14.11.2017

Amisvientifoorumissa kehitetään ammatillista koulutusta vientiteollisuuden tarpeisiin

Opetushallituksen Amisvientifoorumin toisessa tapaamisessa tiistaina 7.11.2017 oli teemana metsä- ja tekniikan alojen koulutustarpeiden ennakointi sekä koulutuksen järjestämislupien uudistaminen. Foorumi tarjoaa vientialojen edustajille mahdollisuuden olla tiiviisti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Tilaisuudessa puhuttiin myös alojen laadullisesta ja määrällisestä ennakoinnista.

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema Opetushallituksesta totesi, että Opetushallitus tukee reformissa sekä koulutuksen järjestäjiä että työelämää: ”Amisvientifoorumin johtotähtenä on toimia yhteisönä, jossa voidaan puhua haastavistakin asioista ja pohtia niitä tarpeita, joita vientialoilla on.”

Ammatillisen koulutuksen uudistuessa tarve yhteiselle keskustelulle ja tiedonvaihdolle on ilmeinen. ”Nyt kun ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan, on erittäin tärkeää, että on olemassa foorumi, joka tuo yhteen vientiteollisuuden tarpeita ammatilliselle koulutukselle”, Soile Koriseva Metsäteollisuus ry:stä kiteytti. Metsäteollisuus ry lähti mukaan Amisvientifoorumiin, koska metsäteollisuudella on kasvava tarve saada osaavaa työvoimaa: ”Alalla on ollut isoja investointeja ja se myös uudistuu nopeasti, lisäksi eläköityminen tuo haasteita. On huoli, miten saadaan osaavaa työvoimaa ja koulutus kohtaamaan alan tarpeet niin ettei tulisi pulaa osaajista”, Soile Koriseva sanoo. Amisvientifoorumi tuo yhteen ammatillisen eri toimijat ja mahdollistaa kokonaisnäkemyksen, jonka avulla pystytään kehittämään koulutusta työelämän tarpeiden mukaan. Kati Lounema totesi, että kun yhdessä pystytään vaikuttamaan koulutuksen työelämälähtöisyyteen, se tuottaa varmasti näille aloille sellaisia vetovoimatekijöitä, jotka kiinnostavat opiskelijoita.

Toimintaympäristön muutos motivoi reformiin

”Toimintaympäristön muutoksen nopeus on yllättänyt meidät kaikki”, sanoi Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muuttuneet työelämän vaatimukset tarkoittavat, että opiskelijat tarvitsevat yhä nopeammin uutta, yksilöllistä osaamista pärjätäkseen töissä ja elämässä. Tiivis yhteistyö työelämän ja oppilaitosten välillä sekä yksilölliset opintopolut tarjoavat Lehtisen mielestä tähän parhaan ratkaisun. Lehtisen mukaan koulutuspaikkojen ja uusien järjestämislupien vaikutuksista tilanteeseen voidaan saada vastauksia aikaisintaan ensi vuoden yhteishakutilastojen valmistuttua. Tämänkin jälkeen menee vielä aikaa ennen kuin nähdään miten koulutus näillä aloilla muotoutuu.

Jenni Taipalkoski Teknologiateollisuus ry:stä korosti, että hyvien käytäntöjen jakaminen verkostossa ja yhteistyö työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa on avain reformin toteutumiselle.

Reformin toteutumisen seuraaminen tärkeää jatkossakin

Jussi-Pekka Rode Kemianteollisuus ry:stä toivoi, että Amisvientifoorumi seuraa jatkossa tiiviisti reformin toimeenpanoa, onhan reformi täysin voimassa vasta vuonna 2022. ”Katsomme sitä, miten meidän alamme voivat jatkossa kehittyä – neljässä vuodessa voi tapahtua paljon vientialoilla ja työelämässä.” Reformin myötä koordinaation tarve työelämän ja oppilaitosten välillä kasvaa, kun oppilaitoksilla on enemmän valtaa määritellä koulutusta itse. ”Meille on tärkeää keskusteluyhteys koulutuksen järjestäjien kanssa, ja on hyvä, että on Amisvientifoorumin kaltainen virallinen kanava hoitaa tätä asiaa. Samalla haluamme olla myös muille aloille esimerkkinä ja näyttää, että yhteistyö on mahdollista.”

Jussi-Pekka Rode muistutti myös siitä, että suomalaisesta osaamisesta ja Suomen pärjäämisenä globaalissa kilpailussa tulee pitää huolta. ”Esimerkiksi kemianteollisuus on globaalia, ja alalla katsotaan asioita maiden rajojen yli. Koulutuksen laatu takaa myös investoinnit jatkossa.”

Lue myös: Vientiteollisuuden koulutuksen kehittämiseen voimaa uudesta verkostosta (OPH:n verkkouutinen 28.8.2017)

Opetushallituksen Amisvientifoorumin toisessa tapaamisessa tiistaina 7.11.2017 oli teemana metsä- ja tekniikan alojen koulutustarpeiden ennakointi sekä koulutuksen järjestämislupien uudistaminen. Foorumi tarjoaa vientialojen edustajille mahdollisuuden olla tiiviisti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

 

FacebookTwitterYouTube