6.2.2017

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnos kommentoitavana verkossa

Verkkouutinen 6.2.2017

Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusteluonnos on kommentoitavana verkossa 6. – 28.2.2017.

Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista keväällä 2017. Niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018. Aikuisten perusopetus tulee jatkossa koostumaan alkuvaiheesta ja siihen mahdollisesti sisältyvästä lukutaitovaiheesta sekä päättövaiheesta. Myös alku- ja lukutaitovaihe ovat kurssimuotoisia.

Perusteita on valmistellut työryhmä, jossa on sekä eri oppilaitosmuotojen edustajia että Opetushallituksen virkamiehiä. Nyt julkaistava luonnos on työversio tämänhetkisestä valmistelutilanteesta. Tässä vaiheessa käytettävissä on vain suomenkielinen perusteluonnos.

Opetushallitus kannustaa aikuisten perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, opiskelijoita sekä muita aikuisten perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Verkkokysely avautuu 6.2.2017 ja sulkeutuu 28.2.2017. Lisätietoja verkkokyselyn teknisestä toteuttamisesta antaa assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100.

Lisätietoja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta:
opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155
opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524
S-posti:

Siirry verkkokyselyyn tästä

Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusteluonnos on kommentoitavana verkossa 6. – 28.2.2017.

 

FacebookTwitterYouTube