12.10.2017

5,6 miljoonaa euroa matematiikan opettamisen ja opetusalan johtamisen kehittämiseen

Verkkouutinen 12.10.2017

Opetushallitus on avannut haettavaksi valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Avustuksiin on varattu 5, 6 miljoonaa euroa, joilla tuetaan matematiikan opettamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä. Haku päättyy 16.11.2017.

Valtionavustusta voivat hakea yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Rahoituksen avulla ne voivat tarjota opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille 15 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joilla kehitetään heidän osaamistaan matematiikan opettamisessa ja johtamisessa.

Matematiikan täydennyskoulutuksen tavoitteena on, että oppimistulokset kääntyvät nousuun kaikilla kouluasteilla ja matemaattisen ajattelun taidot kehittyvät entistä paremmin varhaiskasvatuksessa. Lisäksi pyritään siihen, että opettajien matematiikan opettamisen taidot monipuolistuvat ja paranevat.

Johtamisen täydennyskoulutuksella halutaan edistää erilaisten uudistusten toimeenpanoa ja kehittää johtajien ja esimiesten taitoja. Tavoitteena on, että päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat paremmin johdettuja ja niistä tulee oppivia ja kehittyviä yhteisöjä.

Lue lisää

Opetushallitus on avannut haettavaksi valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Avustuksiin on varattu 5, 6 miljoonaa euroa, joilla tuetaan matematiikan opettamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä. Haku päättyy 16.11.2017.

 

FacebookTwitterYouTube