9.9.2016

2500 tutoropettajaa digiloikan valmentajiksi

Verkkouutinen 9.9.2016

Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteet peruskoululle ovat oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sitä tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana.

-Tavoitteena on sekä rakentaa pitkän aikavälin suuntaa suomalaiselle peruskoululle että tukea uusien opetussuunnitelmien jalkautumista ja käynnissä olevaa koulujen toimintakulttuurin muutosta, sanoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ohjelman julkistamistilaisuudessa 9.9.

Joka kouluun tutoropettaja

Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Tutoropettajien saamiseksi jokaiseen 2 500 Suomen peruskouluun osoitetaan tänä vuonna 7,5 miljoonaa euroa ja hallituskaudella yhteensä noin 23 miljoonaa. Tavoite on saada yksi tutoropettaja jokaista 220 oppilasta kohden.

Tutoropettajille rakennetaan valtakunnallinen koulutusohjelma. Opetushallituksen kautta tapahtuva avustushaku käynnistyy syyskuussa. Koulutuksen järjestäjille maksettavalla avustuksella tutoropettaja voi käyttää osan työajastaan koulun muutostyön tukemiseen.

-Vastaavia tutoropettajamalleja on kokeiltu useissa Suomen kunnissa, ja kokemukset ovat olleet hyviä, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Tutkimustieto tukemaan kehittämistä

Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vauhditetaan kouluissa. Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi kokeiluja. Oppilaitosten kehittämis- ja innovaatiotoimintaan otetaan mukaan uusimmat oppimisratkaisut ja -teknologiat. Hyviä käytäntöjä levitetään kouluille ja niitä tuetaan myöhemmällä kärkihankerahoituksella. Toimintaa tuetaan tänä vuonna 8 miljoonalla eurolla.

Avustushaku avataan syyskuussa 2016. Opetushallitukseen kootaan myös osaamista uusista oppimisen tiloista kaikkien kuntien hyödynnettäväksi.

Uusi peruskoulu –ohjelman tavoitteena on mahdollistaa opettajille heidän lähtötasonsa mukaista osaamisen kehittämistä. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistetaan 13.10. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa tuetaan 7 miljoonalla.

Peruskoulu kansainvälistyy

Koulujen osallistumista kansainvälistymistä vahvistaviin ohjelmiin ja hankkeisiin tuetaan ja uusia opetuksen ideoita kehitetään verkostoissa yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhteistyössä muiden ministeriöiden ja kumppaneiden kanssa suunnitteilla on myös säännöllisesti järjestettävä kansainvälinen koulutuksen foorumi Suomeen. Tavoitteena on tukea suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä ja tukea jatkuvasti kasvavaa koulutusvientiä. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään syksyllä 2017.

Peruskoululle uusi visio

Suomalaiselle peruskoululle rakennetaan uusi visio, joka esitellään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna koulujen alkaessa elokuussa 2017. Vision valmistelee Peruskoulufoorumi, joka asetetaan syksyllä 2016. Työssä järjestetään työpajakuulemisia eri puolella Suomea.

Uusi peruskoulu -ohjelmalla toteutetaan hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta. Uusi peruskoulu -ohjelma on valmisteltu asiantuntijatyöryhmässä, jossa puheenjohtajina toimivien opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen sekä valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen lisäksi jäseninä ovat pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksesta, puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:stä, professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta, laitoksen johtaja Tiina Silander Jyväskylän yliopistosta, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Vantaan kaupungista, rehtori Anu Urpalainen Lappeenrannan kaupungista, luova johtaja Saku Tuominen HundrEd:sta, vieraileva professori Pasi Sahlberg Harvardin yliopistosta, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto ry:stä, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala sekä ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Uusi peruskoulu -ohjelma

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Projektipäällikkö Olli Vesterinen, p. 0295 3 30123
Erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113

Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteet peruskoululle ovat oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sitä tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana.

 

FacebookTwitterYouTube