14.11.2018

Alueelliset kehitysnäkymät: Työllisyyden, osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää koulutuksen ja työelämän yhteisiä ratkaisuja

Verkkouutinen

Talous ja työllisyys jatkavat kasvuaan vaikka sen vauhti hidastuukin. Viime vuosien nousukausi on yllättänyt toimialat, joilla ei pitkän taantuman jälkeen ole ollut työvoimareserviä tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Töitä on tarjolla aiempaa enemmän ja työttömänä ollaan lyhyempiä aikoja. KEHA-keskuksen strategiajohtajan Jouko Niemisen mukaan osaavan työvoiman saatavuus koetaan kasvavaksi haasteeksi sekä maakuntien kasvukeskuksissa että monissa pienemmissä seutukunnissa.

Teknologiateollisuuden (mukaan lukien kone- ja metalliteollisuus ja meriteollisuus), sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä rakentamisen työvoiman saatavuuden turvaaminen on alueille erityisen tärkeää. Talouskasvu vaikuttaa erityisesti teknologiateollisuuteen. Viime vuoteen verrattuna kauppa, matkailu ja elämyspalvelut työllistävät aiempaa useampia. Muiden alojen työllistävyys on pysynyt ennallaan.

Henkilöstön kehittämisen rooli korostuu

Työmarkkinat ovat muuttuneet eikä esimerkiksi teollisuudessa ole enää juurikaan niin sanottuja sisääntuloammatteja, joissa vaatimustaso olisi matalampi ja joiden kautta työntekijä pääsisi kehittymään vaativampiin tehtäviin. Yritysten haasteena on kehittää prosesseja ja liiketoimintaa sekä samaan aikaan rekrytoida ja kouluttaa uutta henkilöstöä.

Koulutuksessa oppimis- ja työelämäkeskeisyys nousee yhtä merkittävään rooliin kuin perinteinen tutkintokeskeisyys. Yritysten taloudellinen panostus, suunnittelu ja muu resurssien käyttö koulutusten toteuttamisissa tulee todennäköisesti lisääntymään monilla aloilla. Osaamisen merkitys korostuu, erityisesti oppiminen työyhteisössä.

‒ Tarvitaan toimenpiteitä, jotka yhtä aikaa tukevat yksilöiden osaamisen kehittämistä sekä alueellisen elinkeinorakenteen kilpailu- ja innovointikykyä. Tämä edellyttää, että alueiden toimijat muotoilevat palveluita yhteistyössä, toteaa opetusneuvos Samuli Leveälahti, joka vetää Opetushallituksen valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointiprojektia.

Yritykset voivat vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen omalla toiminnallaan. Tulevina vuosina työnantajaosaaminen ja oman vetovoimaisuuden merkityksen tunnistaminen ovat keskeisiä kilpailutekijöitä. Henkilöstön kehittämiseen liittyvän osaamista on tärkeää tukea ja lisätä, sillä se auttaa yrityksiä kehittämään ja ylläpitämään henkilöstön osaamista sekä huomioimaan tulevien työntekijöiden tarpeet pitkällä aikavälillä. Työnantajien on tärkeää pohtia esimerkiksi, miten työntekijät saadaan sitoutumaan yritykseen.

Tuore raportti kokoaa yhteen alueelliset näkemykset

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus sisältää ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden työmarkkinatilanteen nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Uusin katsaus perustuu elo-syyskuussa 2018 tuotettuihin arvioihin, joita ELY-keskukset ja alueiden koulutuksen tarjoajat ovat tarkentaneet lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta. Opetushallitus on koonnut näkemykset raportiksi yhteistyössä KEHA-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, opetusneuvos Samuli Leveälahti, Opetushallitus, puh. 029 533 1302,
Strategiajohtaja Jouko Nieminen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, puh. 0295 022 769,

Talous ja työllisyys jatkavat kasvuaan vaikka sen vauhti hidastuukin. Viime vuosien nousukausi on yllättänyt toimialat, joilla ei pitkän taantuman jälkeen ole ollut työvoimareserviä tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

 

FacebookTwitterYouTube