1.11.2017

Alueelliset kehitysnäkymät: vientialoilla jo pulaa osaajista

Verkkouutinen 1.11.2017

Talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

Osaavan henkilöstön saatavuus vaikuttaa suoraan yritysten sijoittautumispäätöksiin. KEHA-keskuksen strategiajohtajan Jouko Niemisen mukaan osaajapula näkyy varsinkin positiivisen rakennemuutoksen alueilla, kuten juuri nyt Lounais-Suomessa. Toisaalta työvoiman väheneminen väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen myötä on haaste kautta maan. Nieminen korostaa myös sitä, että yleisin syy uuden työntekijän palkkaamiseen on kuitenkin eläkkeelle siirtyvän työntekijän korvaaminen.

Keskeisimmät työllisyyttään kasvattavat alat ovat alueiden näkemysten mukaan rakentaminen, kone- ja metalliteollisuus (ml. meriteollisuus) sekä sosiaali- ja terveysala. Varsinkin korkean tason erityisosaamista edellyttävien työpaikkojen määrä on kasvanut myönteisen taloussuhdanteen myötä. Esimerkiksi insinööri- ja diplomi-insinööritason osaamiselle on taas kysyntää pitkän taantumajakson jälkeen.

Työttömyyden vähenemisestä huolimatta on edelleen ongelmia työn tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa. Työvoiman osaamistaso ei vastaa kaikilta osin työmarkkinoiden nykyisiä osaamisvaatimuksia esimerkiksi moniosaamisen, asiakaspalvelutaitojen ja digiosaamisen suhteen. Ongelmia – ja myös työttömyyden kasvua – voidaan ehkäistä kannustamalla työvoimaa osaamisen kehittämiseen, alanvaihtoon, pendelöintiin oman asuinalueen ulkopuolella ja työn perässä muuttamiseen. Samaan aikaan tulisi vaikuttaa eri keinoin esimerkiksi automatisaation myötä uudistuneita teollisia työvoimapula-aloja koskeviin osin vääriin mielikuviin ja koulutuskysyntään.

Tarvetta on yksilöllisille oppimispoluille ja räätälöidyille osaamisen kehittämisratkaisuille

Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän yksilöllisiä oppimispolkuja ja yrityksille räätälöityjä osaamisen kehittämisratkaisuja. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä tulisi kehittää oppimisalustoja, joiden avulla yksilöt voivat ylläpitää, laajentaa tai uudistaa kokonaan osaamistaan. ”Koulutusjärjestelmän tulee yhä enemmän joustaa ja reagoida työelämässä tapahtuviin muutoksiin”, toteaa Opetushallituksen valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektia vetävä opetusneuvos Samuli Leveälahti

Työvoimakoulutuksessa yrityskohtaisiin osaamistarpeisiin vastataan erityisesti työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamalla RekryKoulutuksella. Ammatillisen koulutuksen reformin uudistusten täysimääräinen hyödyntäminen mahdollistaa jatkossa sen, että ammattiosaajien osaamisen kehittämishaasteisiin voidaan vastata proaktiivisesti. Myös korkeakoulutettujen muunto- ja täydennyskoulutukseen on kehitetty toimivia malleja mm. teollisuuden ja rakennusalan työnjohtotason osaamisen kehittämiseksi.

Alueelliset näkemykset kokoava raportti on julkaistu

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus sisältää ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden työmarkkinatilanteen nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Uusin katsaus perustuu elo-syyskuussa 2017 tuotettuihin arvioihin, joita ELY-keskukset ja alueiden koulutuksen tarjoajat ovat tarkentaneet lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta. Opetushallitus on koonnut näkemykset raportiksi yhteistyössä KEHA-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lisätietoja

Talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

 

FacebookTwitterYouTube