaan yhteydessä pankkiinne.

Näytä kaikki

 

FacebookTwitterYouTube